Jaarlijks behandelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) duizenden dossiers van mensen die een verzoek indienen voor internationale bescherming. Deze dossiers worden behandeld door de protection officers van het CGVS. Zij behoeven natuurlijk de nodige administratieve ondersteuning. En hier maak jij als administratief assistent het verschil. Zo verzamel, verwerk en klasseer jij tal van gegevens en bewijsstukken die het dossier staven.

Onze beslissingen hebben een grote impact op het leven van vele mensen. Je volgt hierom de juridische regels van de kunst en hebt oog voor ontbrekende elementen. Bovendien ben jij het eerste aanspreekpunt, beantwoord jij eerstelijnsvragen en geef jij informatie over de laatste stand van zaken. Zo bouw je een netwerk uit van interne en externe partners.

Het is een job met pit en afwisseling.

We zijn op zoek naar polyvalente administratief assistent die van uitdagingen houden, initiatief nemen en graag mensen helpen.

Als polyvalent administratief medewerker bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan je ingezet worden in één van de verschillende administratieve ondersteunende diensten.

Je biedt administratieve ondersteuning aan de werkprocessen van het CGVS. Dit kan zijn zonder contacten met externe klanten, zoals bij de ondersteuning van de geografische secties, het secretariaat van de juridische dienst, ... Dit kan ook zijn bij diensten met contacten met externen zoals de onthaaldienst of de dienst documenten.

Bij de eerste soort diensten volg je de inkomende en uitgaande correspondentie op. Je organiseert de planning van de interviews en verstuurt oproepingsbrieven naar personen die internationale bescherming aanvragen. Of je bereidt de dossiers voor van beslissingen die in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Bij de diensten die contacten hebben met externen onthaal jij de verzoekers voor internationale bescherming wanneer zij worden uitgenodigd voor een gehoor. Of je maakt documenten op voor de erkende vluchtelingen en staatlozen en overhandigt deze.

Meer info over de jobinhoud?

Pierre Deschepper - Adviseur Dienst HRM
Contactpersoon voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Tel. : 02/205.51.88
E-mail: pierre.deschepper@ibz.fgov.be

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) maakt samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deel uit van de diensten die zich bezighouden met asiel en migratie.

Het  Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)  is een federale onafhankelijke administratie.

De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. De commissaris-generaal stelt eerst vast of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Is dit niet het geval, dan gaat hij na of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.

Het CGVS reikt ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Het CGVS is de centrale asielinstantie, en sinds 1 juni 2007 als enige instantie, bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen ( www.cgvs.be ). Bekijk hier (https://www.youtube.com/watch?v=E1mVbvjtueU) het filmpje van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om je een beter beeld te vormen van de organisatie.

 

Meer info over de jobinhoud?

Pierre Deschepper - Adviseur Dienst HRM
Contactpersoon voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Tel. : 02/205.51.88
E-mail: pierre.deschepper@ibz.fgov.beFOD Binnenlandse Zaken

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) maakt samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deel uit van de diensten die zich bezighouden met asiel en migratie.

Het  Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)  is een federale onafhankelijke administratie.

De opdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. De commissaris-generaal stelt eerst vast of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Is dit niet het geval, dan gaat hij na of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.

Het CGVS reikt ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Het CGVS is de centrale asielinstantie, en sinds 1 juni 2007 als enige instantie, bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Bekijk hier het filmpje van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om je een beter beeld te vormen van de organisatie.Vacatures

 • Aantal (10) - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - Victor Hortaplein 40

https://www.cgvs.be/nl

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).

 Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.

Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.


Niveau

 • Hoger secundair

Er wordt een contract aangeboden van één jaar, dat eenmalig verlengbaar is met één jaar. Indiensttreding is voorzien uiterlijk 31 december 2022.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • interne opleidingen voorzien
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart(http://www.fedplus.be)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (kantoren van het CGVS bevinden zich op 50 meter van het Zuidstation)
 • modern en fris kantoorgebouw
 • jonge en dynamische werkomgeving
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 recuperatiedagen (in een voltijds werkregime, volgens niet-prikken systeem).

Deelnemingsvoorwaarden

1.    Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

2.   Je dient in de mogelijkheid te zijn om uiterlijk 31 december 2022 in dienst te treden. Een latere indiensttreding is immers geenszins gegarandeerd.

3.    Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de aanstellingsdatum:   Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

·    

Voordelen

-         mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie

-         interne opleidingen voorzien

-         uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

-         voordelige hospitalisatieverzekering

-         gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

-         voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart(http://www.fedplus.be)

-         mogelijkheid voor een fietsvergoeding

-         allerlei sociale voordelen

-         beschikken over een laptop

-         gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (kantoren van het CGVS bevinden zich op 50 meter van het Zuidstation)

-         modern en fris kantoorgebouw

-         jonge en dynamische werkomgeving

-         bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

-         glijdende werkuren in een 38-uren week

-         26 dagen verlof per jaar + 12 recuperatiedagen (in een voltijds werkregime, volgens niet-prikken systeem)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Er wordt een screening gedaan op basis van het CV.

Kandidaten die geslaagd zijn voor de CV-screening gaan door naar het interview.

 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal in de kantoren van het CGVS plaatsvinden (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel).

Je cv dat je via mail stuurt worden gebruikt voor een voorafgaandelijke screening en als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren kan enkel via e-mail.

Stuur je CV en diploma naar CGRA-CGVS.HRM@ibz.be

Na de CV-screening ontvang je de nodige informatie over hoe je je interviewmoment kunt vastleggen.

https://selor.be/nl/

FOD Binnenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Dan kan je een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert. En om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


E: CGRA-CGVS.HRM@ibz.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures