Het OCMW Ukkel zoekt:

EEN ATTACHÉ / ADJUNCT VAN DE SECRETARIS GENERAAL - voor de Kabinet van de secretaris generaal - VOLTIJDS CONTRACT VOOR BEPAALDE DUUR van één jaar.

Afsluiting: 30/09/2022

Opdracht :

De adjunct van de secretaris-generaal van het OCMW ondersteunt hem in al zijn taken en meer in het bijzonder in de coördinatie van de diensten.

Voornaamste taken:

 • Deelname/vervanging in de bijzondere comités en andere organen van het OCMW, in de overleg- en onderhandelingscomités; voorbereiding van de dossiers; opstellen van notulen;
 • Transversaal: coördinatie en opvolging van projecten tussen de verschillende diensten;
 • Begroting en bijlagen: deelname aan de opstelling en bijdragen aan de opstelling/correctie van de verplichte documenten
 • Jaarverslag en transparantie: deelname aan de opstelling en bijdragen aan de opstelling/correctie van de verplichte documenten
 • Bijdragen aan de opname van de verplichte vermeldingen in de beslissingen van de RMW; correctie van de beraadslagingen en notulen;
 • Opvolging van de reactie van de toezichthoudende overheid;
 • Taken van interne controle;
 • Hoorzittingen/onderhouden met het personeel;
 • Opstellen en correctie van dienstnota’s en brieven;
 • Juridische opvolging, in het bijzonder over de werking van de OCMW-organen en de toezichthoudende overheid;
 • Voorbereiding van de dossiers met het oog op de deelname aan externe organen (in het bijzonder de Federatie);
 • Instaan voor de permanentie in geval van afwezigheid van de secretaris-generaal

OCMW Ukkel

Het OCMW van Ukkel is bijgevolg de openbare dienst die tot opdracht heeft deze dienstverlening in de gemeente Ukkel te verzekeren.
 

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1180 Ukkel - Alsembergsesteenweg 860

Profiel:

Vereist diploma: Diploma hoger onderwijs, lange duur: Master of gelijkgeschakeld Belgisch diploma

Vereiste vaardigheden : ;

 • In staat zijn/bereid zijn de wetgeving, instrumenten, processen en praktijken die gelden binnen het OCMW te beheersen
 • Blijk geven van initiatief en pragmatisme; capaciteit aantonen om nieuwe praktijken/projecten te ontwikkelen teneinde de kwaliteit van het werk te verbeteren, zich te verzekeren van hun uitvoering binnen de gevraagde termijnen;
 • Blijk geven van assertiviteit en gemakkelijk contacten leggen;
 • Blijk geven van uitstekende vaardigheden op vlak van communicatie en interactieve samenwerking
 • Blijk geven van nauwgezetheid, voortreffelijke analytische en redactionele vaardigheden
 • Blijk geven van algemene kennis van de boekhoudprincipes van een OCMW
 • De klassieke informaticatools beheersen (berichten, tekstverwerking rekenblad…)
 • Een zekere soepelheid in de werkuren aanvaarden
 • In staat zijn om de regels van beroepsdiscretie en deontologie strikt te eerbiedigen
 • Een opleiding/studies gevolgd hebben met minstens 50 uur juridische onderwerpen
 • Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10).
 • Gevoel voor algemeen belang
 • Verantwoordelijkheidszin

v  Vormen een troef voor de functie:

 • Ervaring in een gelijkaardige functie
 • Ervaring in een OCMW
 • Beheersing van de software van projectbeheer en digitaal beheer van de RMW/VB  (BOS)

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

* Graad A1, mogelijk verandering in A2 (expert);

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst;

* Maaltijd cheque

* Een gevaloriseerde anciënniteit;

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten);

* Specifieke opleidingen;

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Gëinteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!!

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling.

Mevr. Wybauw - Administratieve secretaris dd - HRM
P: 023707583
E: sarah.wybauw@cpasuccle.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures