• Je neemt deel aan de uitwerking van het administratieve gedeelte van het bestek:
 • Je verzamelt gegevens of documenten uit verschillende bronnen om over alle elementen voor de behandeling van het dossier te beschikken;
 • Je neemt deel aan het opstellen van de administratieve documenten met betrekking tot de procedure, met name de ondersteunende nota's, de evaluatieverslagen, de bestelformulieren...;
 • Je bent verantwoordelijk voor de publicatie (van aanbestedingen);
 • Je stelt de passende procedure voor overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de betrokken bedragen of diensten;
 • Je formuleert een bericht in alle fasen van de procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten;
 • Je neemt in het kader van de onderhandelingsprocedures deel aan de onderhandelingen over en de opstelling van de contracten, met inachtneming van de reglementering en in nauwe samenwerking met de technische diensten;
 • Je neemt deel aan de analyse van de offertes;
 • Je volgt de contracten op in overleg met de "technische" beheerders om ze aan te passen aan de behoeften;
 • Je verstrekt de vereiste bewijsstukken aan de Financiële Inspectie, Toezichtcontrole;
 • Je stelt het management onmiddellijk op de hoogte van elke opmerking of opmerking van een auditinstelling en stelt een passend antwoord of een aanpassing van de gevolgde praktijk voor indien deze wordt bekritiseerd;
 • Je stelt de correspondentie op als onderdeel van de procedures, ontvangt vragen, beantwoordt ze of stuurt ze door naar de juiste personen;
 • Je volgt de ontwikkeling van de wetgeving en de jurisprudentie op het gebied van overheidsopdrachten om geen fouten te maken in de gunningsprocedures (die tot beroepen kunnen leiden).

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Ben je al ingeschreven voor onze jobdays? Top! Twijfel je nog? Niet doen! Kom gewoon langs om al je vragen te stellen op en je toekomstige collega's te leren kennen:

- 04/10 in Antwerpen

- 05/10 in Brussel

- 06/10 in Leuven

FOD Financiën

Er is 1 vacante plaats in Brussel bij de dienst Overheidsopdrachten van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 bus 80, 1030 Brussel). 

De dienst Overheidsopdrachten is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Zijn inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten. 

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SDB&B) ondersteunt de FOD Financiën bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark. 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1.


Loon
Minimum aanvangswedde: 1.892,59 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via de website van FOD Bosa.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.


Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Bart Vermeersch - Adviseur
P: 0257/632 97
E: bart.vermeersch@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures