Je wordt tewerkgesteld als administratief deskundige - dossierbeheerder bij de dienst Verplichtingen in het kantoor in Hasselt.

Als dossierbeheerder beheer je de dossiers van de zelfstandigen in één of meerdere domeinen van het sociaal statuut, in nauwe samenwerking met de collega's van je team:

• Je vervolledigt de dossiers met de informatie en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers. Op termijn verdiep je je in de complexere dossiers.
• Je analyseert de dossiers en neemt beslissingen, rekening houdend met de geldende wetten en reglementering.  Je motiveert je beslissing. Na het nemen van een beslissing kan in bepaalde gevallen een verhoor volgen; je volgt dit zelf op. 
• Je voert in de softwaretoepassing de elementen van het dossier in en je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers. 
• Als eerste contactpersoon informeer je de betrokkenen en derden over het dossier. Je hebt interne en externe klantencontacten waarbij je je neutraal opstelt.
• Je volgt regelmatig interne en/of externe opleidingen om je op de hoogte te houden van de evolutie van de wet- en regelgeving. Je bent aanwezig bij meetings met verschillende partners.

RSVZ

Het RSVZ ( zie ook www.rsvz.be) is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen


Vacatures

  • Aantal (1) - 3500 Hasselt - Hasselt

http://www.rsvz.be

Generieke competenties

  • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
  • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
  • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
  • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.


Technische competenties

  • mondelinge communicatie

Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1, met een contract tot 31/12/2022, met mogelijkheid tot verlenging.
 
Loon
Minimum aanvangswedde:30438,7656  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Relevante ervaring kan erkend worden.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek.

Interesse? Stuur je kandidatuur naar de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be. Voeg je CV toe en een kopie van je diploma (niveau bachelor). Vermeld dat je solliciteert voor de functie van dossierbeheerder VOB Hasselt.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Eva Vandenbussche - HRM
P: 02/546.40.70
E: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures