JOUW OPDRACHT


Je organiseert alle rekruteringen van A tot Z, samen met een andere recruiter en in samenwerking met de diensthoofden. Je vindt kandidaten wiens vaardigheden volledig benut kunnen worden, die mee de essentiële noden van het OCMW van Elsene invullen en die het OCMW voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

OCMW van Elsen

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

 

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

 

 • Het profiel bepalen van de te selecteren kandidaten evenals de behoeften op het vlak van ervaring, vaardigheden en opleiding/diploma
 • Vacatures opstellen en verspreiden
 • Selectieprocedures organiseren: screening, testing en gesprekken
 • Aanwervingsverslagen opstellen voor de OCMW-overheden
 • Aanwervings- en bevorderingsexamens mee organiseren
 • De evolutie van de arbeidsmarkt opvolgen en advies en expertise ter zake bieden
 • De employer branding verder ontwikkelen en het OCMW als werkgever in de kijker zetten
 • Een netwerk uitbouwen met partnerinstellingen (gewestelijke openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, scholen, opleidingscentra, ...)
 • De relatie met en feedback voor kandidaten beheren

 

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN

 •  De rekruteringsprojecten van de Soft HR-dienst mee uitvoeren (interne mobiliteitsplannen mee uitvoeren, re-integratietrajecten, ...)
 • De transversale projecten van de Soft HR-dienst mee uitvoeren (onboarding van nieuwe medewerkers, bijwerken van functiebeschrijvingen, ...)
 • Het jaarlijks activiteitenverslag van de Soft HR-dienst mee opstellen

 

FUNCTIESPECIFIEKE GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • Op coherente wijze de prioriteiten en stappen bepalen die nodig zijn om de doelstellingen en activiteiten te realiseren
 • Interesse tonen voor gesprekspartners en zich empathisch en assertief, maar tegelijkertijd ook neutraal opstellen
 • Verschillende elementen van een situatie identificeren en op een kritische manier behandelen
 • De geïdentificeerde middelen inzetten om met ongewone situaties om te gaan

 

FUNCTIESPECIFIEKE TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 

 • Zowel schriftelijk als mondeling vlot communiceren (goede spellings- en grammaticale vaardigheden, duidelijke en vlotte pen, eenvoudiger - of herformuleren, assertiviteit)
 • De stappen en instrumenten van een selectieprocedure beheersen
 • De S.T.A.R.-methode beheersen
 • Goede kennis van Word en Excel (niveau 2)


Vacatures

 • Aantal (1) - 1050 Elsene - Elsen

https://cpasixelles.brussels/nl/

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je hebt een Belgisch bachelordiploma, of beschikt op het moment van aanwerving over een gelijkwaardigheidsbesluit tot gelijkstelling van je buitenlands studiediploma met het vereiste diploma
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring met rekrutering

 

TROEVEN

 

 • Je kent de rekruteringsprincipes die gelden binnen het openbaar ambt
 • Je beschikt over een SELOR-attest of een andere vorm van certificering
 • Je bent in staat testing- en rekruteringssoftware te gebruiken (bijv.: Evalbox, TalentFinder, ...)
 • Je beheerst de andere gewesttaal en hebt een getuigschrift van Selor, of bent bereid dat te behalen (art. 9§ 2)

Indien er meer dan 50 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 2 433,41 € (bruto maandloon)
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2)
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler)
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar
 • Een voorkeurtarief in alle Iris Ziekenhuizen Zuid
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km)

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

De schriftelijke test vondt plaats op 11 augustus 2022.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 23 augustus 2022.

Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

INTERESSE ? DE PROCEDURE WORD AFGESLOTEN OP 7 AUGUSTUS 2022 OP ONZE WEBSITE

LINK : https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/73559/een-recruiter-v-m-x--cod--voltijds/

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/73559/een-recruiter-v-m-x--cod--voltijds/

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

Fabrice DECAFMEYER - Dienst Manager SOFT RH
P: 026415658
E: fabrice.decafmeyer@cpasixelles.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures