Je maakt deel uit van een klein team en bent verantwoordelijk voor strategische en organisatorische projecten binnen het departement financiën of die een transversale impact hebben op de diensten van de Stad Brussel, alsook voor economische en financiële studies met de nadruk op de kwaliteit van de resultaten. Je bent het referentiepunt voor deze projecten en coördineert alle middelen (personeel/materiaal/financiën) met het oog op de verwezenlijking van de vastgestelde doelstellingen. Je werkt nauw samen met alle diensten van het departement, alsook met de andere diensten van de Stad, de diensten van de raadsleden en diverse externe partners, afhankelijk van de projecten.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je voert economische en financiële studies uit en volgt deze op, je stelt verslagen op en maakt kostenanalyses per sector of activiteit
 • Je ontwerpt en implementeert strategische en organisatorische projecten, zoals de dematerialisatie van onkostendocumenten of de invoering van de kostprijsadministratie
 • Je controleert informatie en gegevens in het kader van projecten en studies
 • Je zorgt voor de organisatie en planning van studies en projecten
 • Je zorgt voor een optimale communicatie rond het project en de organisatie van vergaderingen om de uitvoering van projecten met de directie en de betrokken actoren te vergemakkelijken
 • Je voert de nodige tests uit en organiseert de nodige informatie/opleiding voor de betrokken personen
 • Je volgt de projecten van andere departementen op die een invloed kunnen hebben op de financiële afdeling of waarbij deze betrokken is en je voert de nodige tests uit
 • Je neemt deel aan coördinatievergaderingen met onze IT-dienstverlener (I-CITY) in het kader van nieuwe projecten of het onderhoud van bestaande tools

Ville de Bruxelles

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor het opvolgen van de boekhouding en het voorbereiden van de jaarlijkse rekening en het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De Strategische cel is belast met de ontwikkeling en coördinatie van synergiën tussen de verschillende afdelingen en secties van het departement. Het is belast met de uitvoering van economische en financiële studies, alsmede van strategische en organisatorische projecten die gevolgen hebben voor het departement. Zij is ook belast met het toezicht op de coördinatievergaderingen met onze IT-dienstverlener in het kader van nieuwe projecten of het onderhoud van bestaande instrumenten, alsmede met het uitvoeren van tests.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.bruxelles.be/

 • Houder zijn van een masterdiploma in economie of administratieve wetenschappen

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit in de graad van Bestuurssecretaris

 • Je hebt een goede kennis van gemeentelijke boekhouding en overheidsfinanciën
 • Je bent vertrouwd met economische en financiële studies/analyses
 • Ervaring met projectbeheer in de overheidssector strekt tot aanbeveling
 • Je werkt gestructureerd en bent vertrouwd met project planning/monitoring tools
 • Je bent volhardend in het zoeken naar oplossingen en hebt een resultaatgerichte instelling
 • Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe projecten
 • Je gaat proactief te werk, onderhoudt professionele contacten voor een optimale samenwerking
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met MS Office

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris : minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Telewerk mogelijk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/08/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.bruxelles.be/nl/vacature/74954/coordinateur-de-projets-h-f-x-pour-la-cellule-strategique-des-finances/

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Thomas Loeckx - Expert RH
P: 02 279 24 24
E: thomas.loeckx@brucity.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures