Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij verschillende diensten:

Jouw taken binnen een Invorderingsteam:

 • Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen. 
 • Je voert solvabiliteitsanalyses uit op basis van informatie uit de databank van de fOD Financiën en/of op basis van inlichtingen die heeft ingewonnen bij verschillende instanties.
 • Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te kunnen ondernemen en indien nodig vorder je in via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de - door onze FOD ontwikkelde - invorderingsstrategie toe.
 • Je staat afbetalingsplannen toe binnen het kader van de teambevoegdheden en neemt bewarende maatregelen indien nodig.

 Jouw taken binnen een Juridische dienst:

 • Je behandelt verzoeken van burgers en bedrijven en bereid in dit kader de beslissingen van de Directeur voor. Bijvoorbeeld: vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden  
 • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je o.a. de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten.
 • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je moet ondernemen.

 Jouw taken binnen een Inningsteam:

 • Je beheert dossiers in het kader van de Inningstrategie.
 • Je geeft de juiste bestemming aan betalingen die niet automatisch verwerkt werden via het gebruikte informaticasysteem.
 • Je doet opzoekingen in de databanken en/of neemt contact op met de uitvoerder van de betaling.
 • Je beslist hoe de terugbetaling van belastingen wordt geregeld, ofwel door ze toe te wijzen aan de betaling van openstaande schulden, ofwel door ze rechtstreeks terug te betalen aan de rechthebbende(n).

Jouw taken binnen een Infocenter:

 • Je ontvangt bezoekers aan het Infocenter en beantwoordt hun vragen.
 • Je onderzoekt vragen tot uitstel van betaling en neemt beslissingen binnen het kader van de strategie en indien nodig na een insolvabiliteitsonderzoek.
 • Je informeert bezoekers over de terugbetaling van belastingen, de toewijzing aan bestaande schulden en de modaliteiten bij terugbetaling in meer complexe situaties (bv. bij nalatenschap).
 • Je informeert hen over de hulp die de Administratie kan bieden indien ze zich in een moeilijke financiële situatie bevinden en je informeert en behandelt vragen tot interventie in het kader van alimentatievorderingen.

Er zijn openstaande plaatsen in alle kantoren van FOD Financiën in alle provincies en in Brussel. Je standplaats is dus in onderling overleg te bepalen. 

FOD Financiën

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten).

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (32) - Vlaanderen (zie jobomschrijving)

http://financien.belgium.be/

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden. Zowel mondeling als schriftelijk.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type of graduaat)

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst. 


Loon
Minimum aanvangswedde: 1.868,45EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.


Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Team Rosetta
P: 0257/257 57
E: rosetta@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures