U beheert en volgt projecten op; u organiseert uw werk autonoom; u neemt initiatief en toont leiderschap; u bent in staat om een risico te melden en de juiste prioriteiten vast te leggen ; u gebruikt de tools om de voortgang van de projecten te meten en te evalueren; u bent in staat om samen te werken met interne en/of externe actoren door informatie uit te wisselen en aandacht te schenken aan gezamenlijke doelstellingen; u bent in staat om verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven te bedenken en gepaste conclusies te trekken; u bent in staat om  rapporteringsdocumenten op te stellen (voortgangs-verslagen, voorstellen, presentaties, risicoanalyses,...)

 

Fedasil

Als Project Portfolio Manager, coördineert u de portefeuille strategische projecten van het Agentschap en volgt u de uitvoering ervan op. Daarnaast ontwikkelt u een methodologie voor projectmanagement en past deze toe. Verder ondersteunt u en coacht u de projectleiders en de projectmedewerkers over de acties die nodig zijn voor een efficiënt projectbeheer. Tot slot levert u alle nuttige documenten voor de opvolging van de projecten (voortgangsverslagen, voorstellen, presentaties, risicoanalyse,...) enstelt u een gestructureerd verslag op van de voortgang van de portefeuille aan de directeur Strategie & Organisatie.

 

U werkt binnen de directie Strategie & Organisatie (S&O) van het Agentschap.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.fedasil.be

Fedasil is op zoek naar een ervaren persoon om haar portefeuille strategische projecten te beheren; de persoon beschikt over een opleiding en expertise in de methodologie van projectbeheer; gestructureerd en georganiseerd, correct en pragmatisch werken; de persoon moet beschikken over zowel goede mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden en moet in staat zijn om de gesprekspartners te motiveren en in team te werken; de persoon moet oplossingsgericht zijn. Tot slot moet deze persoon de lead nemen in de ontwikkeling van een "excellentiecentrum" binnen het Agentschap om de maturiteit van de organisatie ter zake te consolideren.

Vereisten

U hebt een universitair diploma/hogeschooldiploma vanhet lange type (master of licentie).

U hebt 6 jaar ervaring, waarvan minstens 4 jaar in deze functie of een gelijkaardige functie.

U beheerste een van de twee landstalen (NL of FR) en hebt een goede kennis van de andere landstaal.

U beschikt over een certificaat type PMBOK of Prince2 of bent bereid hier een opleiding over te volgen.

 


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) aangebonden aan Europees fonds. .

+ Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 5085 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf eind juli 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector ZANVO (selectieverantwoordelijke).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 15/07/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-              een motivatiebrief

-              een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-              een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures