Context:

Is jouw passie personeels-en loonadministratie? Heb je kennis van een of meerdere van deze processen of heb je er interesse in, ben je bereid om er meer over te leren en er je job van te maken?

Ben je spontaan, enthousiast en heb je veel zin om je klanten (HR diensten en personeelsleden) op een correcte, efficiënte en betrouwbare manier verder te helpen?

Wil je graag deel uitmaken van een dynamisch en groeiend team van HR Officers? Dan ben je misschien wel de collega die we zoeken binnen PersoPoint.

Als federaal secretariaat staat PersoPoint in voor de loon- en personeelsadministratie van verschillende federale organisaties. PersoPoint biedt zijn klanten een dienstencatalogus aan inzake loonadministratie, personeelsadministratie, digitale personeelsdossiers, juridisch advies en rapportering.

PersoPoint zal in de komende maanden enkele nieuwe klanten (FOD Financiën, Binnenlandse zaken, Buitenlandse zaken, FOD Justitie penitentiaire instellingen,…) onthalen binnen zijn organisatie.

In dit kader is PersoPoint dringend op zoek naar enthousiaste collega’s om de teams te versterken.

Jobinhoud:

Je beheert samen met je collega’s een portefeuille van loon- en personeelsdossiers voor een klant.

Dit houdt onder meer de volgende taken in:

 • Je staat in voor het zorgvuldig, efficiënt beheer van de loon- en personeelsadministratie voor de medewerkers van jouw klanten (verloven, ziekte/arbeidsongeval, loopbaanevolutie, verloning ...)
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor personeelsleden en personeelsdienst aangaande hun loon-en personeelsadministratie

Je staat mee in voor de continue verbetering van zowel de interne werking en processen als van de dienstverlening.

Je werkt actief mee aan het kennisbeheer en de kennisdeling binnen jouw team en je neemt ook verantwoordelijkheid voor het up to date houden van je eigen kennis.

Meer info over de jobinhoud?
Krista Berghs - Business Unit Manager
Contactpersoon FOD BOSA
Tel.: +32 (0)2 740 72 09
E-mail: krista.berghs@bosa.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via onderstaande linken naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

-        Vera

-        Shana

-        Charlotte

FOD Beleid en Ondersteuning

Er zijn 5 plaatsen bij DG PersoPoint, van de FOD Beleid en Ondersteuning  (WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 1,1000 Brussel).

Als Federaal Sociaal Secretariaat verzorgt DG PersoPoint de loon- en personeelsadministratie van meerdere federale organisaties. PersoPoint biedt aan zijn klanten een dienstencatalogus aan inzake loonadministratie, personeelsadministratie, digitaal personeelsdossier, juridisch advies en rapportage.

PersoPoint verwelkomt - verspreid over de volgende 3 jaren - een 150-tal nieuwe dossierbeheerders.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Meer informatie vindt u op Fedweb of via www.persopoint.be.
 

 

 


Vacatures

 • Aantal (5) - 1000 Brussel - S. Bolivarlaan 30 Brussel (WTC III)

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In team werken : Je creëert en verbetert de teamgeest door je collega’s te ondersteunen, open je mening te delen en door dagelijks bij te dragen aan een constructieve samenwerking.
 • Klantgerichtheid : Je begeleidt je klanten op een transparante, integere en objectieve wijze, biedt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt duurzame contacten.
 • Integriteit : Je handelt integer, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties:

 • Ervaring in een administratieve functie
 • Idealiter heb je reeds kennis van payroll-processen of personeelsadministratie in bredere zin.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de reglementering en wetgeving die van toepassing is op de verschillende personeelscategorieën die werken bij de federale overheid en van de methodes voor de loonberekening
 • Kennis van het Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (3/7/2022)

Je kan deelnemen aan de selectie als je over een van de onderstaande diploma's beschikt voor aanwerving in het niveau B (Bachelor) of het niveau C (hoger secundair).

Voor aanwerving in het niveau B :

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Voor aanwerving in het niveau C :

Algemene technische richting

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Administratief

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen.

Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het trimester waarin de jongere 26 jaar wordt.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst met de bijhorende weddeschaal.

 • Indien je voldoet aan de diplomavoorwaarden (zie profiel/deelnemingsvoorwaarden) voor aanwerving in het niveau B, word je aangeworven in de weddenschaal B1. (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 31.667,13€
 • Indien je voldoet aan de diplomavoorwaarden (zie profiel/deelnemingsvoorwaarden) voor aanwerving in het niveau C, word je aangeworven in de weddenschaal C1. (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 26.899,35€

Voordelen

 • mogelijkheid meerdere dagen thuiswerk per week
 • vergoeding voor de telewerkkosten (20 euro per maand)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • je werkplek in de WTC III bevindt zich op 200 m van het station Brussel Noord, je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 12 dagen recup (ter compensatie van 40u)
 • minimum 26 dagen jaarlijks vakantieverlof en verlof in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

 • mogelijkheid tot meerdere dagen thuiswerk per week
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 12 dagen inhaalrust per jaar (indien je 40 per week werkt)
 • 26 dagen verlof per jaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

1.Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt (zie diplomavoorwaarden) en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Op basis van je CV en motivatiebrief zal bepaald worden of je al dan niet uitgenodigd wordt voor een gesprek. Enkel de kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.

2. Eventuele voorselectie.

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan een eventuele telefonische voorselectie plaatsvinden.

3. Functiespecifieke screening: interview

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Ook je motivatie voor de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein worden geëvalueerd.

Je motivatiebrief en cv worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden in juli 2022 (onder voorbehoud).

Bezorg onderstaande documenten uiterlijk op 3/7/2022 aan mevr. Krista Berghs, Business unit manager via krista.berghs@bosa.fgov.be:

 1. Je CV
 2. Je motivatiebrief
 3. Een kopie van je diploma of, voor laatstejaarsstudenten: je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting.
 4. Een kopie van je identiteitskaart

Opgelet: Er wordt enkel rekening gehouden met je kandidatuur als je bovenstaande documenten uiterlijk op 3/7//2022 bezorgt.

FOD Bosa voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Krista Berghs - Business Unit Manager
P: +3227407209
E: Krista.Berghs@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures