• Als lid van een multidisciplinair projectteam voert u onderzoek uit, analyseert u de onderzoeksresultaten op een kritische manier en vat ze samen in een Engelstalig wetenschappelijk rapport. U formuleert ook concrete aanbevelingen voor de beleidsmakers, beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, en u betrekt daarbij de belangengroepen (stakeholders);
 • U communiceert de resultaten van uw studie op een overtuigende manier aan de verschillende doelgroepen (beleidsmakers, zorgverleners, burgers, enz. ....

KCE

Het KCE heeft de opdracht om met zijn wetenschappelijke studies de weg te wijzen naar een hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt en transparant mogelijk worden ingezet. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beleidsdoelstellingen van volksgezondheid en ziekteverzekering.

Als onderzoeker maakt u deel uit van het team experten van het KCE. U verzamelt en analyseert wetenschappelijke informatie en gegevens m.b.t. gezondheidszorg, en de organisatie en financiering ervan, als antwoord op de onderzoeksvragen die aan het KCE worden voorgelegd. U helpt om de resultaten van deze analyses en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen op de meest adequate manier aan de beleidsmakers te communiceren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Doorbuilding, Kruidtuinlaan, 55

https://kce.fgov.be/nl

 • U bent houder van één van de volgende diploma’s: een diploma dat toegang geeft tot een gezondheidszorgberoep (verpleegkundige, vroedvrouw, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, arts,…), dat vervolledigd moet zijn met een universitaire opleiding (licentie of master).

 • U kan een systematisch literatuuronderzoek uitvoeren, het kwaliteitsniveau van wetenschappelijke gegevens inschatten (hiërarchie van bewijs, evaluatie van bias) en wetenschappelijke informatie in de gepaste vorm weergeven (evidence tabels en synthesen)U hebt kennis van de Belgische en/of buitenlandse gezondheidszorgsystemen (organisatiemodellen, financiering, ziekteverzekering).U hebt kennis van epidemiologie

 • U hebt kennis van de Belgische en/of buitenlandse gezondheidszorgsystemen (organisatiemodellen, financiering, ziekteverzekering).

 • U hebt kennis van epidemiologie.

 • U beheerst de medische taal en begrijpt informatie over diagnostische technieken en complexe behandelingen.

 • U beschikt over redactionele vaardigheden in het Engels, en u kan vlot werken in een multidisciplinair en drietalig team (NL, FR, EN).

 • U hebt meegewerkt aan de publicatie van wetenschappelijke artikels in wetenschappelijke, geïndexeerde ‘peer-reviewed’ tijdschriften.

Bijkomende pluspunt

 • Klinische ervaring, bijvoorbeeld in oncologie, interne geneeskunde of met chronische ziekten.
 • Kennis van de belangrijkste internationale bibliografische databanken.
 • Kennis van de Belgische administratieve databanken in de gezondheidssector.
 • Een doctoraat of een tweede universitaire opleiding m.b.t. gezondheidszorg en/of wetenschappelijke methoden (kwalitatieve of kwantitatieve data analyse, epidemiologie...).

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Een contract van bepaalde duur (2 jaar), een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering, mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie, glijdende werkuren in een 38-uren week, gratis abonnement woon-werkverkeer, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een uitgebreid opleidingsaanbod.
 • Een moderne werkomgeving met een bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en ergonomie van de werkplek.
 • De mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week in geval van een voltijdse betrekking.
 • Een intellectueel uitdagende job, collega’s van een hoog wetenschappelijk niveau en met een gevarieerde achtergrond (artsen en experten uit andere gezondheidszorgberoepen, economen, sociologen, data analisten, juristen, …) in een organisatie met een aangename werksfeer.

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na een diepgaande screening van uw CV en motivatiebrief, wordt u uitgenodigd voor een interview dat op 13, 14 of 15 juli 2022 zal plaatsvinden, indien u beantwoordt aan de strikte selectiecriteria.

 

Een motivatiebrief en gedetailleerde CV aan kce_jobs@kce.fgov.be

èn invullen van de online applicatie https://kce.fgov.be/nl/jobs/opening-van-een-medische-post

vóór 4 juli 2022 om 13 u

https://kce.fgov.be/nl/vacatures

Miranda Landtsheere - verantwoordelijke rekrutering
P: 02/287 33 19
E: jobs@kce.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures