Wil je meebouwen aan een gelijke kansenbeleid binnen de federale overheid? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Je zal voor 80% worden ingezet als beleidsmedewerker en voor 20% als communicatiemedewerker.

Je hebt een gevarieerd takenpakket: 

 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de gelijke kansenthema's in het Belgisch en internationaal kader (met betrekking tot racisme, LGTBI, religie, enzovoort) 
 • Je werkt mee aan het voorbereiden en het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes, conferenties, studiedagen, ... 
 • Je bouwt de website van de dienst gelijke kansen uit en je bent verantwoordelijk voor de sociale media-accounts van de dienst 
 • Je werkt mee aan het opstellen van beleidsrapporten 
 • Je legt contacten met universiteiten en onderzoeksinstellingen, met administraties van de federale overheid, ... 

FOD Justitie

Eind 2016 werd de cel Gelijke Kansen opgericht als federale gelijke kansen­administratie. Deze cel ondersteunt de federale minister of staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen. Ze staat in voor de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning inzake gelijke kansen en non-discriminatie van alle beschermde criteria van de antidiscriminatiewetgeving, uitgezonderd gender en handicap.

De cel Gelijke Kansen:

 • treedt op als nati­onaal contactpunt haatmisdrijven voor de ‘Office for Democratic Institutions and Human Rights’ (ODIHR) van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa;
 • verzorgt het secretariaat van de Evaluatiecommissie van de federale antidiscrimi­natiewetgeving;
 • ontwikkelt beleidsinitiatieven voor de beleidscel Gelijke kansen, bijvoorbeeld het Interfederaal Actie­plan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen; 
 • formuleert ontwerpantwoorden op parlemen­taire vragen;
 • coördineert de Belgische rapportering aan de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa en aan het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties;
 • voorziet bijdragen voor internationale rapportering over andere verdragen aan coördinerende administraties;
 • vormt het institutioneel geheugen inzake gelijke kansen;
 • volgt het nationale, Euro­pese en internationale gelijke kansenbe­leid op en onderhoudt nauwe banden met het middenveld. 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Waterloolaan 115,1000 Brussel

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Diploma:

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Competenties: 

 • je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de FOD Justitie, de diensten van de FOD Justitie en de functie zijn ook belangrijk.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Een contract van bepaalde duur in het kader van een startbaanovereenkomst met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon:

 • Minimum aanvangswedde: 39.633,43 € EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen: 

 • ruim aanbod opleidingen
 • minimum 26 dagen verlof
 • flexibel werkrooster in een 38 uren week
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen of een vast aantal forfaitdagen als je niet prikt
 • vlot bereikbaar via openbaar vervoer (gratis)
 • fietsvergoeding
 • kans om een taalpremie te behalen
 • bedrijfsrestaurant
 • FED+kaart: exclusieve kortingen bij uitstapjes, evenementen, tankbeurten, shoppen…
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • kinderopvang (juli en augustus)
 • diverse sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de aanstellingsdatum

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

 Interview:

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Afhankelijk van de sanitaire situatie in verband met COVID-19, kan dit interview online plaatsvinden.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar dgwlwl6@just.fgov.be. Vermeld "Rosetta - beleidsmedewerker gelijke kansen" in het onderwerp van je mail. 

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • je CV en motivatiebrief
 • je geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt jouw kandidatuur niet weerhouden.

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Anne-Michèle De Moreau - Adviseur operationele steundienst
E: dgwlwl6@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures