ALGEMENE MISSIE

Verbonden aan de Directie Human Resources heeft de opleidingscoördinator als missie het uitwerken en ten uitvoer brengen van een vormingsplan dat het geheel van het Gemeentepersoneel omvat.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Realiseren van hogergenoemd vormingsplan:

-       Identificeren en analyseren van de vormingsbehoeften

-       Verzekeren van de contacten met de diensten zodat de vormingsbehoeften verzameld worden

-       Vormingen en aangepaste opleidingsorganismen zoeken

-       Het budget/de budgetten beheren en de haalbaarheid beoordelen van de vormingsacties in functie van de financiële beperkingen, de logistiek en het tijdskader

Realiseren van overheidsopdrachten noodzakelijk volgens het vereiste budget per vormingsactie:

-       Deelnemen, in overleg met de dienst overheidsopdrachten, aan de uitwerking van lastenboeken en het opstellen van oproepen

-       Deelnemen aan het analyseren van het aanbod van de vormingsorganismen opdat het beste aanbod geselecteerd wordt

Verzekeren van het dagelijks beheer van de vormingen:

-       Een medewerker aansturen betreffende de dagelijkse taken in samenspraak met de dienstverantwoordelijke

-       De dossiers voor te leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen samenstellen en er de opvolging van verzekeren ten aanzien van de verschillende partijen

-       Waken over de logistieke aspecten (inschrijvingen enz.…) en als tussenpersoon fungeren tussen de deelnemers, de Administratie en de operatoren

-       De personeelsleden inlichten en de informatie over het beschikbare aanbod verspreiden via mail of informaticaplatform

-       Het vormingsbudget en de vereffening van de binnenkomende facturen verzekeren in samenwerking met de financiële diensten

Administration communale de Schaerbeek

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!


Vacatures

  • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - Haachtsesteenweg 226 – 1030 Schaarbeek

PROFIEL

-       Bachelor bij voorkeur in Human Resources of Sociale Wetenschappen

-       Afdoende ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt

-       Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Technische competenties

-       Basiskennis van vormingsconcepten en concepten van volwassenenpedagogie

-       Beheersing van kantoorsoftware: Office 365, specifiek Excel, databases

-       Bekwaam zijn om een informaticaplatform te helpen implementeren is een pluspunt

Gedragscompetenties

-       Communicatievaardig zijn, zowel schriftelijk als mondeling

-       Geschiktheid om samen te werken (teamspirit) en om te onderhandelen met verschillende partijen

-       Geschiktheid om het werk te structureren (georganiseerd, methodisch en nauwkeurig zijn)

-       Geschiktheid om resultaatgericht te werken en om zich aan te passen

-       Geschiktheid om te analyseren en om oplossingen te vinden (autonomie en zin voor initiatief)


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

-       Valorisatie van jaren beroepservaring

-       Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

-       Aandacht voor een goed evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verlofdagen

-       Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering

-       Opleidingsmogelijkheden

-       Gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)

-       Maaltijdcheques (8 EUR)

-       Eindejaarspremie

-       Tussenkomst in een aanvullend pensioenregime

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal de Dienst Competentiebeheer een eerste selectie doorvoeren op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevr. Patricia CABRERA, Coördinator Aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@1030.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Gelieve volgende referentie te vermelden : RH-Coord-RAT

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Mevrouw Leen DEMONSEAU - Verantwoordelijke van de Dienst Competentiebeheer
E: ledemonseau@1030.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures