Deze functie heeft als doel de implementatie van het federaal actieplan Mentale veerkracht te ondersteunen en de federale organisaties te ondersteunen op het vlak van welzijn op het werk.

Je belangrijkste taken zijn:

Federaal actieplan Mentale veerkracht:

 • Je werkt samen met het team aan de uitvoering van dit plan (ontwikkelen van tools, opleidingen, ...).
 • Je volgt de acties die voortvloeien uit het actieplan Mentale veerkracht (pro)actief op, inclusief het budgetbeheer.
 •  Je stelt een projectfiche op en concretiseert een actieplan, je staat in voor de opvolging van de projecten en de overheidsopdrachten tot aan de facturatie. Je betrekt je collega's binnen je team bij dit werk dat jij coördineert.
 • Je beantwoordt de vragen van klanten voor projecten waaraan jij meewerkt.

Welzijn op het werk:

 • Je helpt mee het producten- en dienstenaanbod met betrekking tot welzijn op het werk en ondersteunende tools voor de verschillende doelgroepen te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Je helpt mee met de redactie van de communicatie over deze verschillende opleidingen en zorgt voor de opvolging ervan.
 • Je staat in voor de organisatie, de opvolging en de evaluatie van opleidingen (klassikale opleidingen, e-learning, e-Campus, ITMA, ...), events, faciliteringen, ...
 • Je helpt mee met het opstellen en de redactie van ondersteunend materiaal (brochures, toolfiches, ...).
 • Je helpt mee de behoeften te verzamelen bij de klanten en je formuleert ook verbetervoorstellen.
 • Je helpt mee events te organiseren: je helpt mee en werkt samen met het team om de netwerken, de COP Re-integratie enz. te organiseren en te leiden.
 • Je geeft af en toe opleidingen: zoals de flashopleiding Mentale veerkracht, facilitering van de workshop Burn-out, ...
 • Je bent de referentiepersoon voor projecten waar jij verantwoordelijk voor bent ten aanzien van de klanten, je beantwoordt hun vragen en geeft gericht advies.
 • Je helpt het team en zijn coördinator bij het uitvoeren van reportings over de activiteiten van het team Welzijn.

Meer info over de jobinhoud?
Nathalie Van Looy
Tel.: 02 740 75 90
E-mail: nathalie.vanlooy@bosa.fgov.be

FOD Beleid en Ondersteuning

Er is 1 vacature binnen het team HR Professionals Ondersteuning van Unit 2 van de Directoraat Generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning

Het team HR Professionals Ondersteuning analyseert de behoeften en biedt HR-professionals ondersteuning qua advies, begeleiding en tools in verband met verschillende materies: welzijn, selecties, leren en ontwikkelen, competentiemanagement etc. Het team organiseert met name de Selor Academy en coördineert de bijbehorende community of practice in samenwerking met de teams Rekrutering & Selectie en Certificering. Dit team moet bovendien een netwerk van HR-professionals opzetten en coördineren waarin de verschillende HR-beroepen worden geïntegreerd.  Het team vervult dus de rol van bindmiddel tussen de verschillende HR-diensten binnen de federale overheid.

Het Directoraat-Generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O) van de FOD BOSA is de federale partner op vlak van HR en verleent diensten op vlak van onder meer rekrutering, selectie en certificatie, personeelsplanning, coaching en begeleiding, ontwikkeling van managementvaardigheden, veiligheid en gezondheid op het werk.

De FOD BOSA is de federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Daarnaast biedt de FOD BOSA ook ondersteuning op vlak van onder meer boekhouding en begroting heeft de FOD.


Vacatures

 • Aantal (1) - 3080 Tervuren - Brussel
 • Aantal (1) - 3080 Duisburg - Brussel
 • Aantal (1) - 3080 Vossem - Brussel

https://bosa.belgium.be/nl

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt, op basis van je expertise, een vertrouwensrelatie met hen op.

Let op! Je motivatie is heel belangrijk! 

Aangezien het een startbaanovereenkomst betreft, mag je niet ouder zijn dan 26 jaar om deel te nemen.

De startbaanovereenkomst  duurt zolang het dienstverband van de jongere bij de werkgever duurt, uiterlijk tot het einde van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging) op niveau A met de bijhorende weddeschaal (NA11).

De startbaanovereenkomst  duurt zolang het dienstverband van de jongere bij de werkgever duurt, uiterlijk tot het einde van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (minder dan 5 min. wandelen van Station Brussel Noord)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 40-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar en 12 recupdagen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Enkel de beste 10 kandidaturen worden toegelaten tot het interview.

 

Je kunt solliciteren tot en met 23 augustus 2021

Kandidaten sturen hun cv en sollicitatiebrief via email naar het volgende mailadres: kim.huygh@bosa.fgov.be 

https://bosa.belgium.be/nl

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Kim Huygh - HR Business Partner
P: 02/740.73.81
E: kim.huygh@bosa.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures