Je ondersteunt voornamelijk managers en medewerkers van Actiris in moeilijke managementsituaties, waaronder ontslagen en gevallen van Disability Management (DM).

 

Verantwoordelijkheden

 •  Je analyseert en diagnosticeert specifieke problemen die verband houden met deze situaties en steltactieplannen voor;
 • Je coacht en ondersteunt managers bij de diagnose, het beheer en de preventie van moeilijke situaties (moeilijke feedback, ontslagen, DM);
 • Je voert ontslagprocedures uit, beheert het absenteïsme en begeleidt de interventies van het SEPPT, dit alles op een respectvolle en constructieve manier;
 • Je begeleidt werknemers tijdens hun ziekteperiode of bij hun terugkeer op het werk;
 • Je neemt deel aan andere activiteiten van het departement met betrekking tot het welzijn op het werk, zowel aan de reflectie met het team als aan de uitvoering van de activiteiten;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het HR-beleid van het departement en draagt bij aan de uitvoering ervan;
 • Je neemt deel aan transversale HR-projecten door het organiseren van werkgroepen en/of vergaderingen met de vakbonden;
 • Je stelt nota's op of formuleert adviezen, aangepast aan de situatie en het nagestreefde doel.

ACTRIS

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners..

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

 

Het departement Welzijn op het Werk is een nieuw departement dat deel uitmaakt van de directie HR; het team bestaat uit 10 personen.

De opdrachten zijn:

 • De nodige HR-deskundigheid, ondersteuning en begeleiding verstrekken om het psychosociaal welzijn op het werk te verhogen op het niveau van de medewerker, de manager, het team en de organisatie
 • Een geïntegreerde en globale benadering van het welzijn op het werk te bevorderen.
 • Het behoud van de sociale dialoog te bevorderen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Sterrenkundelaan 14

http://www.actiris.be

 • Je hebt een Masterdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen en vult dit aan met minstens 3 jaar ervaring in HR-gerelateerde kwesties.
 • Een opleiding in het beheer van absenteïsme en/of in verband met ontslagmateries is een pluspunt.
 • Ervaring in het beheer van absenteïsme, disabliltiy management en/of ontslagbegeleiding is geen vereiste, maar eveneens een sterke troef.

 

Je bent in staat om:

 • een geheel aan informatie te analyseren om er betekenis aan te geven, om er de oorzaken en de gevolgen van te bepalen en om, indien nodig, een probleem aan te pakken tot er een oplossing wordt gevonden;
 • probleemsituaties te analyseren en een diagnose te stellen;
 • contact met anderen te leggen, informatie op een duidelijke manier over te brengen en u ervan te vergewissen dat deze door iedereen werd begrepen ongeacht het communicatiekanaal en ongeacht de emotionele lading van deze informatie;
 • herhaaldelijk kwaliteitsvol resultaat te leveren rekening houdend met de procédures / normen of akkoorden;
 • op een autonome manier je dossiers te beheren en daarnaast ook samen te werken met de verschillende teamleden;
 • je beschikbaar en luistervaardig op te stellen om de verwachtingen en noden van de interne en externe cliënten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen.

 

Je hebt ook kennis van:

 • HR-procedures en -regelgeving;
 • De wetgeving m.b.t. welzijn op het werk;
 • Gesprekstechnieken;
 • Kennis van de tweede gewesttaal is een sterke troef aangezien je zal terechtkomen in een tweetalige organisatie en vaak zal samenwerken met Franstalige managers en medewerkers.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een bruto maandsalaris van 3587€ voor 3 jaar ervaring en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te erkennen bij aanwerving.
 • Maaltijdcheques van 8€.
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

 

Waarom kiezen voor Actiris?

 

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.

Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaarvervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsenlenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Klik hier om te solliciteren en dit tenlaatste op 13-08-2021.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

 

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een preselectie (gespreken/of test). Vervolgens zullen de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek en/of assessment.

 

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien erkenning van de verworven ervaring is voorzien.

https://apply.actiris.brussels/job/HR-medewerker-Welzijn-op-het-Werk-%28mvx%29/677788101/

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geenonderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

 

Ben je een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.


P: 080035123
E: HR-RES@Actiris.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures