Er is 1 vacante plaats bij de Stafdienst ICT – Pijler Service Delivery van de FOD Financiën in Brussel.

Taken

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan de ontwikkeling van applicaties en projecten die een brede maatschappelijke rol vervullen? Wil je alle kansen krijgen om nieuwe dingen te proberen en bij te leren? Dan is deze job bij de Stafdienst ICT zeker iets voor jou!

 • Je draagt bij aan het ontwerpen en het ontwikkelen van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van de kwaliteit van programma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid. 
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen.
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functionele analisten.
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen en technische specificaties van de gebruikers, rekening houdende met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 • Je stelt de technische documentatie op.
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de toepassingen om ze te verbeteren of aan te passen aan de evolutie van de hard- en software. 
 • Je levert een adequate technische ondersteuning.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan collega’s.

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

FOD Financiën

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie met vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
  • carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
  • een werkgever die je de mogelijkheid geeft je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat : 

 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen; 
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen ; 
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten

De dienst Service Delivery verzekert de levering van diensten (applicaties) end-to-end met de verschillende business van de FOD.
In samenwerking met de algemene administraties of de stafdiensten, worden de functionele noden bepaald, nieuwe diensten die de business nodig heeft geïdentificeerd en bestaande diensten verbeterd.
De Service Delivery verzekert ook de kwaliteit en de continuïteit van de aangeboden diensten. Dit omvat het ontwerp, de creatie, de wijziging en het onderhoud van application services, in lijn met de ontwikkeling van de business.
Steunend op een intern of gemengd IT-team, ontwikkelt de Service Delivery IT-diensten en maakt deze betrouwbaar en efficiënt door deze permanent op te volgen en te verbeteren. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met de business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten en
met de focus op klanttevredenheid (IT of business).
Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, en onderhouden van de programma's, systemen en databanken teneinde het beheer van de administratie te vergemakkelijken en te optimaliseren.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Generieke competenties:

 • Objectieven behalen
 • In team werken
 • Servicegericht handelen
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt
 • Je hebt ervaring in of kennis / begrip van één of meerdere van volgende elementen
 • Objectgeoriënteerd programmeren en design patterns
 • Java SE of Spring
 • Moderne Java script frameworks (ANGULAR, …) en API’s (SOAP, REST, …)
 • Relationele databases en beheer van SQL
 • De cylus en levensfasen van een ontwikkelproject
 • Andere ontwikkeltalen

Diploma:

 • Minimum diploma Master in een studierichting informatica, elektronica of programmeren
 • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten.

 Ervaring:

 • Er is geen ervaring vereist.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen:

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits at work
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Allerlei sociale voordelen
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • Mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring

Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Michel Van Hoegaerden - Attaché
P: +3225754844
E: michel.vanhoegaerden@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures