• Implementeren en evalueren van het sociaal beleid op basis van de algemene doelstellingen van het OCMW;
  • Toezien op, controleren en coördineren van het departement sociale actie : sociale dienst, backoffice, SPI, cel energie, cel schuldbemiddeling, kinderopvang en dispensarium ;
  • Beheren van projecten om de algemene doelstellingen van het OCMW te bereiken;
  • Definiëren van de operationele doelstellingen en procedures van het departement sociale actie in overleg met de voorzitter en de secretaris-generaal ;
  • Zorg voor coherent beleid, methodologische kwaliteit en ethiek van sociaal werk met inachtneming van de werkregels;
  • Regelmatige teambijeenkomsten organiseren en rapporten opstellen;
  • Informeren en adviseren van de Raad, het Vast Bureau, de secretaris-generaal, en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over de behoeften en maatregelen voorstellen om hieraan te beantwoorden. In dat verband de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bijwonen en – in uitzonderlijke gevallen – vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau wanneer sociale beleidskwesties geagendeerd zijn ;
  • Bijdragen tot de implementatie van statistische gegevens die nodig zijn voor de bepaling en aanpassing van het sociaal beleid van het OCMW;
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale coördinatie van Koekelberg (administratief beheer en follow-up van beslissingen, relaties met partners en de subsidiërende overheden) en zorgen voor de ontwikkeling van elk partnerschap dat nuttig is voor de implementatie van het sociaal beleid van het OCMW;
  • Analyseren van de vraag, de mogelijkheid, de haalbaarheid en het ontwikkelen en coördineren van projecten;
  • Deelnemen aan de ontwikkeling van de naleving van de bepalingen inzake het beroepsgeheim en algemene voorschriften inzake de bescherming van gegevens;
  • Deelnemen aan de ontwikkeling en monitoring van het interne controlesysteem;
  • Coördineren van het Psychosocial Intervention Plan (PIPS) in samenwerking met de gemeentelijke administratie en toezicht houden op de organisatie van psychosociale hulp geïmplementeerd tijdens noodsituaties;
  • Zorgen voor de correcte toepassing van de wetgeving, onderhouden van relaties met externe raden en zorgen voor de administratieve opvolging van sociale geschillen;
  • Zorgen voor een verstandig en rationeel gebruik van de toegekende subsidies en toezicht houden op de voorbereiding van activiteitenverslagen;
  • Verantwoordelijk zijn voor de relaties met de inspectiediensten, zorgen voor de voorbereiding en het goede verloop van periodieke inspecties;
  • Deelnemen aan het directiecomité en bijdragen aan de verspreiding van informatie via  een adequate interne communicatie;
  • Deelnemen aan aan werkbijeenkomsten georganiseerd door externe actoren (beheerders van sociale diensten, BRULOCALIS, Kruispuntbank, GGC, VGC, Cocof, POD MI, user-club informatica, enz.)
  • Verantwoordelijk voor sociale dienstenrelaties met de gemeenschappelijke IT-afdeling;
  • Bijdragen aan de samenhang van de teams: implementeren van de voorwaarden van een harmonieus werklimaat en uitbreiden van een geest van gunstige samenwerking;
  • Zorgen voor permanente vorming ;
  • Uitvoeren van periodieke en functioneringsevaluaties.

 

OCMW Koekelberg

Algemene sociale dienst


Vacatures

 • Aantal (1) - 1081 Koekelberg - François Delcoignestraat 39

Vaardigheden

  • Tweetalig NL/F of F/NL (in het bezit van een SELOR-attest of bereid zijn dit te behalen);
  • Organisatietalent;
  • commnunicatieve vaardigheden;
  • zin voor inititiatief;
  • kunnen analyseren en synthetiseren;
  • wet- en regelgeving kunnen interpreteren en toepassen;
  • projectmanagemen;
  • nieuwsgierig en pro-actief;
  • ervaring op het vlak van sociale actie.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Voltijds contract onbepaalde duur, verloning niveau A (lokale besturen), tweetaligheidspremie indien SELOR-brevet

 

Extra-legale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding van openbaarvervoerkosten, extra-legaal verlof, opleiding, aanvullend pensioen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Motivatiebrief + CV sturen via mail ter attentie van Mevr. Vanderstraeten avanderstraeten@koekelberg.brussels

Vanderstraeten - Administratief secretaris
P: 02/412.16.64
E: avanderstraeten@koekelberg.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures