Taken:

De verantwoordelijke dienst werken is hiërarchisch verbonden aan de Directie Wegen & Openbare ruimte en functioneel aan de Directie Gebouwen. Hij ziet toe op de goede uitvoering van de onderhoudswerken zowel voor de wegen als voor de groene ruimtes en de gebouwen. De dienst werken coördineert, plant, beheert de prioriteiten en bepaalt de technische keuzes in de volgende domeinen: elektriciteit, loodgieterij, ijzerwaren, tuinieren, transport, onderhoud van voertuigen (40 nutsvoertuigen) en beheer van de stock.

De verantwoordelijke van de dienst werken wordt bijgestaan door 4 adjuncten om 120 arbeiders en ploegleiders te beheren. Hij ziet toe op de goede uitvoering van de werken binnen de termijnen, budgetten en het onberispelijke kwaliteitsniveau. Hij zorgt voor een goede samenwerking met de technische beheerders van wegen, openbare ruimte en gebouwen. Hij staat garant voor de naleving van de reglementen, verzekert de dagelijks omkadering van de teams en zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als echte leidersfiguur en aanvoerder van personen, ontwikkelt hij de efficiëntie van de gemeentelijke administratie in het domein van de onderhoudswerken.
 • Hij optimaliseert de hulpmiddelen (menselijke, financiële, technische, materiële,…) die tot zijn beschikking staan.
 • Op basis van de bonnen van diensten en werken, ontwerpt en realiseert hij samen met de ploegleiders het programma van de werken binnen de termijn en volgens het vereiste conformiteits- en kwaliteitsniveau.
  • Hij realiseert de implementatie, de opleiding van de gebruikers en het onderhoud van het programma voor het beheer van de stock via actualisering van de inventaris, de begrotingsartikelen, de leveringsprocedures en procedures van uitgaande stock met kennis van de opdrachten die betrekking hebben op zijn dienst, in relatie met de dienst informatica, financiën en openbare opdrachten.

De kennis van een tool voor stockbeheer (ATAL) is een plus.

 •  Hij heeft expertise binnen tenminste 2 à 3 van bovenvermelde vakgebieden en ervaring van begrotingsprocedures, veiligheidsregels en statuten en reglementen eigen aan de openbare dienst.
 •  Hij onderhoudt goede relaties met de interne klanten (scholen, kribbes, academies, bibliotheken) en met de leveranciers.

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners gaat ze talrijke uitdagingen aan die typisch zijn voor onze tijd en verstedelijkte gebieden. Deze uitdagingen zijn evenveel drijfveren die er ons alle dagen toe aanzetten om te innoveren en dit in de vele domeinen zoals de diensten aan de burger, de netheid, de scholen, administratieve handelingen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, voetpaden en wegen, openbare verlichting.

Om dit alles tot een goed einde te brengen zoeken wij regelmatig competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe

https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/trouver-emploi-nl/annonce-recrutement-nl/

 • U hebt minimum een Bachelor in bouwkunde en hebt minimum 7 jaar ervaring binnen dezelfde functie en minimum 15 jaar professionele ervaring met een deel in een openbare functie. Dankzij uw ervaring kan u uw managementkwaliteiten aantonen, uw organisatorische kwaliteiten en uw volharding.
 • Naast uw relationele vaardigheden die het goede verloop van de werven moeten vergemakkelijken, werkt u met continue aandacht voor efficiëntie, resultaat en nalevering van de veiligheidsvoorschriften. U kan prioriteiten en risico’s beheren alsook complexe situaties.
 • Kennis van het Nederlands: houder zijn van het Selor-attest mondeling en schriftelijke, basiskennis.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

Niveau

 • Hoger secundair

Niveau   A (Master) / B (Bachelor) = verloning overeenkomstig de barema’s van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen:   vakantiegeld, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk met het openbaar vervoer of met de fiets, voordelig vakantiestelsel, verschillende opleidingsmogelijkheden, flexibel uurrooster

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na ontvangst van Uw kandidatuur zal een voorselectie op basis van de informatie in Uw CV en motivatiebrief plaatsvinden. De kandidaten die het best met het gewenste profiel overeenstemmen zullen voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud uitgenodigd worden.

Uw kandidatuur moet ons vóór 22/06/2018

https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/trouver-emploi-nl/annonce-recrutement-nl/

L’Administration communale s’engage à respecter les mesures luttant contre toutes les formes de discriminations et promeut une politique visant la diversité.

GUEISSAZ Pierre - Secrétaire d'administration RH
P: 027730724
E: pgueissaz@woluwe1150.irisnet.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures