De Context
In het kader van een onderzoeksproject "The new economic statecraft of China and Russia: challenges, costs, and policy implications" gefinancierd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) en uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zoeken wij een voltijds onderzoeker.

Economisch beleid en het gebruik van economie als instrument voor buitenlandse politiek, vereisen steeds meer aandacht. Naarmate landen zoals China en Rusland hun waaier aan instrumenten uitbreiden, wordt het onderscheid tussen defensie, economie en diplomatie steeds vager.

Dit onderzoeksproject wil een solide academische bijdrage leveren aan de politieke beleidsvorming. De studie draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van het concept van economische veiligheid, maar omvat ook een belangrijk empirisch deel dat de factoren identificeert die het gebruik en de doeltreffendheid van economische beleidsinstrumenten verminderen en/of versterken.

Je Missie

De belangrijkste doelstelling van dit project is om het Russische en Chinese beleid beter te begrijpen, om de determinanten van het succes van dit beleid te modelleren en, bijgevolg, de veiligheidsgevolgen voor Europa te definiëren en te beschrijven. Hoewel het project een belangrijk conceptueel en theoretisch gedeelte bevat, heeft u voortdurend interactie met de relevante stakeholders en probeert u hen te ondersteunen bij de besluitvorming.

De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen zijn:
 • Je doet een uitgebreide analyse van verschillende aspecten van het Russische en Chinese beleid
 • Je identificeert de succes -en efficiëntiefactoren van het beleid van deze landen
 • Je analyseert verder de gevolgen van deze factoren voor de EU-landen op het vlak van veiligheid
 • Je werkt nauw samen met andere betrokken onderzoekers, academici en instanties
 • Met je bevindingen en analyses ondersteun je het beleid en de verschillende belanghebbende partijen en draag je bij tot de besluitvorming (via rapporten e.d.)
U werkt binnen een onderzoeksteam en in nauwe samenwerking met Prof. Cind Du Bois (RMA) en Prof. Jonathan Holslag (VUB).

Belangrijk: U bent bereid om in een militaire omgeving te werken en uzelf te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek (volgens de wet van 11 december 1998 met betrekking tot classificatie en veiligheidsmachtigingen, certificaten en opinies).


Meer info over de jobinhoud?

Professor Cind Du Bois - onderzoeksteam KHID
cindy.dubois@rma.ac.be 
02/441.39.73

 
Er is 1 plaats bij de Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), van het Ministerie van Defensie (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).
U werkt binnen een onderzoeksteam en in nauwe samenwerking met Prof. Cind Du Bois (RMA) en Prof. Jonathan Holslag (VUB).


De dienst

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Vandaag neemt het RHID twee onderling verbonden rollen op zich, ter ondersteuning van het Ministerie van Defensie en van de Natie. Ten eerste vervult het KHID zijn rol als “denktank” voor veiligheid en defensie door kennis te verdiepen en te verspreiden via de organisatie van conferenties, colloquia en seminaries en de publicatie van papers van onderzoekers. De “Hoge Studies Veiligheid en Defensie”, in de vorm van residentiële seminaries en bezoeken, voorzien in de vorming van hogere kaderleden, zowel uit de defensie- als uit de civiele sector, in deze domeinen, en heeft tot doel de reflectie, het debat en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen. Via nationale en internationale partnerschappen heeft het KHID een uitgebreid netwerk ontwikkeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Als “smart hub” en ‘honest broker’ voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek is het KHID verantwoordelijk voor het beheer en het faciliteren van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie, inclusief de veiligheids- en defensiestudies. Het KHID kijkt er meer dan ooit naar uit om de groei van het Belgisch wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van defensie en veiligheid te bevorderen, de banden tussen de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven in dit perspectief te herstellen en te versterken, en de deelname van België en het Belgische Ministerie van Defensie aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s te bevorderen en te faciliteren.


Je werkgever

Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de verdediging van het nationaal grondgebied, voor de organisatie van buitenlandse missies in een internationale context en in het kader van het verlenen van steun aan de bevolking bij rampen in het binnen- en buitenland. Defensie heeft een bijzondere structuur en cultuur en is, met zo'n 27000 werknemers één van de grootste werkgevers van ons land. Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 
 • Je hebt kennis van over het nationale en Europese beleid omtrent de bescherming van het wetenschappelijk potentieel en meer bepaald over de screening van de buitenlandse inversteringen, de strategische autonomie, de bescherming van de infrastructuur en de innovatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een goede kennis van het Frans een troef
 • Je werkt in een internationale context, dus kennis van het Engels is ook een pluspunt
 • Je gebruikt vlot de MS-Office - toepassingen
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
 • Je kan je mondeling vlot en helder uitdrukken

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein van de politieke en sociale wetenschappen, diplomatie en internationale betrekkingen, conflict en ontwikkeling, communicatiewetenschappen of bestuurskunde.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 41232,06 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • je hebt de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te bekomen (via gecertificeerde opleidingen)
 • talrijke opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • een voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • aantrekkelijke voordelen en aanbiedingen met de Benefits@work-kaart
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen als je per fiets naar het werk komt
 • je hebt recht op de diensten van het Office Central d'Action Sociale et Culturelle de la Défense (OCASC) (o.a. crèche, vakantiecentra, korting op door de touroperator georganiseerde reizen, enz.)
 • je werkplaats is vlot bereikbaar via openbaar vervoer
 • een bedrijfsrestaurant met democratische prijzen
 • mogelijkheid om gemaakte overuren terug te vorderen
 • gesubsidieerde kinderopvang in het militair district (Evere, Peutie en Neder-Over-Hembeek)
 • flexibele werktijden binnen de 38-uren werkweek
 • vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • 26 verlofdagen en 3 dagen vrijstelling van het departement
 • mogelijkheid tot gebruik van sportfaciliteiten tijdens de diensturen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

 

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden

U wordt tot de selectieprocedure toegelaten als u over de vereiste kwalificaties beschikt.

Waar moet je op letten? 
Vul uw cv in in de taal van de functie waarvoor u solliciteert.

Als u solliciteert naar een baan waarvoor ervaring vereist is, raden wij u aan bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring in uw cv.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (1u30) 

Of deze proef georganiseerd wordt, hangt af van het aantal kandidaten dat overblijft na screening van de deelnemingsvoorwaarden.

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: Informatie integreren en Beslissen Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt . Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 


2.2. Event 2: Interview (1u00 + 1u00 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond  half september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (event 2.2. het interview)

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 augustus 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Kris Jacobs - Teamleader Rekrutering en Selectie 
Tel.: 02 441 38 18
E-mail:kris.jacobs1@mil.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures