Steek je graag de handen uit de mouwen en hou je van een afwisselende job? Dan is deze functie bij Fedris je op het lijf geschreven!

Als polyvalent medewerker gebouw sta je in voor de dagelijkse werking van de dienst.

Een greep uit je takenpakket:
 • De containers voor oud papier (op wieltjes) ophalen op de verdiepingen van het gebouw.
 • Op de verdiepingen en in de regionale kantoren de bidons met water aanvullen.
 • De apparaten voor handgel aanvullen op alle verdiepingen.
 • Elke dag rondgaan in het gebouw om de temperatuur en de vochtigheidsgraad op te meten en na te kijken of alles in orde is.
 • Helpen bij de organisatie van evenementen  (seminaries, vergaderingen…).
 • Helpen bij de stock om zware voorwerpen te verplaatsen.
 • De verantwoordelijke van het team verwittigen bij problemen (sanitair, elektriciteit…)
 • Afval op paletten plaatsen.

Als arbeider van kleine herstellingen en onderhoud zorg je ervoor dat het gebouw in goede staat blijft.

Een greep uit je takenpakket:
 • Kleine pannes verhelpen en herstellingen uitvoeren, waarbij je de veiligheidsnormen toepast en de werktuigen en beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruikt.
 • De platte daken van de bijgebouwen schoonmaken.
 • Schilderen van muren,  plafonds, deuren, trappenhallen… vervangen van onderdelen van een vals plafond en vloer, monteren  van plaaster en kleine herstellingen uitvoeren.
 • Bureaumateriaal monteren, demonteren en verhuizen (bureaus, tafels, stoelen, kasten…).
 • Kleine metselwerken en  schrijnwerken : herstellingen aan  plinten, deurlijsten en deuren, zoals herstellen of vervangen van sloten en klinken, ophangen van voorwerpen (zeepbakjes, handdoeken, wc borstels…).
 • Isolatiewerken (aan convectoren, leidingen nadat het asbest verwijderd werd).
 • Oude kabels verwijderen.

Als chauffeur sta je in voor het vervoer

Een greep uit je takenpakket:
 • Personen, goederen, dossiers en briefwisseling vervoeren, voornamelijk naar de  regionale kantoren.
 • Onderhoud en eventuele herstellingen van de dienstwagens opvolgen, de banden laten vervangen, de wagens zowel binnen als buiten schoonmaken, en naar de technische controle gaan.

   
Als administratief medewerker beantwoord je de telefoons en de mailssta je in voor het beantwoorden van mails en telefoons.


Meer info over de jobinhoud?
Pauline Janssens - Diensthoofd logistiek
Contactpersoon Fedris
Tel.: 02/272.20.01
E-mail: Pauline.Janssens@fedris.be

 
Er is één vacature bij de dienst Gebouwen van Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

De dienst Gebouwen van Fedris werkt in een tweetalige omgeving en bestaat momenteel uit 7 medewerkers. Het gebouw in Brussel is recent gerenoveerd om de Fedris-medewerkers zo goed mogelijk te ontvangen. Daarnaast beschikt Fedris nog over twee gebouwen in Luik en in Hasselt. De chauffeur gaat 1x per week naar deze andere gebouwen.

Het Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris herneemt alle opdrachten van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en Fonds voor de Beroepsziekten. Deze opdrachten hebben betrekking op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de privé sector, op de beroepsziekten in de provinciale en lokale besturen en, in mindere mate, op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de openbare sector.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X2). Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt reeds enige ervaring als arbeider/chauffeur.
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor deze functie is geen diploma vereist. 

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als niveau D met bijhorende weddenschaal.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 25.003,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen  
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en een vergoeding als chauffeur
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Opgelet! 

Je kan pas in dienst treden als je bij de start van je contract in het bezit bent van een rijbewijs B.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

Stap 1: Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Er is voor deze functie geen specifiek diploma vereist. 

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.
 

2. Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - computergestuurde proef (+/- 90 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat zich inschrijft. Via een geïnformatiseerde  schriftelijke test worden volgende competenties gemeten: informatie behandelen en werk structureren. Je dient geen minimumscore te behalen voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Indien deze proef wordt georganiseerd, zal deze plaatsvinden eind augustus 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 3: Specifieke screening - interview met eventueel computergestuurde proef

Scenario 1: Interview (+/- één uur) met computergestuurde proef (+/- 90 minuten)

Indien stap 2 (computergestuurde proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview en PC-proef.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Via een geïnformatiseerde test, die voor of na het interview wordt aangeboden, worden volgende competenties gemeten: informatie behandelen en werk structureren.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.


Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde test EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 10 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).

Deze proef zal plaatsvinden begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview met PC proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Scenario 2: Enkel interview (+/- één uur)

Indien stap 2 (computergestuurde proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview en PC-proef.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 8 augustus 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. Je dient geen diploma op te laden voor deze vacature. Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Kevin Demesmaeker - Assistent HR Services
Tel.: +32 2/740.78.11
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures