Je maakt deel uit van het coördinatieteam (12 personen) van de Dienst Ervaringsdeskundigen. Samen strijden we tegen armoede en sociale uitsluiting door het wegwerken van ongelijkheden in de toegang tot de sociale grondrechten. Door het binnenbrengen van het perspectief van personen die in armoede of sociale uitsluiting hebben geleefd binnen onze partnerdiensten (zowel federale overheidsdiensten als diensten in de gezondheidszorg), verbeteren we de toegankelijkheid van deze diensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede.


Inhoud van de functie 

Je staat in voor het uitwerken en opvolgen van de samenwerking met verschillende partnerdiensten binnen de federale overheid en/of in de gezondheidszorg: 
 
 • Je werkt de samenwerking met deze partnerdiensten uit, door o.a. het bespreken van de concrete invulling van het takenpakket en het toewijzen van een functionele chef en mentor voor de ervaringsdeskundigen. Je staat in voor de individuele opvolging van de ervaringsdeskundigen (individuele ondersteuning, bepalen van individuele doelstellingen, evaluatiecycli…).
 • Je onderhoudt de samenwerkingen:
 1. door het creëren van een partnerschap tussen de partnerdienst, de ervaringsdeskundigen en het coördinatieteam,
 2. door de opvolging van o.a. de integratie van de methodologie en de integratie van de ervaringsdeskundigen in hun team
 3. en door het coördineren van projecten die binnen het kader van de samenwerkingen opgezet worden.
 • Je organiseert thematisch overleg met de bevoegde personen, legt de doelstellingen vast, verzorgt de opvolging ervan en evalueert de resultaten.
 • Je ondersteunt de ervaringsdeskundigen bij projecten op hun detacheringsplaats.
 • Je schrijft mee aan het activiteitenverslag van de dienst ervaringsdeskundigen.
Daarnaast voer je enkele algemene taken voor de Dienst Ervaringsdeskundigen uit: 
 
 • Je detecteert de noden qua communicatie binnen én buiten de dienst en zoekt hiervoor antwoorden.
 • Je houdt de boordtabel van de dienst mee up-to-date.
 • Je neemt deel aan de rekrutering en selectie van ervaringsdeskundigen i.s.m. de dienst HRM.
 • Je creëert en je onderhoudt een uitgebreid netwerk met de organisaties armoedebestrijding, de onderwijsinstellingen die sociaal actief zijn of armoede bestrijden en de aanspreekpunten i.v.m. armoedebestrijding en/of de Dienst Ervaringsdeskundigen.
 • Je houdt de draaiboeken met de procedures binnen onze dienst up-to-date.
 • Je rapporteert over je werkzaamheden, bv. via verslagen, evaluaties, presentaties.
 • Je plant en organiseert de maandelijkse vergaderingen van de ervaringsdeskundigen.
 • Je bent actief in het coördinatieteam
 • en je neemt de verantwoordelijkheid op in bepaalde taken, bv. opleiding van de ervaringsdeskundigen, deelname aan denkdagen van de dienst, geven van presentaties…

Meer info over de jobinhoud? 
Ashley Vaeye – Coördinator dienst ervaringsdeskundigen 
Correspondent: POD Maatschappelijke Integratie 
Mail: ashley.vaeye@mi-is.be 
Er is 1 contractuele plaats vacant bij het coördinatieteam van de dienst Ervaringsdeskundigen, van de POD Maatschappelijke Integratie, gevestigd in het FINTO-gebouw, Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel

Als coördinator Ervaringsdeskundigen oefen je je functie uit binnen de POD Maatschappelijke Integratie (te Brussel) in een team van 12 medewerkers (Fr+Nl). In het kader van de functie verplaats je je regelmatig naar andere publieke instellingen of partners van de dienst (binnen België). 

Wil je meer weten over de dienst Ervaringsdeskundigen? Neem dan een kijkje op de website

De POD Maatschappelijke Integratie houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp). De POD zet eveneens acties op binnen armoedebestrijdingsbeleid en grootstedenbeleid. 
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt de resultaten van medewerkers op en stuurt deze bij en zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt.
Technische competenties
 
 • Je bent in staat om veranderingsprocessen te initiëren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt voeling met en/of ervaring met de methodologie van ervaringsdeskundigen.
 • Je bent in staat om relaties en netwerken uit te bouwen, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint etc.) en Sharepoint.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans en bent in staat om op een efficiënte manier te evolueren in een tweetalige omgeving.
 • Je hebt een vlotte pen om artikels te schrijven voor onze website, nieuwsbrief, …

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. 
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens één jaar binnen het domein van armoedebestrijding in minstens één van onderstaande taken:
 • Projectbeheer
 • Het werken met kwetsbare personen en/of groepen
 • Het beheren van verandering
 • Het coördineren van een team
 • De individuele opvolging van medewerkers
   

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een voltijds contract van bepaalde duur, minimum 12 maanden met kans op verlenging, als attaché (niveau A1), met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 40.425,49 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen  
 • 26 dagen verlof + 12 dagen compensatiedagen per jaar
 • sluiting van het kantoor tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende werkuren binnen de 38-uren week
 • structureel telewerken met onkostenvergoeding
 • vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • werken in een aangename en moderne werkomgeving
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de POD is gevestigd in de Financiëntoren FINTO in Brussel, tegenover de Kruidtuin)
 • restaurant en cafetaria tegen democratische prijzen
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst aankoop smartphone tot maximum 300 euro
 • relevante werkervaring wordt erkend
 • tweetaligheidstoelage mits slagen taalexamen
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen en premies die via de sociale dienst worden toegekend (financiële steun voor sport en cultuur, brillen, sinterklaas, terug naar school, enz.)
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: specifieke screening: pc-test (90 minuten) 


Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Deze proef zal plaatsvinden op 16 en 17 mei 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.
Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview met case (+/- 90 minuten + voorbereiding):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden vanaf 23 juni 2022 indien event 1 niet doorgaat. Indien event 1 doorgaat zal de proef plaatsvinden rond eind juni 2022.  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening 'interview met case'. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 16 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 2 juni 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de jobinhoud? 
Ashley Vaeye – Coördinator dienst ervaringsdeskundigen 
Correspondent: POD Maatschappelijke Integratie 
Mail: ashley.vaeye@mi-is.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Jorien Sper - selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/508.85.41
E-mail: jorien.sper@mi-is.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures