We zijn op zoek onthaal- en ticketingassistenten voor verschillende instellingen van de POD Wetenschapsbeleid.
 • Je staat in voor het onthaal en beantwoordt vragen van klanten met betrekking tot de geleide bezoeken, individueel en in groep, verwerkt ze en volgt ze op.
 • Je verzorgt de reservaties van museumactiviteiten voor groepen en voor individuele bezoekers.
 • Je plant geleide bezoeken met de klanten en voert de reservatie uit.
 • Je verzorgt administratieve taken, zoals het verzamelen van gegevens betreffende reservaties en verwachte groepen.
 • Je contacteert de gidsen voor de geleide bezoeken die op korte termijn plaatsvinden.
 • Je houdt de klantenbestanden up-to-date en brengt verbeteringen aan.
 • Je beheert het ticketingsysteem en kent de verschillende tarieven van de tickets en museumactiviteiten, de (tijdelijke) kortingen en/of eventuele acties.
 • Je ontvangt elektronische of contante betalingen en waakt over een correcte ticketverkoop.
 • Je voert administratieve en technische taken uit in de shop van het museum of van de tentoonstelling (behandeling van gegevens voor de leveringen, aanvullen van producten in de shop, uitstallen van producten op een commercieel aantrekkelijke manier, …)
 • Je reageert gepast op ontevreden bezoekers of organisatoren van groepsbezoeken.
Deze takenlijst is niet exhaustief. Je zal dus ook andere taken uitvoeren op vraag van hiërarchische meerdere.

Aangezien deze selectie openstaat voor meerdere instellingen kunnen de contracten, arbeidsvoorwaarden en uurroosters variëren overeenkomstig de plaats van tewerkstelling.

Voor sommige plaatsen van tewerkstelling houdt dit eveneens weekendwerk in, volgens vooraf bepaalde uurroosters.


Meer info over de jobinhoud?
An Spegelaere - HR-verantwoordelijke KMMA
Contactpersoon voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Tel.: 02/238.34.97
E-mail: an.spegelaere@africamuseum.be

Gaëtan Leroy - HR-verantwoordelijke KMKG
Contactpersoon voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Tel.: 02/741.72.54
E-mail: g.leroy@kmkg-mrah.be

Kristof Sneyers - HR-verantwoordelijke KMSK
Contactpersoon voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Tel.: 02/508.36.93
E-mail: kristof.sneyers@fine-arts-museum.be

Anneleen Wellens - HR-verantwoordelijke KBR
Contactpersoon voor de Koninklijke Bibliotheek van België
Tel.: 02/519.53.04
E-mail: anneleen.wellens@kbr.be

Laura Ryssaert - HR-dienst KSB
Contactpersoon de Koninklijke Sterrenwacht van België
Tel.: 02/373.02.11
E-mail: Laura.Ryssaert@oma.be
Op dit moment zoeken we onthaal- en ticketingassistentn voor erfgoedbewakers voor verschillende instellingen van de POD Wetenschapsbeleid.

De betrokken instellingen zijn:
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
 • Koninklijke Bibliotheek van België
 • Koninklijke Sterrenwacht van Belgïe
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties. Het museum telt een 250-tal medewerkers, onder wie 80 wetenschappers. De wetenschappelijke afdeling bestaat uit drie departementen: culturele antropologie & geschiedenis, aardwetenschappen en biologie.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) omvatten het Museum Kunst & Geschiedenis, het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), de Musea van het Verre Oosten (het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren en het Museum voor Japanse Kunst) en de Hallepoort. Ze zijn werkzaam zowel op cultureel als wetenschappelijk vlak. Ze stellen ongeveer 260 personeelsleden tewerk.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK) hebben onder meer als missie het verspreiden van kennis over kunst en het organiseren van permanente en tijdelijke tentoonstellingen voor een zo breed mogelijk publiek. Ze conserveren en bestuderen collecties met meer dan 20.000 beeldende kunstwerken (schilderijen, sculpturen en tekeningen) van het einde van de XIVde eeuw tot nu. Ongeveer 2.500 van deze werken worden tentoongesteld in het Museum voor Oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst, het Wiertzmuseum, het Meuniermuseum en het Magritte Museum.

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium van ruim 8 miljoen documenten. Ze geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan.

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is een onderzoeksinstelling die ook een aantal opdrachten van publieke dienstverlening vervult. De onderzoekers bestuderen zowel de planeet aarde, de zon als de andere objecten uit het nabije en verre heelal. Bij de wetenschappelijke disciplines van de KSB vinden we sterrenkunde, planetologie, geofysica, seismologie, ruimtegeodesie en zonnefysica. De KSB werkt hiervoor samen met talrijke internationale centra. De Koninklijke Sterrenwacht beschikt over een rijke bibliotheek en beheert ook het Planetarium op de Heizel.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn. (Informatie behandelen)
 • Je gaat om met en lost zelfstandig problemen op, zoekt  alternatieven en voert de oplossing uit. (Problemen oplossen)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (In team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (Servicegericht handelen)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (Betrouwbaarheid tonen)
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek. (Stress beheren)
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je Motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie Servicegericht handelen en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Je motivatie weegt dubbel zo hard door in de eindscore. 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, van het Engels of van andere talen, gelet op de multiculturele werkomgeving

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als onthaal- en ticketingassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal (C1).


Loon
Minimum aanvangswedde: 25.855,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG22018?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - pc-proef (+/- 1u15)

Deze test zal ter plaatse worden georganiseerd bij Selor (PC-zaal)

Via een geïnformatiseerde test (postbakoefening) worden volgende competenties gemeten:
 • Informatie behandelen
 • Problemen oplossen
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 23/05/2022 en 2/06/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u):

Om praktische redenen kan deze proef op afstand worden georganiseerd. Je zal in dat geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal tussen 27/06/2022 en 8/07/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' .in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3: Specifieke screening - Interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Andere organisaties kunnen ook beroep doen op deze lijst voor gelijkaardige functies. In functie van je resultaat, zal je worden uitgenodigd worden voor een bijkomende proef. (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 9/05/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Frederic Kusseler - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/238.34.73
E-mail: frederic.kusseler@belspo.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures