Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is op zoek naar 4 contractuele onthaalmedewerkers met een contract van onbepaalde duur.


Je takenpakket?

Onder leiding van het diensthoofd en zijn adjuncten voer je volgende taken uit:
 • Je staat in voor de ticketverkoop en bent verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de prijzen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ticketcontrole en de vestiaire.
 • Je verzekert de inachtneming van het reglement door de bezoekers.
 • Je beheert de ontvangst en het toezicht van het publiek, geeft informatie en wijst de weg.
 • Je rapporteert de mogelijke incidenten.
 • Je zorgt voor logistieke ondersteuning bij evenementen.
Deze opsomming wordt niet beschouwd als een volledige lijst. Je zal dus op vraag van je hiërarchische meerdere ook nog andere taken moeten uitvoeren.Meer info over de jobinhoud?
Deliens Pierre - Diensthoofd Onthaal
Contactpersoon voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
Tel.: 02/627.44.13
E-mail: pierre.deliens@naturalsciences.be
Er zijn 4 contractuele plaatsen vacant als 'onthaalmedewerker (m/v/x)' bij de Operationele directie Publiek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De Operationele Directie Publiek (OD Publiek) wil ons erfgoed en de kennis over de natuur, de mens en hun evolutie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken.

De OD Publiek biedt het publiek verschillende kansen om te leren, te observeren en op ontdekking te gaan in een aantrekkelijke en gezellige omgeving. Ze doet dit door permanente en tijdelijke tentoonstellingen, educatieve en culturele activiteiten, ... te organiseren. 
Deze OD is in alle disciplines thuis en brengt natuurwetenschappen, educatieve wetenschappen en museologie samen. Bovendien houdt ze zich al jaren bezig met een grootschalige renovatie van de tentoonstellingszalen.

De OD Publiek omvat 6 diensten:
 • Onthaaldienst
 • Educatieve Dienst (algemene begeleiding en didactische middelen)
 • Dienst Tentoonstellingen (ontwikkeling van permanente, tijdelijke en reizende tentoonstellingen, verhuur van tentoonstellingen)
 • Dienst Communicatie (pers, promotie, fundraising, commerciële samenwerking, interne communicatie, website, sociale netwerken)
 • MuseumShop (verkoop van geschenkartikelen in lijn met de thema's van onze zalen en tentoonstellingen, producten van het Museum zelf, kinderboeken, natuurgidsen, wetenschappelijke publicaties enz.)
 • Evenementen (zalenverhuur)
De Onthaaldienst is verantwoordelijk voor het verwelkomen van bezoekers in het algemeen en omvat activiteiten zoals kaartverkoop, garderobe, ticketcontrole en reserveringen.

Er werken circa twintig medewerkers op de Onthaaldienst.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is één van de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) die van het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangen.
Het KBIN doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. De instelling ontwikkelt belangrijke onderzoeksmethodes in de natuurwetenschappen, inzonderheid wat betreft de biodiversiteit en het ecosysteem. Terzake beheert en ontwikkelt zij de nationale collecties. Op basis van conventies en regionale, federale en internationale wetgeving oefent zij haar publieke opdrachten uit. Zij vervult een sensibiliseringsopdracht inzake natuurwetenschappen en bescherming van het leefmilieu. 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens correct weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je structureert het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De competentie “servicegericht handelen” en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2). 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Er is geen diploma vereist.

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je onlineaccount zodat we je taalrol kunnen bepalen.


Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Onderhoudsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24033,66 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 26 dagen verlof per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten
 

1. Functiespecifieke screening


1.1. Event 1: Computergestuurde proef (1u30) 


Via een postbaktest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:
 • Informatie behandelen: “Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens correct weer binnen de beschikbare termijn.”
 • Werk structureren: “Je structureert het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.”
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond 18/5 en 19/5 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.1.2. Event 2: Interview (1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond de derde week van Juni (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening-Interview

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 2/5/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Joni D’haeseleer – Selectie-assistent
Tel.: 02/238.36.13
E-mail: joni.dhaeseleer@belspo.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures