Er is 1 contractuele plaats van bepaalde duur (12 maanden), als administratief deskundige verantwoordelijke events en marketing (m/v/x), vacant bij de communicatiedienst van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren). In functie van evaluaties en budgetten kan er worden overgegaan tot een contract van onbepaalde duur.

Je takenpakket, als administratief deskundige verantwoordelijke events en marketing (m/v/x), bestaat uit volgende onderdelen: 
 • Je staat in voor de verdere commerciële uitbouw van het congrescentrum.
 • Je bouwt mee aan het sales-en marketingplan van het AfricaMuseum.
Je voert, aangaande de verdere commerciële uitbouw van het congrescentrum, volgende taken uit:
 • Je staat in voor het opvolgen van leads en offertes, en komt tot het afsluiten van contracten.
 • Je focust op het behouden en uitbreiden van het klantenbestand voor de organisatie van commerciële events.
 • Je staat in voor de realisatie van de nodige tools om het congrescentrum in de markt te zetten.
 • Je vervult een netwerkende rol en vertegenwoordigt het museum op events.
 • Je bent contactpersoon voor de salesverantwoordelijke van TEMBO, onze cateringpartner, en de betrokken interne diensten van het museum.
 • Je onderneemt acties die gericht zijn op de continue verbetering van de werking en waakt erover dat de nodige ondersteunende procedures, templates, … gebruikt worden.
Je voert, aangaande de uitbouw van het sales- en marketingplan van het AfricaMuseum, volgende taken uit:
 • Je gaat voortdurend op zoek naar nieuwe partnerschappen.
 • Je maakt commerciële afspraken met verschillende sales platforms.
 • Je staat in voor de commerciële samenwerkingen met buitenlandse touroperators.
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van contracten met nieuwe partners.
 • Je staat mee in voor de commerciële communicatie via de verschillende kanalen van het AfricaMuseum (social, nieuwsbrieven, website,…).
Meer info over de jobinhoud?
Kristien Opstaele - Diensthoofd Communicatie
Contactpersoon Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
Tel.: 02/769.52.98
E-mail: kristien.opstaele@africamuseum.be 
Er is 1 contractuele plaats van bepaalde duur (12 maanden), als administratief deskundige verantwoordelijke events en marketing (m/v/x), vacant bij de communicatiedienst behorende tot de publieksgerichte diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). In functie van evaluaties en budgetten kan er worden overgegaan tot een contract van onbepaalde duur.

De communicatiedienst van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) bepaalt in nauw overleg met de directie de boodschappen van het Instituut en communiceert ze via verschillende communicatiekanalen naar de doelgroepen. De doelgroepen situeren zich nationaal en internationaal, bij het grote publiek en in de wetenschappelijke wereld. Daarnaast staat de dienst in voor de verkoop en organisatie van commerciële events in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), of kortweg het AfricaMuseum, is niet alleen één van de meest bezochte musea in België en een ontmoetingsplek waar mensen geïnspireerd worden door de geschiedenis en mogelijkheden van Midden-Afrika,  het is ook een toonaangevend instituut voor wetenschappelijk onderzoek over Afrika.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is één van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (in team werken)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (betrouwbaarheid tonen)
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. (objectieven behalen)
Technische competenties
 • Je hebt een goede praktische kennis van eventopvolging van aanvraag tot uitvoering (opstellen van een prijsofferte, opstellen van een draaiboek).
 • Je hebt een goede praktische kennis van commerciële communicatie (opstellen van commerciële communicatie, bepalen en opvolgen van de doelgroepen).
Een goede “motivatie” is eveneens belangrijk.

Opgelet! De gedragsgerichte competentie in het vet, zijnde “servicegericht handelen”, alsook de “motivatie” worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

De gedragsgerichte competentie “servicegericht handelen” alsook de “motivatie” wegen harder door (X2) in de score voor de “functiespecifieke screening - interview” en dus ook in de eindscore van deze selectieprocedure.

Indien je “motivatie” niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off). 

Pluspunten
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein van “events en marketing”, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken: 
 • praktisch organiseren van events. 
 • aantrekken van potentiële nieuwe klanten. 
 • beheren van klantendatabases. 
 • realiseren van commerciële brochures. 
 • commerciële samenwerkingen met buitenlandse touroperators. 
 • voeren van communicatieacties via sociale media.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (12 maanden) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal. In functie van evaluaties en budgetten kan er worden overgegaan tot een contract van onbepaalde duur.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 30.438,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • voordelige hospitalisatieverzekering.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en de Belspo-kaart.
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • allerlei sociale voordelen.
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • werken in een groene en aangename omgeving.
 • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar..
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Functiespecifieke screening pc-proef (+/- 50 min.) 

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 12 kandidaten overblijven. Via een geïnformatiseerde pc-proef (situationele beoordelingstest) worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten: 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 12 personen met de beste score op het totaal van deze functiespecifieke screening pc-proef toegelaten tot de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond 6 april 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 4: Functiespecifieke screening - interview (1u30 + 1u30 voorbereidingstijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd voor deze stap als je ten minste 50 punten op 100 behaalt en je daarenboven geslaagd bent voor de “motivatie”

Deze proef zal plaatsvinden in de 1ste helft van april 2022 (in geval dat er geen functiespecifieke screening pc-proef plaats vindt) (onder voorbehoud) of in de 1ste helft van mei 2022 (in geval dat er een functiespecifieke screening pc-proef plaats vindt) (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' .in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - interview (Stap 4 - functiespecifieke screening - interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 14 maart 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ilse Jannes - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures