• Wil je je klantgerichte en administratieve talenten ten volle inzetten?
 • Bouw jij graag een intern en extern netwerk uit?
 • Ben je mondig, gedreven, heb je oog voor detail?
 • Wil jij werken in een organisatie die belang hecht aan een kwaliteitsvolle dienstverlening, milieubewust werken en aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers (bv. werken rond COVID-19)?
 •  Hecht je belang aan de mogelijkheid om te groeien en opleidingen te volgen?
Dan maken wij graag kennis met jou voor deze vacature!


Je zal ofwel tewerkgesteld worden voor de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer ofwel voor de Directie van de privacy en het welzijn op het werk.


Bij de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer krijg je de volgende verantwoordelijkheden:
 • Je staat mee in voor een ruime en algemene ondersteuning van de directeur en in de praktische organisatie van de directie (vergaderingen en presentaties voorbereiden, ondersteuning bieden bij vertalingen, documenten nalezen, een vergaderverslag opstellen, agendabeheer en beheer generieke mailbox van de directie).
 • Je kan ingezet worden om het huidige team, het kwaliteitsnetwerk van projectwerking of interne auditoren te ondersteunen door boordtabellen op te maken die de opvolging van de activiteiten uniformiseren, door templates te ontwerpen voor gestandaardiseerde rapportering en door een ondersteuning te bieden voor de interne audit activiteiten.
 • Er zijn zeker doorgroeimogelijkheden. Op termijn kan je bv.ingeschakeld worden om interne audits uit te voeren of om andere opdrachten van de directie inhoudelijk op te nemen.
Als medewerker bij de Directie van de privacy en het welzijn op het werk worden de volgend taken je toegewezen:
 • Je doet de eerste onderzoeken en registraties bij een arbeidsongeval en gemelde privacy-inbreuken.
 • Je verleent advies en analyseert risico’s over thema’s zoals informatieveiligheid, privacy en  welzijn op het werk. Je stelt oplossingen voor. Je volgt daarbij onder meer de opleiding ‘preventieadviseur niveau 3’ en cursussen over de GDPR.
 • Je organiseert sensibiliseringsacties over welzijn en privacy.
 • Je onderzoekt de werkplekken van onze personeelsdiensten en je rapporteert hierover. Deze ‘interne audits’ audits vinden plaats in onze hoofdzetel, maar ook in de regionale diensten over geheel België. De diensten zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, je moet niet beschikken over een eigen wagen. In het kader van deze functie ben je bereid om je maandelijks te verplaatsen naar o.a. de diverse buitendiensten van onze FOD.
 • Je biedt organisatorische ondersteuning en beheert de documentatie.

In beide directies maken de volgende algemene activiteiten deel uit van je takenpakket:
 • Je bent het aanspreekpunt en/of fungeert als tussenpersoon voor het contact met externe en/of interne klanten.
 • Je beheert de documenten volgens de geldende procedures binnen de dienst.
 • Je verzekert het secretariaat van de vergaderingen (o.a. vergaderingen plannen, zalen reserveren, materiaal ter beschikking stellen, vergaderingen bijwonen en verslagen opstellen).
 • Je levert een bijdrage aan het algemeen secretariaat van de Voorzitter door bv. opvolging te doen van parlementaire vragen, in te staan voor het beheer van de documenten van het Directiecomité of het agendabeheer voor de Voorzitter.

Meer info over de jobinhoud bij de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer?
Esther Mulkers - Directeur van de Directie kwaliteit en crisisbeheer
Contactpersoon FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl)
Tel.: 02/233.40.19
E-mail: Esther.MULKERS@werk.belgie.be

Meer info over de jobinhoud bij de Directie van de privacy en het welzijn op het werk?
Norgue Laridon - Adviseur informatiebeveiliging - Coördinator
Contactpersoon FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl)
Tel.: 02/233.43.84
E-mail: Norgue.LARIDON@werk.belgie.be


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er zijn 2 betrekkingen vacant via een startbaanovereenkomst bij de Diensten van de voorzitter, van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl) (Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Anderlecht), waarvan 1 bij de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer en 1 bij de Directie van de Privacy en het welzijn op het werk.

De Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer staat enerzijds in voor het beheer van crisissen en incidenten en anderzijds voor de kwaliteit binnen de FOD WASO. In dit kader zijn zij verantwoordelijk voor:
 • een geïntegreerd kwaliteits- en managementsysteem, gebaseerd op de normen/schema's ISO9001, ISO14001, EMAS, ISO45001, ISO17020 en ISO17025;
 • projectbeheer (PMO);
 • interne controle;
 • interne audit;
 • beheer van klachten m.b.t. de werking van de FOD WASO;
 • duurzame ontwikkeling;
 • crisisbeheer binnen de FOD.
De Directie van de privacy en het welzijn op het werk zorgt voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (de Interne preventiedienst) en over privacy en informatieveiligheid (DPO). De directie geeft advies over de toepassing van deze regelgeving. Er wordt zowel advies gegeven aan de werkgever, aan de hiërarchische lijn als aan de werknemers. Het is een wettelijk verplichte afdeling binnen elke Belgische onderneming of organisatie.

De Diensten van de Voorzitter is een coördinerende administratie naast de 6 operationele algemene directies en de 3 stafdiensten. Alle diensten die er deel van uitmaken staan onder het rechtstreeks gezag van de voorzitter van het Directiecomité. De Diensten van de Voorzitter staan de voorzitter van het directiecomité bij. Hij neemt de algemene leiding en coördinatie van de FOD waar, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Surf zeker eens naar onze website: https://werk.belgie.be/nl.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Je drukt je mondeling op een vlotte en duidelijke manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.


Pluspunten

 
 • Je hebt een basiskennis van het Frans (werken in een tweetalige omgeving).
 • Je hebt een goede kennis van de diverse Officeprogramma’s: Word, Excel en PowerPoint.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.?

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 


Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Vereiste leeftijd
Je bent jongen dan 26 jaar (startbaanovereenkomst).
 

Arbeidsvoorwaarden

Aanbod

Deze job wordt aangeboden aan personen met een bachelordiploma via een startbaanovereenkomst (opgelet: je dient jonger te zijn dan 26 jaar!). In eerste instantie wordt een contract van bepaalde duur gedurende 1 jaar aangeboden. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd (ten laatste tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt).


Je wordt aangeworven als Administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • kantoor in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
 • glijdende werkuren in een 40-uren week (zonder prikkloksysteem), met 12 compensatiedagen (bij volledige prestaties)
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties)
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). De screening hiervan gebeurt op basis van je cv en diploma.  Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek (interview).

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.  

Functiespecifieke screening


Specifieke screening - interview (+/- 50 minuten):

Dit interview wordt in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd. Om praktische redenen is het echter mogelijk dat dit interview op afstand wordt georganiseerd (via elektronische weg). Je zal in dit geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je cv en je motivatiebrief worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden in aug/sept 2021 (onder voorbehoud). 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van FOD WASO, Nele De Beer via hr@werk.belgie.be.

Testen en resultaten
Voor meer informatie m.b.t. het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen, neem je contact op met de selectieverantwoordelijke Nele De Beer via hr@werk.belgie.be. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit via mail (hr@werk.belgie.be) door aan de selectieverantwoordelijke. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en geef ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Bezorg de selectieverantwoordelijke bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.


 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met Nele De Beer via hr@werk.belgie.be (ten minste 1 week voor de datum van het interview) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 
Bezorg onderstaande documenten zo snel mogelijk aan Nele De Beer, selectieverantwoordelijke, via hr@werk.belgie.be:
 • je cv;
 • je motivatiebrief;
 • een kopie van je diploma;
 • een kopie van je identiteitskaart.
De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.

 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
Nele De Beer - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/233.47.27
E-mail: hr@werk.belgie.be

Adres en algemene contactgegevens

FOD WASO

Ernest Blerotstraat 1

1070 Anderlecht

Website: https://werk.belgie.be/nl


Hoe FOD WASO bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures