De Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkering (HVW) is op zoek naar een nieuwe projectleider met talent om haar team van de strategische cel binnen het algemeen strategisch secretariaat (SGS) in Brussel te versterken.

Ben je flexibel en ondernemend? Zijn organisatie en planning van teamwerk jouw tweede natuur? Ga je gestructureerd te werk en ben je niet bang om nieuwe informaticatools te leren gebruiken? Kan je je helemaal uitleven in creatieve projecten? En ben je geïnteresseerd in de sociale zekerheid? Dan ben jij de projectleider die wij zoeken.


 • Projectbeheerder: Je beheert en plant het (deel)project van a tot z. Je volgt in je eerste maand een opleiding over de methodologie van projectbeheer bij de HVW en je wordt tijdens je opleiding bijgestaan door een mentor.
 • Projectcoördinator: Je staat in voor de operationele coördinatie en planning van de uitvoering van het (deel)project. Je coördineert de taken van de projectmedewerkers. Je brengt regelmatig verslag uit bij de leidinggevende of de projectmanager over de voortgang van de activiteiten.
 • Analist: Je analyseert processen en gegevens in functie van de te bereiken doelstellingen voor de projecten die je beheert .Je stelt nieuwe of aangepaste processen voor op basis van een grondige analyse.


De volledige functiebeschrijving vind je hier.Er is 1 plaats bij de strategische cel binnen het algemeen strategisch secretariaat (SGS) van het hoofdbestuur van de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

Je maakt deel uit van het team van strategische projectsturing van de HVW en je neemt deel aan vergaderingen met alle projectleiders. Je werkt nauw samen met collega’s van alle andere teams van de HVW.

De HVW, Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).
Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:
 • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
 • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
 • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
 • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
 • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten

Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

Onze waarden en visie
De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Alle HVW-medewerkers, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Wie we zijn en wat we doen, lees je hier.

Alle informatie over werken bij de HVW vind je hier.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft duidelijke instructies, je volgt de resultaten van de medewerkers op en stuurt ze bij. Je zorgt er ook voor dat iedereen een gepast gedrag aanneemt.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie op met hen.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.”

Opgelet! Ook je motivatie is belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met het organiseren van diverse projecten.
 • Je leert vlot werken met informaticatools en kent de Microsoft-programma’s (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan snel, misschien ben jij wel de persoon die we zoeken.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Laatstejaarsstudent

Ook als laatstejaarsstudent (als je in juni deelneemt aan examens die toegang geven tot het diploma) kan je deelnemen. Op het moment van indiensttreding, voorzien tussen 15 juli en 1 augustus, zal je het diploma wel in je bezit moeten hebben.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A), met de overeenkomstige weddeschaal NA11, via een startbaanovereenkomst van 12 maanden. Na een positieve evaluatie kan het contract verlengd worden.

Wij bieden je een eerste werkervaring bij de HVW, gevolgd door een eventueel traject binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Loon
Minimale aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarloon, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof, aangevuld met 12 compensatiedagen
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven
 • een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • een voordelige hospitalisatieverzekering
 • de mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement aan te vragen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de kaart Benefits at work
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • een werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen voordelige prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren-week
 • de mogelijkheid om te telewerken en in een satellietkantoor te werken
 • allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden
De screening gebeurt op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief zoals je die ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (28 juni 2020) hebt bezorgd via SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het Selor-referentienummer van deze selectie (CNG20085).

Waarop moet je letten?
Vul het cv en de motivatiebrief in de taal van de job waarvoor je solliciteert in.

2. Interview (30 min):
Ben je geslaagd voor de screening op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief, dan word je uitgenodigd voor het selectie-interview dat tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud) plaats vindt.
Tijdens dit gesprek evalueren we of je gedragscompetenties (zie rubriek ‘Competenties’) voldoen aan de vereisten van de job. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je cv zal gebruikt worden als bijkomende informatie tijdens het interview.

Om te slagen, moet je het vereiste niveau halen.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Stel je vraag via SBO@hvw-capac.fgov.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback opvragen via SBO@hvw-capac.fgov.be

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Test en resultaten
Voor meer informatie over het verloop van de procedure en over je resultaten, kan je contact opnemen via SBO@hvw-capac.fgov.be.Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je inschrijving voor deze selectie, Geef ons zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, …). Je kan die aanpassingen ook vragen via SBO@hvw-capac.fgov.be.

Bezorg ons ook een officieel, geldig attest van je handicap bij je inschrijving voor de selectie.


Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020.

Stuur je cv, je diploma en je motivatiebrief ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het referentienummer van deze selectie (CNG20085).
De interviews met de weerhouden kandidaten zullen plaatsvinden tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud).

De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Contactgegevens

Contactpersoon bij de organisator van de
E-mail: SBO@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures