De HVW is op zoek naar een nieuwe medewerker ondersteuning interne controle met talent om haar team van de strategische cel binnen het algemeen strategisch secretariaat (SGS) in Brussel te versterken.

Je job
Ben je integer en loyaal? Kan je je de doelstellingen eigen maken en erop toezien dat ze goed worden uitgevoerd? Kan je mogelijke verbeteringen identificeren? Ben je analytisch onderlegd? Kan je informatie kritisch beoordelen en gestructureerd beslissingen nemen? Ga je gestructureerd te werk en ben je niet bang om nieuwe informaticatools te leren gebruiken? En ben je geïnteresseerd in de sociale zekerheid? Dan ben jij de medewerker ondersteuning interne controle die wij zoeken!

Als medewerker ondersteuning interne controle werk je mee aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van de structuren, processen en instrumenten van de organisatie. Je draagt bij tot de realisatie van een performante organisatie: je valideert en controleert de uitvoering van de procedures, je doet verbetervoorstellen en je brengt verslag uit aan het management over vastgestelde werkingsproblemen. Je werkt nauw samen met het team van de projecten cel en met de verschillende afdelingen, zodat de resultaten voldoen aan de noden van de organisatie.

Je belangrijkste taken:
 • projectmedewerker:
  Je werkt mee aan de voorbereiding en de implementatie van projecten voor de opvolging van de processen en de dienstverleningsverbintenissen binnen de HVW.
 • analist:
  Je verzamelt gegevens in de verschillende entiteiten van de organisatie. Je analyseert bestaande processen, structuren, procedures en systemen en de toepassing ervan om voorstellen te kunnen doen voor een continue verbetering.
 • intern raadgever:
  Je lijst op basis van risicoanalyses de risico’s en kwetsbaarheden op. Je stelt interne controlemaatregelen voor aan het management om de opgelijste risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Je geeft adviezen om de organisatorische kwetsbaarheden te verminderen.

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan snel, misschien ben jij wel de persoon die we zoeken.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.Er is 1 plaats bij het team van strategische sturing bij de Hulpkas voor werkeloosheidsuitkering (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

Je maakt deel uit van het team van strategische sturing van de HVW en neemt deel aan transversale vergaderingen over de dienstverleningsverbintenissen van de verschillende teams. Je werkt nauw samen met collega’s van alle andere teams van de HVW

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).
Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen.
De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:
 • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
 • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
 • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
 • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
 • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten
 • Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering

De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Al onze collega’s, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Wie we zijn en wat we doen, lees je hier.

We zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde nieuwe collega’s om mee te werken aan een waardevolle dienstverlening.
 
Alle informatie over werken bij de HVW vind je hier.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je gaat integer te werk volgens de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid en de gemaakte afspraken.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je geeft altijd het beste van jezelf: je zet je in en je toont de wil en de ambitie om resultaten te boeken.
 • Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, en gaat op zoek naar alternatieven.

Opgelet! Een goede motivatie is ook belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met het organiseren van diverse projecten
 • Je leert vlot werken met informaticatools en kent de Microsoft-programma’s (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


Laatstejaarsstudent

Ook als laatstejaarsstudent (als je in juni deelneemt aan examens die toegang geven tot het diploma) kan je deelnemen. Op het moment van indiensttreding, voorzien tussen 15 juli en 1 augustus, zal je het diploma wel in je bezit moeten hebben.


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A), met de overeenkomstige weddeschaal NA11, via een startbaanovereenkomst van 12 maanden. Na een positieve evaluatie kan het contract verlengd worden.

Wij bieden je een eerste werkervaring bij de HVW, gevolgd door een eventueel traject binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof, aangevuld met 12 compensatiedagen
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven
 • een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • een voordelige hospitalisatieverzekering
 • de mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement aan te vragen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de kaart Benefits at work
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • een werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen voordelige prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren-week
 • de mogelijkheid om te telewerken en in een satellietkantoor te werken
 • allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst

Bouw je mee aan de toekomst van de HVW?

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

De screening gebeurt op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief zoals je die ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (ten laatste 28 juni 2020) hebt bezorgd via SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het Selor-referentienummer van deze selectie (CNG20082).

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

2. Functiespecifieke screening: Interview (30 min)

Ben je geslaagd voor de screening op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief, dan word je uitgenodigd voor het selectie-interview dat tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud) zal doorgaan.

Tijdens dat gesprek evalueren we of je gedragscompetenties (zie rubriek ‘Competenties’) voldoen aan de vereisten van de job. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je cv zal gebruikt worden als bijkomende informatie tijdens het interview.

Om te slagen, moet je het vereiste niveau halen.


Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Stel je vraag via SBO@hvw-capac.fgov.be


Feedback
Nadat je je resultaat voor een selectieproef hebt ontvangen, kan je binnen twee maanden een schriftelijk verslag opvragen via SBO@hvw-capac.fgov.be.


Syndicale vertegenwoordiging

Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je inschrijving voor deze selectie,. Geef ons zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, …). Je kan die aanpassingen ook vragen via SBO@hvw-capac.fgov.be. Bezorg ons ook een officieel, geldig attest van je handicap bij je inschrijving voor de selectie.
 • Bezorg ons ook een officieel, geldig attest van je handicap bij je inschrijving voor de selectie.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020.

Stuur je cv, je diploma en je motivatiebrief ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het referentienummer van deze selectie (CNG20082).
De interviews met de weerhouden kandidaten zullen plaatsvinden tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud).
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens
Contactpersoon bij de organisator van de selectieprocedure
E-mail: SBO@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures