Een job die jij klaarspeelt met twee vingers in de neus? Dat is eentje waarbij organisatie en coördinatie centraal staan! Maar hey, het liefst doe je dat niet alleen. Wel graag samen met een team dat jij motiveert en aanstuurt.

Coördinator facility, zo klinkt je titel. En daarmee krijg je de verantwoordelijkheid over de praktische toepassing van beleidsmaatregelen betreffende Facility Management binnen je regio. Dat doe je in onze organisatie overigens samen met de Division Manager binnen de directie infrastructuur. Zo zorg jij er mee voor dat onze werkplek en gebouwen piekfijn in orde zijn.

Wat doe je?

Een greep uit je heldendaden:
 
 • Coach is jouw bijnaam. Je stuurt een team van Technische Medewerkers en Mobiele Archiefmedewerkers aan. Je leidt de operationele taken en speelt met de planning van je team als dagelijkse kost. Hoe verloopt de organisatie van alle taken en de kwalitatieve uitvoering ervan? Op die vraag weet jij het antwoord.
 • Iedereen weet jou te vinden. Je bent het aanspreekpunt voor het onderhoud en de goede werking van de technische installaties en alle diensten inzake Facility Management. Je wordt betrokken bij grotere projecten en gaat ook hier in overleg met alle betrokken partijen.
 • Je coördineert het onderhoud van de gebouwen in samenwerking met externe aannemers. (beheer van onderhoudscontracten, aankoop, …) You’ve got it all under control.
 • Je hebt inzicht in de technische installatie van o.a. elektriciteit, liften, verwarming, sanitaire installaties,.. . Deze kennis helpt jou bij de samenwerking met (onderhouds-) firma’s, onderaannemers en externe leveranciers.
 • Je volgt je interne medewerkers op, waarbij je waakt over de kwaliteit en de veiligheidsattitude van je medewerkers. Je zorgt voor de planning van alle onderhoudswerken, het toekennen van verloven en afwezigheden, etc.
 • Binnen je functie, als specialist binnen je vakgebied, geef je advies aan je collega’s.
Er zijn 3 vacatures bij de directie infrastructuur van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie bij de FOD Justitie:

 
 • Coördinator facility bij de directie Infrastructuur (rechterlijke orde), Antwerpen (1 vacante plaats)
 • Coördinator facility bij de directie Infrastructuur (rechterlijke orde), Dendermonde-Oudenaarde (1 vacante plaats)
 • Coördinator facility bij de directie Infrastructuur (rechterlijke orde), Leuven (1 vacante plaats)

Daarnaast wordt er ook een werfreserve aangelegd waaruit geput zal worden wanneer nieuwe plaatsen voor de functie vacant verklaard worden.

Je bent als coördinator verantwoordelijk voor een bepaalde regio binnen een arrondissement. De coördinator dient inzetbaar te zijn binnen het gehele arrondissement (vb. bij afwezigheid van de collega), waarbij er tevens verplaatsingen binnen je regio noodzakelijk zijn.


De directie Infrastructuur voert, in samenwerking met de diensten van de Regie der Gebouwen en de diensten belast met preventie en bescherming op het werk, volgende taken uit:
 • het volledige takenpakket van projectontwerp voor alle werkzaamheden in het kader van de bouw, de uitbreiding of de verbetering van de gebouwen met het oog op een gepaste huisvesting voor de gerechtelijke diensten;
 • zij zorgt voor de instandhouding (met inbegrip van het veiligheidsaspect) en het onderhoud van de gebouwen, in overleg met de Regie der Gebouwen;
 • zij zorgt voor de uitrusting en de werking van de gerechtelijke diensten, dit in samenwerking met verschillende partners (bijvoorbeeld de stafdienst ICT).

De opdracht van het DG Rechterlijke Organisatie (DG RO) van FOD Justitie wordt rond twee polen omschreven:
 • doordat het DG RO concepten levert voor de modernisering van de rechterlijke orde werkt het mee aan en ondersteunt het dit proces zodat het nieuwe gerechtelijke landschap wordt gedefinieerd en ten uitvoer wordt gelegd;
 • het DG RO ondersteunt de werkzaamheden van de rechterlijke orde op alle gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, gebouwen, materiaal, gerechtskosten, centraal strafregister en loopbaanbegeleiding.
   

Competenties

Gedragsgerichte en technische competenties
 

Wie ben je?

Naast de juiste motivatie, interesse en voeling met het werkterrein, heb je ook deze superkrachten: 
 • Je bent sociaal
  • als teamleader en motivator creëer en bevorder je de groepsgeest. Je deelt je mening en ideeën en je draagt bij tot de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent klantgericht
  • je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt goede contacten.
 • Je denkt oplossingsgericht
  • je gaat zelfstandig om met en je lost problemen op, je zoekt alternatieven en voert de gekozen oplossing uit.
 • Je handelt neutraal
  • je handelt dus integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je bent ambitieus
  • je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Je bent ook bereid om de kennis van je team te vergroten.
 • Je bent zelfstandig en ondernemend
  • je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je bent een analist
  • je analyseert gegevens gericht, kan een probleem ontleden en beoordeelt informatie kritisch om zo tot een oplossing te komen.
 • Je bent een plantrekker
  • je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je hebt sterke mondelinge communicatievaardigheden
  • je geeft duidelijke instructies, volgtdeze  op, stuurt resultaten van medewerkers  -indien nodig- bij en zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt.

Opgelet! De onderdelen/competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2)

Zo haal je sneller de finish:
 • Je hebt eerder al een team aangestuurd: dit is geen must, maar wel een troef.
 • Je kent wel iets van gebouwennbeheer, maar liefst véél. Maar natuurlijk kun je ook verder leren on the job: bv. met facility management, infrastructuurbeheer, beheer van infrastructuurcontracten, technische installaties (HVAC, elektriciteit), bouw, (technische) inspecties, beheer van renovatieprojecten,…
 • Je beschikt over een rijbewijs niveau B gezien je je soms verplaatst naar gebouwen/loodsen die niet altijd vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

 
Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad me tvolledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?

Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rechterlijke orde. 

Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van Landsverdediging, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit).
De vacante functie is een functie van B. Je dient te voldoen aan:
 • tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.


Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau B (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als ‘Bachelor’ (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 31.667,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • goede teamsfeer
 • elke dag is anders
 • mogelijkheid tot 6 dagen telewerk per maand (met telewerkvergoeding)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • minimum 26 dagen verlof per jaar
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • beschikken over een laptop en gsm (met abonnement)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • interne doorgroeimogelijkheden
 • allerlei sociale voordelen met de FED+kaart

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek).
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau B als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


Stap 1: screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over het vereiste diploma (zie hoger) of benoemingsbesluit beschikt. 

De screening gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv, zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: interview (+/- 45 minuten) met voorafgaande schriftelijke proef (45 minuten)

De schriftelijke proef en het interview evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Tijdens het interview worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 in het totaal behaalt.

De totaalscore is de soms van de schriftelijke proef en het interview.

Deze proef zal plaatsvinden van begin augustus tot midden september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 
 • Belangrijk: stap 1 tot en met stap 4 moeten volledige in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest! Anders kan er geen analyse va, je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden.
 
 • Als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je - als je dit vraagt - ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves re raadplegen.
   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van ‘stap 2 – interview met voorafgaande schriftelijke proef’.
Als er geslaagden zijn met gelijke punten, zullen volgende criteria de volgorde bepalen:
 1. Motivatie
 2. Willekeurig
   
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Je wordt ingeschaald in de nieuwe loopbaan volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een reservelijst opgesteld die 1 jaar geldig blijft.
Aparte lijst voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waarvoor je erkend bent als ‘persoon met een handicap’ (zie ook ‘personen met een handicap’).

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet langer weerhouden voor de functie.
Solliciteren kan tot en met 24/07/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Margo Van Lancker
Tel.: 09 234 42 23
E-mail: Werving.Selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures