Ben je bijna of pas afgestudeerd als bachelor, of ben je na je studies al enkele jaren aan het werk? Goed nieuws: bij de federale overheid zijn we op zoek naar mensen met een profiel als het jouwe, aarzel dus niet om te solliciteren en wie weet kan je binnenkort al bij ons aan de slag!

De federale overheidsdiensten zijn op zoek naar medewerkers binnen verschillende domeinen, waaronder sociale zekerheid, gezondheid, milieu en klimaat, veiligheid, economie en financiën, internationale zaken, technieken en infrastructuur, controletechnieken, human resources, ICT, communicatie en wetenschappen.

Afhankelijk van je interesses, diploma en ervaring kan je tewerkgesteld worden bij één van deze federale instellingen in een functie die jou op het lijf geschreven is.

Wil jij een job met inhoud en impact? Neem dan deel aan onze selectieprocedure!

Alle overheidsdiensten zullen nieuwe medewerkers die laureaat zijn van deze selectie kunnen aanwerven voor uiteenlopende functies.

Hoe kan je meedoen aan deze selectie?

• Klik op de knop ‘solliciteren’ en geef alle gevraagde informatie door om je kandidaat te stellen.
• Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test af te leggen. Als je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de zogenaamde wervingsreserve.
• Op basis van je testresultaat wordt een rangschikking opgesteld, die bepaalt welke vacatures je krijgt aangeboden. Voor sommige jobs kunnen er bijkomende diploma- of ervaringsvereisten zijn.
• Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan eventuele extra deelnemingsvoorwaarden? Dan word je uitgenodigd voor een specifieke proef, vaak een interview waarbij je jouw competenties en motivatie toont. Slaag je hiervoor, dan is het opnieuw de rangschikking na de eerste test die de doorslag geeft en bepaalt naar wie de job gaat.

Zo, nu weet je welke verschillende stappen je moet doorlopen. Tijd voor stap één nu: aarzel niet en solliciteer!
 
De verschillende federale overheidsinstellingen rekruteren. Alles bij elkaar gaat het om een grote verscheidenheid aan vacatures.

Ontdek waarom een job bij de federale overheid iets voor jou kan zijn:

Werk met een maatschappelijke meerwaarde
Bij de federale overheid werk je niet zomaar, je werkt vóór iets. Of dat nu voor de gezondheid is van de 11 miljoen Belgen of het stimuleren van onze economie, je helpt ons land vooruit. Je geeft elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt in de maatschappij. En dat in alle functies en op alle niveaus.
Wil jij een job met inhoud en impact? Solliciteer dan voor een job bij de federale overheid!

Een organisatie waar je kansen kan grijpen
Met zijn verschillende instellingen is de federale overheid niet alleen één van de grootste maar ook één van de meest diverse werkgevers in ons land. Je kan er werken in uiteenlopende domeinen en vindt er bijgevolg een brede waaier aan functies waarin je je kan ontplooien.
Bij de federale overheid geven we om onze medewerkers. Met opleidingen, gevarieerd werk, jobkansen, de ondersteuning van een warm team en de nodige stabiliteit kan je écht groeien. Niet alleen in je job, maar ook als persoon.

Een organisatie die zorg draagt
Je goed voelen staat centraal bij de federale overheid. We zijn ervan overtuigd dat een goed evenwicht tussen werk en privé essentieel is. Als medewerker krijg je het nodige vertrouwen én de flexibiliteit om je werk zelf te plannen. De mogelijkheid tot telewerk en de glijdende uren zijn daar concrete voorbeelden van. Zo is alles voorhanden om samen met je collega’s aan een toffe werksfeer te bouwen.

Wil je ook werken voor een warme werkgever? Neem dan deel aan deze selectieprocedure!

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met problemen, lost ze zelfstandig op, zoekt alternatieven en voert oplossingen uit
Redeneervaardigheden 
 • Abstract redeneervermogen

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv via 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je in het academiejaar 2021-2022 in je laatste bachelorjaar zit  . Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op. Als je slaagt voor deze selectie, dan kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest aan (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. Let op, deze aanvraag kan even duren!
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest aan (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. Let op, deze aanvraag kan even duren!
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je kan je daarvoor online inschrijven.
Ben je niet zeker of je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer dan voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Opgelet! De verschillende organisaties kunnen tijdens het raadplegen van de laureatenlijst alsnog een specifiek bachelor diploma vragen. Dit hangt af van de job die wordt aangeboden. 
2. Er is geen ervaring vereist. 
In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Opgelet! De verschillende organisaties kunnen tijdens het raadplegen van de laureatenlijst alsnog een specifieke ervaring vragen. Dit hangt af van de job die wordt aangeboden. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je moet dus: 
 • tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen. 

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie  niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden kan je op basis van dit slagen deelnemen aan de selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in ‘Mijn dossier’.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,5432 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • kans op een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
Aangezien dit om een wervingsreserve gaat bij verschillende federale overheidsinstellingen, kunnen de hierboven opgesomde voordelen variëren naargelang de instelling waarbij je tewerkgesteld wordt. 

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op Fedweb, het portaal voor federale overheidsmedewerkers.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden
 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma of inschrijvingsbewijs (voor laatstejaarsstudenten) hebt of in het bezit bent van een benoemingsbesluit niveau B. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 


2. Geïnformatiseerde proef

Via een geïnformatiseerde test worden de competenties ‘informatie analyseren’ en ‘problemen oplossen’ gemeten, net als je abstract redeneervermogen (via het vervolledigen van logische reeksen).

Je bent voor de proef geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor de twee testen samen.
Je kan geen vrijstelling vragen voor het afleggen van deze testen.

Je kan je inschrijven voor deze proef vanaf eind januari2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in ‘Mijn Dossier’ kan je jezelf online inschrijven voor het event. Je kan je alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om je in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je hier. Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact op via diversity@bosa.fgov.be.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem dan contact op via diversity@bosa.fgov.be (ten minste één week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Als je slaagt voor de geïnformatiseerde proef, wordt je opgenomen in de laureatenlijst. Je wordt er gerangschikt op basis van je resultaat op de geïnformatiseerde proef. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die één jaar geldig blijft.

Bijkomende proef 
De geslaagden worden, in functie van hun rangschikking, door verschillende overheidsdiensten uitgenodigd voor een bijkomende proef. Het aantal kandidaten dat zal worden uitgenodigd, zal afhangen van het aantal vacatures bij de verschillende organisaties. Je beslist zelf of je wenst deel te nemen aan de bijkomende proef, dit heeft geen enkele impact op je rangschikking. Als je slaagt op deze bijkomende proef, word je gerangschikt op een nieuwe laureatenlijst en kan je, in functie van je rangschikking, in dienst treden. 
Indien je reeds federaal ambtenaar bent en je beschikt niet over het gevraagde diploma, kan je niet deelnemen aan bijkomende proeven die worden georganiseerd door de organisatie waar je reeds benoemd bent. 


Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 1 februari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum daar opgeladen is. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in pdf, doc, docx, jpg, of tif-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je huidskleur, geslacht, leeftijd of handicap spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). 

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor

E-mail: ang22011@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures