• Je onderhoudt een nauw contact met de stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) van de FOD. Hiertoe ga je naar vergaderingen, lees je verslagen en dienstnota's, en leer je hun diensten en medewerkers goed kennen.
 • Je staat samen met het diensthoofd in voor de uitvoering van acties voor het personeelsplan van Beliris. Dit houdt in: statutaire en contractuele selecties, bevorderingen en promoties, en interne oproepen. Hiertoe neem je zelfstandig één of meerdere fases van het rekruterings- en selectieproces op: profielanalyse, publicatie, generieke en functiespecifieke testen, interviews en feedback. Voor Franstalige opdrachten kan je rekenen op ondersteuning vanuit de stafdienst P&O.
 • Je behandelt zowel mondeling als schriftelijk vragen van personeelsleden over HR-gerelateerde onderwerpen (telewerk, verloven, ziekte, nieuwe regelgevingen, NWOW, kantoren/logistiek,…). Hiertoe neem je contact op met de juiste personen binnen de stafdienst P&O, doe je zelf opzoekingen in de bronnen die je voorhanden hebt, en werk je nauw samen met je rechtstreekse collega.
 • Je detecteert vaak terugkerende vragen / problemen van medewerkers en managers, verzamelt deze, en doet verbetervoorstellen vanuit je eigen expertise en inzichten aan het diensthoofd.
 • Je volgt veranderingen in de reglementeringen voortdurend op en je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling aan je diensthoofd.
 • Je bereidt aangepaste communicatie-acties voor die nodig zijn voor het aankondigen van de start van nieuwe medewerkers, vertrekken, herhaling van procedures en veranderingen in de reglementering die impact hebben op het personeel. Dit doe je in nauw overleg met de communicatiedienst.
 • Je volgt de monitoring van verschillende soorten gegevens op (o.a. over opleidingen, selecties/aanwervingen, cumulatiemachtigingen, ….) en rapporteert op regelmatige basis hierover aan het diensthoofd en de directie.
 • Je ondersteunt het diensthoofd bij het uitwerken van een geïntegreerde visie en strategie met betrekking tot ontwikkeling en opleiding. Het betreft zowel de basiscompetenties als specifieke competenties voor alle functiegroepen. Je staat mee in voor de jaarlijkse behoefteanalyses omtrent ontwikkeling en beheert de opleidingsprogramma's die hieruit voortvloeien, zowel inhoudelijk als op administratief vlak.
 • Je ondersteunt en/of neemt de leiding in het geven van presentaties en workshops voor het personeel. Hiertoe werk je met geschikte presentatietools (PowerPoint, Prezi, online enquêtes/polls, …).
 • Je neemt als projectmedewerker deel aan diverse HR-projecten binnen de directie (mogelijke thema's: kennismanagement, NWOW, participatief management, welzijn, integratietraject, …)


  Meer info over de jobinhoud?
  Lens Lotte - Coördinator Talent Management
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  Tel.: 02 277 35 90
  E-mail: lotte.lens@mobilit.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Er is 1 plaats bij de HR-dienst van de Directie Vervoerinfrastructuur (Beliris) - van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel).
Als HR-correspondent voor Beliris vorm je samen met de HR-assistant een team onder leiding van de HR-verantwoordelijke. Doordat je ook in nauw contact staat met de stafdienst P&O van de FOD, zal je in de praktijk echter deel uitmaken van een veel groter team.

De Directie Vervoerinfrastructuur, beter bekend als Beliris, is verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging en controle van de initiatieven van het Samenwerkingsakkoord Beliris. Het Samenwerkingsakkoord Beliris en zijn Bijakten, afgesloten tussen de Federale Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorzien sinds 1993 tal van bouwprojecten om de hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel te bevorderen.

Beliris is verantwoordelijk voor verschillende types van projecten:

 • de heraanleg van openbare ruimten en wegen (bv: het Koningsplein, wijkcontract Scheut, Josaphatwijk,...)
 • de renovatie en restauratie van gebouwen (bv: Conservatorium, zwembad Neptunium, Aartshertogen, l'Olivier, ...)
 • de herinrichting van groene ruimten (bv: Josaphatpark, Zuid-Leopoldpark, gebouw van de tuiniers in de Kruidtuin...)
 • het verbeteren van de openbare vervoersinfrastructuur (bv.: Centrale lanen, Ninoofsepoort, Metro Noord, Suzan Danielbrug, ...).

Benieuwd naar nog andere van onze projecten? Neem snel een kijkje op www.beliris.be. Beliris is een jonge en dynamische organisatie en bestaat momenteel uit ongeveer 110 medewerkers gaande van juristen tot architecten, ingenieurs, werfcontroleurs, boekhouders en ondersteunend personeel. Ontdek meer over onze werking in ons jaarverslag 2019!

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Langs de weg, over het water of door de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht is bijdragen tot de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.
Onze organisatie zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

We streven er ook naar om onze missie als overheidsdienst te vervullen in overeenstemming met het kader van de integriteit. Hiervoor werd een algemeen plan van integriteit ontwikkeld en geïmplementeerd met als doelstelling het publieke vertrouwen in onze administratie te ondersteunen en een correcte, evenwichtige en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.

Meer info over de FOD? Ga naar onze werkgeversite en onze bedrijfspagina op Linkedin!

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie op met hen.

Technische competenties
 • Je hebt een vlotte pen en je schrijft correct en gestructureerd.
 • Je drukt je mondeling vlot en gestructureerd uit
 • Je beschikt over een basiskennis van rekrutering en selectie. 
 • Je beschikt over een basiskennis van HR-reglementering in de federale context.

Om je voor te bereiden op de technische proef kan je de volgende websites raadplegen: www.selor.be en www.fedweb.be .

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties Servicegericht handelen, Basiskennis van rekrutering en selectie, en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 • Gezien je in een tweetalig team en organisatie terechtkomt, is het een enorm pluspunt als je vlot tweetalig bent.
 • Je hebt ervaring met kennismanagement.
 • Je hebt ervaring in het bijhouden, opvolgen en rapporteren van cijfers.
 • Gezien je meerdere selectieprocedures per jaar zal organiseren en opvolgen, is het een groot voordeel als je al gecertificeerd bent voor één of meerdere modules van het Selortraject.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde)
  • indien je over een diploma beschikt in één van deze richtingen, is er geen ervaring vereist

OF

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
  • indien je over een ander masterdiploma beschikt, dan wordt er een ervaring gevraagd (zie punt 2. Vereiste ervaring)

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Indien je over een ander diploma beschikt dan een diploma in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde); dan dien je over volgende ervaring te beschikken:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van Human Resources of Personeelsbeheer

 • op een personeelsdienst
 • als HR correspondent of HR business partner
 • op een dienst die de selecties beheert;
 • of op een sociaal secretariaat

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling.
 Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van A1. Je dient te voldoen aan:

 •  tot de klasse A1 behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen maar wel beschikken over de vereiste ervaring (punt 2).

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als HR-correspondent (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • werken in een dynamisch team binnen een organisatie waar samenwerking en expertise centraal staan
 • werken in een NWOW- omgeving
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (zowel via OFO als via externe opleidingsinstanties - te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen via de Sociale Dienst van de FOD
 • beschikken over een smartphone en laptop
 • tussenkomst in de abonnementskosten voor internet en mobiele telefonie
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (op wandelafstand van het Noordstation)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 26 verlofdagen en 12 recupdagen in een voltijds werkrooster
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • toekenning van vakantiegeld en een eindejaarspremie
 • recht op een aantal treintickets voor privégebruik, die bovendien inwisselbaar zijn tegen
  Eurostar en Thalystickets voor zowel jou als je familieleden
 • mogelijkheid tot telewerk
 • mogelijkheid om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten tijdens de middagpauze
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening


Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 1,5u)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde test op PC en een gevalstudie op PC worden volgende competenties gemeten: 'zichzelf ontwikkelen', 'objectieven behalen', 'informatie integreren', beslissen', 'goede kennis van rekrutering en selectie', 'basiskennis van HR-reglementering binnen de federale context' en 'schriftelijke communicatie'.

Je bent voor deze proef geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het geheel van beide testen en 50/100 op de gevalsstudie. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tijdens de eerste helft van augustus 2020 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening vand e deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Specifieke screening - interview (+/- 1u + 1,5u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en een pc-test (indien de schriftelijke proef op PC NIET heeft plaatsgevonden) en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden op 3 en 7 september 2020 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor 'Kennis van rekrutering en selectie' voorrang. Als er voor dit gedeelte nog personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview).

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 15 juli 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor

Patricia Dalemans - Administratief expert
E-mail: jobs@mobilit.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures