Selor moedigt vrouwen opnieuw aan om manager te worden

Na succesvolle edities in de vorige jaren, komt Selor in 2013 met een nieuwe versie van het project Top Skills. Dit initiatief is bedoeld om vrouwen te stimuleren om zich kandidaat te stellen voor managementfuncties bij de federale overheid.

Ondervertegenwoordiging aanpakken

Onderzoekscijfers tonen aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op managementniveau. Binnen de federale overheid is bijvoorbeeld slechts 1 manager op zes een vrouw. Precies om hen beter voor te bereiden op managementselecties en zo dit aantal op te drijven, organiseert Selor opnieuw Top Skills.

Dezelfde test als bij een echte managementselectie

In de praktijk is Top Skills een simulatie van een deel van managementassessment. Zo worden de kandidates getest op een aantal competenties die eigen zijn aan de functie van manager

Gemeten competenties Topskills topmanagement

o   flexibel en vernieuwend denken

o   visie en integrerend vermogen

o   verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen

o   overtuigen en onderhandelen

o   samenwerken en uitbouwen van netwerken

 

Meer info omtrent topskills?
www.selor.be

topskills@selor.beDeelnemingsvoorwaarden

 

1. Vrouw zijn 

2. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum 

            een universitair diploma (licentiaat of master) hebben

of

een functie van niveau A uitoefenen binnen de federale overheid

3. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

minstens 6 jaar managementervaring waarbij je ervaring moet hebben in minstens 2 van onderstaande activiteiten:

·        Projectbeheer

·        Budgetbeheer

·        Leidinggeven aan een team

of

minstens 10 jaar relevante professionele ervaring in eenzelfde activiteitendomein (en dit ongeacht de sector: overheid, privé onderneming, vereniging, Europese instantie, enz…)

4. Het “standaard CV Top” invullen

5. Een motivatiebrief opmaken

 


 

Ons project bestaat uit een simulatie van een assessment voor een functie op het niveau van Top Management

 

De kandidates moeten hun analyse –en presentatieoefening presenteren voor een jury. Na afloop van dat gesprek krijgen de kandidates feedback over hun sterke en te ontwikkelen punten. Daarnaast krijgen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale profiel en de vereiste eigenschappen van een manager.


In het kader van een longitudinaal onderzoek zal je gevraagd worden om gelijktijdig verschillende vragenlijsten in te vullen.

Cv-screening:

Tijdens de cv-screening zal er rekening worden gehouden met volgende criteria:

-        Deelnemingsvoorwaarden (zie profiel)

-        Kwaliteit van het cv

-        Motivatiebrief

-        Moment van solliciteren

Selor streeft naar een gelijke vertegenwoordiging van deelneemsters uit de overheidscontext en privé-sectoren. Ook dit aspect wordt bij de screening in rekening gebracht.

Gelijke kansen en diversiteit

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

  • redelijke aanpassingen aan het assessment vragen. Stuur gelijktijdig met uw sollicitatie een e-mail naar topskills@selor.be


Meer informatie over gelijke kansen vind je op
www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

 

Uitnodiging geselecteerde kandidaten

De geselecteerde kandidaten zullen in de loop van april een uitnodigingsmail ontvangen om een datum voor het assessment te kiezen. Als je niet aanwezig kan zijn op de gekozen datum; stuur dan een mailtje naar topskills@selor.be.

 

Assessment

De geselecteerde kandidaten ontvangen vooraf aan het assessment een aantal vragenlijsten via mail.  Deze vragenlijsten moeten uiterlijk de dag voor je assessment ingevuld zijn.

Op de dag van het assessment zal je gevraagd worden een analyse-en presentatieoefening voor te bereiden. Hiervoor krijg je 1 uur de tijd.

Daarna volgt het assessment:

o   presentatieoefening (+/- 35 min)

                                                ·          Presentatie (zonder onderbreking)

                                                ·          Vragen/ antwoorden

o   Debriefing (+/- 15 min)

De juryleden evalueren onderling je presentatieoefening

o   Mondelinge feedback

                                                ·          Informatie over de competenties en het CV

                                                ·          Informatie over Selor en over Topfuncties

                                                ·          Informatie over diversiteit en over Top Skills ( bespreking van het  vervolg van de management case en resultaten van deze sessie)

o   Post feedback vragenlijst (5 tot 10 minuten)

 

Post feedback na 3 maanden

Na drie maanden word je opnieuw een vragenlijst per email toegezonden.

 

Wanneer gaat het assessment door?

In de loop van de maand juni (exacte data zullen aan de geselecteerde deelnemers meegedeeld worden)

 

 Solliciteren kan tot en met 14 april 2013, of tot zolang er vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Je kandidatuur komt alleen in aanmerking als je:

  • het specifieke standaard-cv  van Selor voor deze managementjob volledig en correct invult (een andere presentatie of een aanpassing van dat cv wordt niet aanvaard).
  • in deze job op onze website klikt op de knop 'Solliciteren' en de procedure volgt 
    (vervolledig je "mijn selor" CV door je ervaring in te vullen en je diploma op te laden vooraleer je op de knop solliciteren klikt )
  • het ingevulde cv en een motivatiebrief samen ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum opstuurt naar topskills@selor.be

 

Je kan het cv verkrijgen:

  • door het hier  te downloaden
  • via de Selorinfolijn 0800/505.54
via info@selor.be
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail:
info@selor.be
Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
Contactpersoon Selor
Naam - functie
Tel.:
E-mail:

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel
www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures