Een wetenschappelijk diploma (bijna) op zak? Op zoek naar een eerste werkervaring of een nieuwe professionele uitdaging? In aanloop naar het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 heeft de FOD Volksgezondheid nood aan wetenschappelijke versterking. Vervoeg jij onze rangen?
België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de EU. De FOD Volksgezondheid zal in het kader hiervan versterking nodig hebben voor lopende en nieuwe projecten op vlak van samenwerking en wetgeving binnen de EU. De aangeboden contracten zullen van bepaalde duur zijn, tot 31 juli 2024, net na het einde van het Belgisch voorzitterschap.

Ons land neemt dit voorzitterschap voor de dertiende keer op, maar het is iedere keer opnieuw een nieuwe uitdaging. Grijp deze unieke kans om mee jouw schouders onder dit project te zetten. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal opbouwen met de collega’s in de Belgische en Europese administraties.
Klinkt een job als wetenschappelijk projectmedewerker, expert internationale relaties of event organiser wel iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in domeinen zoals klimaat, gezondheidszorg, dieren en planten, en voedselveiligheid? Klik dan op solliciteren!

Hoe verloopt de procedure?
 1. Je legt een pc-test af.
 2. Als je slaagt, kom je op een laureatenlijst terecht.
 3. Je krijgt een mail met een jobaanbod voor één specifieke functie.
 4. Geïnteresseerd? Dan ga je op interview bij jouw potentiële werkgever voor deze functie.
 5. Slaag je voor het interview? Dan kan de dienst jou aanwerven.

Meer info?

Neem een kijkje op onze FAQ, of mail naar voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be .
 

Waarom werken voor de FOD Volksgezondheid?

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. 
Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

 


In welk domein wil je werken? 

Leefmilieu

Ons multidisciplinair team bedenkt en verdedigt een federale ecologische politiek die zowel geïntegreerd als preventief is - een must om voor ons allen een kwaliteitsvol milieu te garanderen.
Het Directoraat-Generaal Leefmilieu is verantwoordelijk voor de federale bevoegdheden van leefmilieu en omvat ondermeer het beleid rond klimaatverandering, biodiversiteit, marien milieu, vervuilende producten en chemische stoffen.

Meer weten? Klik hier!
 

Gezondheidszorg

Het Directoraat-Generaal Gezondheid is verantwoordelijk voor de federale bevoegdheden rond de gezondheidszorg. Zij houden zich bezig met het beleid rond o.a. het zorgpersoneel, de instellingen binnen de gezondheidszorg, coördinatie van bepaalde ziekten en patiëntenrechten.
Ook enkele andere organisaties en diensten zijn betrokken bij dit domein, zoals het FAGG, Sciensano en het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Meer weten? Klik hier!
 

Dier, Plant en Voeding

Het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding is verantwoordelijk voor het federaal beleid en productnormering in verband met voedselveiligheid (van boer tot bord), dieren- en plantengezondheid.  Daarnaast houden zij zich ook bezig met de wetgeving en inspecties van o.a. tabak, e-sigaretten, alcohol en cosmetica.
Meer weten? Klik hier!

 

Waarom werken voor de federale overheid?

Werk met een maatschappelijke meerwaarde
Bij de federale overheid werk je niet zomaar, je werkt vóór iets. Of dat nu voor de gezondheid is van de 11 miljoen Belgen of het stimuleren van onze economie, je helpt ons land vooruit. Je geeft elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt in de maatschappij. En dat in alle functies en op alle niveaus.

Een organisatie waar je kansen kan grijpen
Bij de federale overheid geven we om onze medewerkers. Met opleidingen, een gevarieerde job, job kansen, de ondersteuning van een warm team en de nodige stabiliteit kan je écht groeien. Niet alleen in je job, maar ook als persoon.

Een organisatie die zorg draagt
Je goed voelen staat centraal bij de federale overheid. We zijn ervan overtuigd dat een goed evenwicht tussen werk en privé essentieel is. Als medewerker krijg je het nodige vertrouwen én de flexibiliteit om je werk zelf te plannen. De mogelijkheid tot telewerk en de glijdende uren zijn hier praktische voorbeelden van. Ook word je tewerkgesteld in een cultuur van vertrouwen, waar je samen met je collega’s aan een toffe werksfeer kan bouwen.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden


 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Milieu
 • (Volks)Gezondheidswetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 • Architectuur - Stedenbouwkunde
 • Psychologie, logopedie
 • Wetenschappen (Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie, geografie…)
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.
  • Nog geen diploma? Laad dan je inschrijvingsbewijs van dit academisch jaar op in jouw online account, met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving.
    
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • Vraag dan het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor een alleenstaande starter zonder personen ten laste komt dit overeen met een nettoloon van 2.213,70 EUR/maand.


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart /Benefit at Work
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen  (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • beschikken over een laptop en mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
 • mogelijkheid om te telewerken met financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro) 
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen 
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmist en Nieuwjaar 
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week 
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

 

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.
Laatstejaarsstudent?

Laad dan je inschrijvingsbewijs op van dit academisch jaar in jouw account om toegelaten te worden tot de selectie.


 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (2u) 
Via een redeneertest en een postbakoefening worden volgende competenties gemeten:
 • abstract redeneervermogen
 • problemen oplossen
 • informatie analyseren
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal van deze testen. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - PC-test.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 5 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
E-mail: voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures