Hou je van variatie, uitdaging en ben je analytisch ingesteld? Heb je bovendien een vlotte pen, ben je leergierig en bouw je graag jouw competenties verder uit ? Dan ben jij de ‘medewerker management-ondersteuning’ die het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) zoekt!

Wat doe je concreet?
 
 • Je werkt mee aan het beheer en de implementatie van de managementsystemen:
  • Je verzamelt, analyseert en verwerkt de gegevens van verschillende indicatoren via Excel en komt tot sluitende conclusies.
  • Je houdt bestaande documenten (de procedures/instructies/milieuverklaring) van de systemen up-to-date in beide talen (NL/FR).
  • Je sensibiliseert de medewerkers op het vlak van milieu, hygiëne, veiligheid,… en start indien nodig sensibiliseringsacties op.
  • Je zorgt dat de acties leven binnen het KMI en je verzorgt hieromtrent de nodige communicatie(s) (Bv. via intranet, affiches,…).
 • Je ondersteunt de verantwoordelijke van de cel op organisatorisch vlak. Je helpt met het opvolgen van actieplannen en projecten van het milieu en kwaliteit managementsysteem, de onderhoudsploeg alsook de werking van het onthaal.

Bij een positieve evaluatie kan je overgaan tot een statutaire loopbaan.Meer info over de jobinhoud?
Benoit Vandervaeren - Hoofd van de Management systemen en Logistieke cel
Contactpersoon KMI
Tel.: +32 (0)2 373 67 89
E-mail: benoit.vandervaeren@meteo.be
 
Er is 1 plaats bij de cel  ‘Managementsystemen - Onderhoud - Catering – Onthaal’ , van het KMI (meteo.be) (Ringlaan 3, 1180 Brussel).

Je komt terecht op de ondersteunende diensten binnen het KMI, waarvan de kerntaak bestaat uit het creëren van aangename werkomstandigheden voor alle diensten. De afdeling waarin je tewerkgesteld wordt, is actief op verschillende terreinen, van schoonmaak tot de implementatie van managementsystemen (het onthaal, beheer van dienstwagens en de organisatie van de refter). Interne klanttevredenheid en continue verbetering staan er centraal.


Je kent het KMI zelf waarschijnlijk van de weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer dan dat. Het is namelijk hét nationale data- en kenniscentrum voor weer en klimaat, met ook een cruciale maatschappelijke rol binnen deze domeinen. Tot de belangrijkste taken horen het opstellen van algemene weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.


De instelling is dag en nacht actief en combineert infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening. De producten en diensten van het KMI beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen.

De organisatie heeft talrijke taken van openbare dienstverlening en onderzoek. Om deze te verzekeren en te optimaliseren, zoeken we enthousiaste mensen die graag hun ontwikkelingskansen grijpen. Onze medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van het KMI als moderne onderneming die gelijke tred houdt met de evolutie van de maatschappij en haar behoeften.

De medewerkers staan centraal bij het KMI, waarbij we werken volgens de principes van een KMO. Diversiteit is een basisprincipe van onze instelling. We maken dus geen onderscheid naar geslacht, huidskleur, religieuze of politieke overtuigingen, leeftijd, seksuele voorkeuren, handicap… Competenties zijn voor ons het belangrijkste.

Het KMI biedt zijn werknemers een beloning volgens de geldende loonbarema's en een stimulerende werkomgeving met kansen tot opleiding en zelfontplooiing.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.

Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van excel

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef
 • Kennis van het frans en/of het engels zijn pluspunten, gezien de tweetalige en internationale context

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Medewerker Management-Ondersteuning (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • voordelen en interessante aanbiedingen bij andere FWI’s (Musea) via Belspo kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding, overdekte fietsenstalling en douches
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een werklaptop
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • werken in een groene en aangename omgeving met mogelijkheid aan een collectieve moestuin deel te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

 

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden (diploma)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening van je diploma gebeurt op basis van de opgeladen documenten, zoals ze op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘mijn selor’ zitten. 

 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 45') 
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: ondersteunen en problemen oplossen.

Er is geen minimumscore vereist om te slagen voor de computertest. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Indien deze proef doorgaat, zal deze proef plaatsvinden rond begin februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event (sreening van de deelnemingsvoorwaarden). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview + casus (75' voorbereiding + ong. 75' interview):

Verwacht wordt dat deze test in fysieke aanwezigheid kan georganiseerd worden (face-to-face). Mogelijk wordt het op afstand (via elektronische weg) georganiseerd als nieuwe corona maatregelen de organisatie van deze proef bij ons verhinderen.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze casus wordt besproken tijdens je interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Indien stap 2.1 (computergestuurde proef) doorgaat, dan zal deze proef plaatsvinden rond eind februari 2022 (onder voorbehoud). Indien stap 2.1 niet doorgaat, dan zal deze proef zal plaatsvinden rond begin/midden februari 2022 (onder voorbehoud).


Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - event 2 ‘interview + casus’.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 24/01/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen en Dreesen Sarah
Tel.: +3227407819
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be en sarah.dreesen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures