Test gebarentaal

Hoe werkt de test?

De taaltesten zijn ontwikkeld volgens de principes van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, die gelden als een internationale standaard. De testen voor de Vlaamse Gebarentaal (VGT) zijn beschikbaar voor de niveaus B1 (elementair niveau) en B2 (gevorderd niveau).

Je taalcompetenties in VGT worden gemeten via een test voor een jury. Hoe dit precies in zijn werk gaat, hangt af van de test en het niveau dat je hebt gekozen:

  • Voor de test B1 (elementair niveau), gaat het om een gesprek over werkgebonden onderwerpen dat je niet moet voorbereiden.
  • Voor de test B2 (gevorder niveau), krijg je de opdracht om eerst een presentatie uit te werken en die dan voor de jury te brengen. Daarna volgt een gesprek over werkgebonden onderwerpen. Je krijgt maximum 20 minuten om je voor te bereiden.

Tips

  • Het interview gaat alleen over situaties in een werkomgeving, niet over je privéleven of hobby’s
  • Om je voor te bereiden, kan je al nadenken over vragen die klanten, collega’s … je al gesteld hebben in het kader van je job
  • Antwoord zo concreet mogelijk op vragen, geef geen standaardantwoorden
  • Geef details en voorbeelden als dat nuttig is
  • Voor een presentatieopdracht mag je jouw notities als leidraad gebruiken.

Wettelijke basis

27 MAART 2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art.396)

28 DECEMBER 2001 — Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

Voorbereiding: max. 20 min. | Test: 12 min.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures