Proeven veiligheidssector mondeling

We zijn aangeduid om bij te staan in de screening van kandidaten binnen de bewakings- en veiligheidssector. Als je een job in die sector wil, kun je meer informatie vinden op de pagina Bewakings- en veiligheidssector.

De eerste stap in de testprocedure die je bij FOD BOSA moet afleggen, is de psychotechnische test. Dit bestaat uit 2 persoonlijkheidsvragenlijsten en een interview. Je kunt deze test afleggen voor of tijdens je opleiding.

Hoe werkt de test?

Eerst leg je twee computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijsten af. Die bestaan uit een aantal uitspraken waarbij je moet aanduiden hoe die op jou van toepassing zijn. Je kan aangeven of je het eens of oneens bent of dat je er neutraal tegenover staat. 

Nadat je deze twee persoonlijkheidsvragenlijsten hebt beantwoord, kun je tijdens het interview je profiel en cv mondeling bespreken, ook wordt er gevraagd naar je motivatie voor deze job. Het interview stelt ons ook in staat de generieke competenties te meten die nodig zijn om de job goed uit te oefenen.

Tijdens het interview worden, aan de hand van de resultaten op de twee persoonlijkheidsvragenlijsten, de generieke competenties beoordeeld volgens de STAR-methode.

De STAR-methode is een gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Dit gedeelte van het interview begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een (professionele) situatie uit je recente verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde competentie. Daarna vragen we je om jouw taak of rol in die situatie te omschrijven en de actie(s) die je hebt ondernomen. Tenslotte beschrijf je het bereikte resultaat.

Het doel van de STAR-methode is het verzamelen van objectieve gegevens over waarneembaar gedrag die je reeds hebt getoond. De kerngedachte achter de STAR-methode stelt dat gedrag uit het recente verleden een goede voorspeller is voor toekomstig gedrag.

Tijdens het interview word je beoordeeld door een consultant.

De resultaten op persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen nooit leiden tot een uitsluiting van de selectie. De resultaten van deze vragenlijst worden enkel gebruikt als hulpmiddel bij het interview dat volgt op de persoonlijkheidsvragenlijst.

Tips persoonlijkheidsvragenlijst

 • Blijft bij je eerste gedachte of indruk
 • Denk niet te veel na. Antwoord zo snel mogelijk
 • Blijf jezelf.

Tips persoonlijkheidsvragenlijst 

 • Herlees aandachtig de functiebeschrijving en je cv voor je interview
 • Denk aan recente situaties uit je eigen professionele verleden
 • Beschrijf elke situatie, de context en de betrokken zo concreet mogelijk
 • Zorg dat je voldoende details geeft, zodat de juryleden de situatie volledig begrijpen
 • Als je (bijna) geen professionele ervaring hebt, kun je een gebeurtenis van tijdens je studies, stages, hobby’s of je ervaring als vrijwilliger beschrijven
 • Concentreer je op de specifieke acties die je hebt ondernomen en op je eigen bijdrage aan elke situatie
 • Wees eerlijk in wat je kunt, wat je wil of wie je bent. Bluf niet, leugen kunnen worden ontdekt
 • Wees niet bang voor stiltes. Je kan even nadenken voordat je een vraag beantwoordt
 • Voorzie voldoende tijd. Na de persoonlijkheidsvragenlijsten moet je soms wachten vooraleer je aan de beurt bent voor het interview.

Resultaat en feedback

Voor het psychotechnisch onderzoek zijn er 2 resultaten mogelijk: geslaagd of niet geslaagd. Er worden geen punten toegekend. Selor bezorgt je resultaat aan het opleidingscentrum en zij zullen je hierover informeren. Het geeft geen zin om hierover contact op te nemen met Selor.

Als je geslaagd bent, stuurt Selor je binnen de 10 werkdagen een attest van slagen op via de post, naar je persoonlijk adres (dat werd meegedeeld door je opleidingscentrum).

Voorbereiding: geen tijdslimiet | Test: 30 min.

Demotest

De vragen die gesteld worden, zijn geen vragen uit de echte test. Deze demotest laat je enkel kennismaken met de mogelijke vraagstelling en het testplatform. Een echte test bevat ook meer vragen en duurt langer.

Klik hier voor de demotest

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures