Technische competenties

Een technische test of case wordt ontwikkeld specifiek voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze test is daarom uniek. Het bestaat in verschillende vormen, bv. een schrijfoefening, een vertaalopdracht, een boekhoudkundige taak, een situatieschets, open kennisvragen of een meerkeuzevragenlijst.

Met de casestudie worden technische en/of generieke competenties gemeten, die noodzakelijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. 

Technische competentie:

Een technische competentie omvat theoretische en/of praktische kennis die noodzakelijk is om een functie uit te kunnen oefenen.

Generieke competentie:

Een generieke competentie verwijst naar gedragscompetenties.

Hoe werkt de test?

Afhankelijk van het type taak zal de opdracht dus anders zijn. In het ene geval bijvoorbeeld een meerkeuzevragenlijst, maar voor een andere job kan het dan weer uit een of enkele open vra(a)g(en) of eerder een 'doe-opdracht' (bv. een tekst vertalen of een technische tekening maken) bestaan. 

Tips

  • Technische testen of cases zijn erg divers van aard, maar het uitgangspunt is steeds hetzelfde: beschik je in voldoende mate over de geschikte competentie(s) om een aantal functiespecifieke taken uit te voeren? Ga daarbij steeds uit van je eigen kennis en ervaring.
  • Lees vooraf goed de functiebeschrijving en het gevraagde profiel, zodat je weet welke technische competenties noodzakelijk zijn.
  • Fris eventueel vooraf je kennis op over bepaalde domeinen.

Test: de duur varieert naargelang het gezochte profiel (raadpleeg de rubriek "selectieprocedure" van de functiebeschrijving van de job waar je voor solliciteert).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures