Schriftelijke proeven voor de veiligheidssector

Selor is aangeduid om bij te staan in de screening van kandidaat agenten binnen de veiligheids- of bewakingssector. Als je een job in die sector wil opnemen, moet je een opleiding volgen bij een erkend opleidingscentrum. Op het einde van je opleiding wordt je kennis van de rechtsvakken op pc getest bij Selor. 

Hoe werkt de test?

Selor gaat met computertesten na of je voldoende kennis over een of meerdere onderwerpen hebt opgebouwd. De inhoud van de testen wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in overleg met Selor vastgelegd. Afhankelijk van de precieze functie waarvoor je solliciteert, verschilt de opleiding en dus ook de testen.

Per vraag kan je kiezen uit 4 antwoordmogelijkheden. Een test duurt 1 uur en bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

Tips

  • De testen verschillen naargelang de rechtsvakken. Maar het uitgangspunt is steeds hetzelfde: beheers je in voldoende mate bepaalde onderdelen van de wetgeving?
  • Fris vooraf je kennis op over bepaalde domeinen.
  • Gok niet, want voor foute antwoorden worden punten afgetrokken.

Resultaat en feedback

Voor de rechtsvakken werkt Selor met punten en percentages. Zo ben je geslaagd als bewakingsagent als je ten minste 50% behaalt op alle testen. Voor veiligheidsagent moet je op alle testen minstens 60% behalen. Je ontvangt je resultaten via het opleidingscentrum. Het heeft geen zin Selor te contacteren voor je resultaten.