Taalpremies

Je kan een taalcertificaat behalen om een maandelijkse taalpremie te ontvangen. Hoe moeilijker de test, hoe hoger het bedrag.  De taalpremies zijn voor de federale statutaire en contractuele  ambtenaren die met tweetaligheid in contact komen. Mandaathouders kunnen geen taalpremie krijgen.

In deze tabel vind je de verschillende taalpremies. Als je klikt op een taalcertficaat, zie je welke modules je moet afleggen, welke score  je moet hebben om te slagen en hoe je je moet inschrijven. Bekijk dit ook zeker met je personeelsdienst. Zij weten welke premies ze kunnen toekennen. 

TAALCERTIFICAATTAALPREMIE
Artikel 7 niveau D 75 euro
Artikel 7 niveau C 80 euro
Artikel 7 niveau B of artikel 7 niveau A 110 euro
Artikel 8 20 euro
Artikel 8 EN artikel 9 § 1, elementaire kennis 50 euro
Artikel 9 § 1, elementaire kennis 40 euro
Artikel 9 § 1, elementaire kennis EN artikel 8 50 euro
Artikel 9, § 1, voldoende kennis 60 euro
Artikel 9, § 1, voldoende kennis EN artikel 11 110 euro
Artikel 9, § 2, elementaire kennis 50 euro
Artikel 9, § 2, voldoende kennis   110 euro
Artikel 10 40 euro
Artikel 11 60 euro
Artikel 11 EN artikel 9, § 1, voldoende kennis  110 euro
Artikel 12 110 euro
Artikel 13 110 euro
Artikel 14, eerste lid 90 euro
Artikel 14, tweede lid 50 euro

Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer 138,01 zijn gekoppeld. Om te weten welk bedrag werkelijk wordt uitbetaald, moet je dus vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,5157 (bijvoorbeeld € 50 x 1,5157 = € 75,78).