Maak kennis met Pieter Vankeerberghen

Pieter Vankeerberghen, diensthoofd Projecten & Ontwikkeling bij de Afdeling ICT van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Welke taak zie jij weggelegd voor IT’ers bij de overheid?

IT’ers vervullen een essentiële rol. Als IT’er draag je bij aan de strategische voorzieningen van onze overheid en heb je een directe impact op de processen en de organisatie. Als ambtenaren geen papieren dossiers maar elektronische documenten hoeven te behandelen en vervolgens kunnen thuiswerken, is dat dankzij een performante ICT-infrastructuur. Je draagt als IT’er ook je steentje bij aan het maatschappelijk belang, omdat veel van onze projecten, rechtstreeks of onrechtstreeks, de burger ten goede komen.

Is IT belangrijk voor een moderne overheid?

Uiteraard. Een mooi voorbeeld is Tax-on-web dat je toelaat je belastingaangifte elektronisch in te vullen. Het heeft enige tijd geduurd voor dit systeem met vooraf ingevulde gegevens helemaal op punt stond, maar vandaag is het gewoon niet meer weg te denken. Het is dankzij dit project, maar ook vele andere, zoals de eID, dat België op IT-vlak een voortrekkersrol speelt in Europa. Een ander voorbeeld betreft de publicatie van de bijsluiters, in de drie landstalen, van de gecommercialiseerde geneesmiddelen in België op de website van het agentschap.

Hoe kan IT de dienstverlening van de federale overheid verbeteren?

IT houdt voor mij in dat we processen optimaliseren en overbodig werk elimineren. Bij het fagg verwerken we vele dossiers digitaal. Dankzij geïnformatiseerde processen kunnen we sneller werken en vermijden we fouten doordat gegevens centraal beheerd worden.

IT-projecten bij de overheid moeten het leven van de burgers en de ambtenaren vergemakkelijken. Neem bijvoorbeeld authentieke bronnen. Die term staat voor unieke informatie die door één overheidsinstantie werd verzameld en wordt beheerd, zoals het rijksregisternummer dat onder andere gebruikt wordt door de eID. Andere overheden kunnen dan van deze bronnen gebruik maken, zonder deze data opnieuw op te vragen. Zo vermijden we dubbel werk, besparen we kosten en maken we het leven van de burger makkelijker. De eerder vermelde bijsluiters bijvoorbeeld, zijn deze die door het FAGG geauthoriseerd zijn en zijn steeds up to date PDF bestanden. Aldus zijn deze een referentie in België.

Wat hebben jullie al gerealiseerd bij het fagg?

Het fagg waakt over de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Bij de realisaties die onderandere voor de burger merkbaar zijn, betreft dit zoals eerder vermeld, de bijsluiters. Deze informatie beschikbaar stellen dient alle burgers en dus het maatschappelijk belang.  Momenteel werken we hard aan de authentieke bron van de beschikbare geneesmiddelen in België. Dit gegevensbestand wordt dan gebruikt door bijvoorbeeld het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), maar ook het project Recip-e. Het medisch voorschrift (Recip-e) dat een arts voor een patiënt maakt, wordt dan centraal opgeslagen, en een apotheker kan het dan via elektronische weg raadplegen. Dit project gebruikt ook een andere realisatie: de authentieke bron van officina's open voor het publiek (de apotheken). Zo kunnen patiënten sneller worden geholpen terwijl de kans op fouten sterk daalt.

Waarom geven jullie de voorkeur aan eigen IT’ers?

Onze onderwerpen, geneesmiddelen en gezondheidsproducten, zijn zeer specifieke domeinen. Indien we beroep doen op externe en dus tijdelijke medewerkers, moeten we die steeds inwerken in de complexe materie, en dat kost tijd en dus geld; onder meer daarom geven we de voorkeur aan een vaste ploeg. We zien ook dat IT’ers het hier naar hun zin hebben. Ze kunnen meewerken aan grootschalige projecten en dankzij opleidingen en on-the-job-training een mooie carrière uitbouwen.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures