Maak kennis met Philippe Carion

Vertel ons over je job…

Ik ben verantwoordelijk voor een team van 20 personen. Deze medewerkers werken in verschillende afdelingen: computerondersteuning aan onze 2500 gebruikers, onderhoud en update van het informaticamateriaal, onderhoud van het intranet, beheer van de bestellingen en leveringen en beheer van de computerbeveiliging.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben mijn loopbaan begonnen in de privésector als projectverantwoordelijke. Daarna kwam ik terecht bij de Civiele Bescherming om een deel van de oproepcentra 100 en 112 en het computerpark van de Algemene Directie Civiele Veiligheid te beheren. Onlangs heb ik mijn huidige functie opgenomen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Zeker. Bij de FOD Binnenlandse Zaken heb je de mogelijkheid om je te ontwikkelen als je dat wil. De verdeling van de competenties van Binnenlandse Zaken biedt gevarieerde werkzaamheden en afwisseling qua zittend werk en beweging, wat het zo aantrekkelijk maakt.
Bovendien is de infrastructuur optimaal zodat de laatste informatietechnologieën kunnen worden gebruikt, wat betekent dat de ICT-medewerkers permanente opleidingskansen krijgen.
Ten slotte kunnen dankzij de telewerkmogelijkheden meer werkcomfort en rendement worden gecombineerd.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben bij de overheid als contractueel deskundige in dienst getreden via een interne selectie bij de Civiele Veiligheid. Daarna heb ik me ingeschreven voor vergelijkende selecties bij Selor, om in een wervingsreserve voor een statutaire functie te worden opgenomen.