Maak kennis met Didier De Vos

Ik werk bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, of kortweg fagg, dat waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in klinische ontwikkeling en op de markt.

Als teamleader van de ICT Helpdesk zorg ik er samen met mijn collega’s voor dat de hard- en software die onze collega’s gebruiken steeds up-to-date zijn. 

Welke weg heb je afgelegd voor je bij het fagg aan de slag ging?

Ik heb eerst een aantal jaar gewerkt in de privésector, maar steeds binnen een ICT-omgeving. Zo gaf ik software-opleidingen aan startende ondernemers die een specifiek pakket moesten aanleren. Ook eerdere opgedane ervaring op vlak van procedures en het uitrollen van nieuwe software heb ik meegenomen naar het fagg. 

Welke rol is voor IT weggelegd in een moderne overheid ?

Op het fagg beschikt iedereen over een laptop en krijgen de medewerkers zo de kans om te telewerken. Hierdoor winnen sommige medewerkers al snel twee uur tijd. Nog een pluspunt hiervan is dat bij onvoorziene onderbrekingen zoals stakingen iedereen via een VPN-systeem thuis kan werken, wat de productiviteit ten goede komt. 

Hoe kan IT de dienstverlening van de federale overheid verbeteren?

Bijna iedereen gebruikt vandaag de dag moderne communicatietechnologieën, zoals laptops, smartphones, websites en e-mail. Als de overheid diezelfde middelen gebruikt om de dienstverlening naar de burgers of bedrijven te optimaliseren, dan kan dat alleen via een degelijke IT-ondersteuning. Verder kan IT de overheid ook meer performant maken. Zo is het mogelijk om te meten of we de ons opgelegde doelstellingen ook realiseren. 

Aan welke projecten werk(te) je zelf mee?

In 2010 zijn we overgeschakeld naar een nieuw softwarepakket voor ticketing. Dit systeem creëert een zogeheten ticket voor iedere vraag die op onze Afdeling binnenkomt. Dankzij dit systeem wordt de aanvrager bij elke stap of oplossing verwittigd over de stand van zaken.

Andere grootschalige projecten waren het vervangen van de vaste computers door laptops, of het overschakelen naar een nieuw besturingssysteem.