Resultaten en feedback

We streven naar tevreden kandidaten, ook al beseffen we dat we regelmatig talentvolle mensen moeten ontgoochelen wanneer we oordelen dat ze niet of niet voldoende passen bij het gezochte profiel. Wij doen er daarom alles aan om ook niet-geselecteerde kandidaten te informeren over hoe hun screening is verlopen.

Vraag feedback

Naast je resultaat kan je bij Selor ook feedback over een test vragen. Neem je deel aan generieke computergestuurde proeven in het kader van een ‘klassieke’ selectieprocedure die via Selor loopt, gebeurt dat zelfs automatisch. Via je online dossier ontvang je dan een feedbackrapport dat een inzicht geeft in jouw sterke en zwakke punten.

Let op: voor alle andere selecties of proeven contacteer je zelf Selor voor bijkomende uitleg of informatie. Deze feedback vraag je aan bij je Selor-contactpersoon. Zijn of haar naam staat bij de jobomschrijving. Na ontvangst van je resultaat heb je twee maanden de tijd om deze feedbackaanvraag in te dienen. Binnen de maand ontvang je vervolgens de motivering van je resultaat en een feedback op de door jou afgelegde test.

Geef zelf feedback

We vernemen graag hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heb je een klacht, een suggestie of een opmerking, of ben je net heel tevreden? Vul dan dit formulier in. We behandelen iedere reactie individueel en met de nodige zorg. Hier kan je meer info vinden over het klachten- en geschillenbeheer bij Selor.

Eventuele verdere stappen

  • Wanneer je vindt dat Selor onvoldoende naar je vraag of klacht heeft geluisterd, -kan je contact opnemen met de federale Ombudsman. Die behandelt klachten over overheidsinstanties. Hij bekijkt je probleem en kijkt na of Selor je vraag of klacht gepast behandelde. Enkel indien hij van oordeel is dat dit niet het geval is, zal hij Selor contacteren. De federale ombudsman kan een beslissing van Selor niet schorsen of vernietigen. Meer info hierover vind je op www.federalombudsman.be.
  • Kan je je echt niet neerleggen bij een resultaat, dan bestaat er een beroepsprocedure. Je kan een beroep tot nietigverklaring, eventueel met een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging, indienen bij de Raad van State. Daarvoor richt je binnen de 60 dagen een aangetekend schrijven aan de Raad Van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel). Meer info over de procedure vind je op www.raadvanstate.be.

Werkloos?

Indien je werkloos bent , kan je deze melding van je resultaat gebruiken als rechtsgeldig attest van je inspanningen om werk te zoeken. Bovendien kan je de feedback over de gemeten competenties aanwenden om verder en blijvend deze competenties te ontwikkelen en zo je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Voor de begeleiding in de zoektocht naar werk kan je terecht bij de VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel).

Nuttige linken

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures