Psychotechnische onderzoek - interview

In de eerste plaats bespreken we jouw profiel. We overlopen jouw studies en/of ervaringen. We peilen ook naar jouw motivatie voor de job en waarom je voor deze specifieke werkgever kiest. Dit stuk van het gesprek dient als intro, waarbij ook het gesprekskader geschetst wordt. We meten ook de vereiste competenties om bewarkings- en veiligheidsagent te worden.

Hoe werkt de test?

Vaak gebruiken we de STAR-methode. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.

Een gesprek volgens de STAR-methode begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een (professionele) situatie uit je verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde competentie. Het is de bedoeling dat je de omstandigheden zo concreet mogelijk schetst, en de personen vermeldt die erbij betrokken waren.

Daarna peilen we naar wat jouw taak, functie of rol in die situatie precies was. Vervolgens bespreken we de actie die je hebt ondernomen om de situatie aan te pakken en natuurlijk willen we ook weten hoe alles afliep, het resultaat.

Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag

Dat is de kerngedachte achter de STAR-methode. Als we bijvoorbeeld kandidaten screenen voor een job die veel stress met zich meebrengt, willen we een kandidaat die goed met stress kan omgaan, en dat ook kan aantonen met voorbeelden uit het verleden.

De STAR-methode geeft het interview een duidelijke structuur, en het helpt ons ook om objectief te blijven, en de focus op gedrag te houden.

Elke kandidaat wordt geëvalueerd door een consultant.

Tips

  • Als je nog geen beroepservaring hebt, kan je gebruik maken van de ervaring die je hebt opgedaan in andere activiteiten, zoals je opleiding of in een jeugdbeweging.
  • Wees concreet. Geef geen vage beschrijvingen.
  • Wees eerlijk over wat je kan doen, wat je wil, of wie je bent. Bluf niet. Leugens worden snel ontdekt.
  • Wees niet bang voor stiltes. Je hebt het recht om even na te denken voor je een vraag beantwoordt.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures