Veiligheids- of bewakingssector

Selor is aangeduid om te helpen in de screening van kandidaat agenten binnen de veiligheids- of bewakingssector. Als je een job in die sector wil, moet je een opleiding volgen bij een erkend opleidingscentrum. Binnen die opleiding moet je bij Selor 2 testen afleggen. 

 • Je wil aan de slag binnen de veiligheids- of bewakingssector, dan moet je een opleiding volgen

  Wie aan de slag wil als agent binnen de veiligheids- en bewakingssector, moet hiervoor een opleiding volgen bij een erkend opleidingscentrum (van een openbare vervoersmaatschappij, een bewakingsonderneming, een interne bewakingsdienst...). Je vindt de lijsten van de erkende opleidingsinstellingen bij Vigilis, de directie private veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Neem contact op met één van de instellingen en schrijf je in voor een opleiding naar keuze.  

 • Voor of tijdens je opleiding moet je een psychotechnisch onderzoek afleggen bij Selor

  De eerste test die je bij Selor moet afleggen, is het psychotechnisch onderzoek. Dit kan voor je opleiding zijn of tijdens je opleiding. Het gaat om een persoonlijkheidsvragenlijst en een interview. Je kan je hiervoor niet rechtstreeks bij Selor inschrijven. Het is je opleidingscentrum dat je zal inschrijven voor deze test. Zij bezorgen je de uitnodiging. 

 • Een psychotechnisch onderzoek: computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst en interview

  Het psychotechnisch onderzoek bevat 2 testen. De testen vinden op dezelfde dag plaats bij Selor. Ze duren elk 45 minuten, maar sluiten niet altijd naadloos aan elkaar aan. Voorzie een halve dag voor deze testen. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de  demotesten. :

   

  Geslaagd, dan bekom je je certificaat en ga je verder met je opleiding 

  Voor het psychotechnisch onderzoek zijn er 2 resultaten mogelijk: geslaagd of niet geslaagd. Er worden geen punten toegekend. Als je geslaagd bent, bezorgt Selor je certificaat aan het opleidingscentrum en zullen zij je hierover informeren. Het geeft geen zin om contact op te nemen met Selor in verband met je resultaten. Daarna ga je verder met je opleiding. 

  Niet geslaagd, je hebt maximaal 2 keer de kans om deel te nemen

  Aan het psychotechnisch onderzoek mag je maximaal 2 keer deelnemen. Wanneer je niet slaagt, moet je een jaar wachten vooraleer je opnieuw kan deelnemen. 

 • Pc-test voor de rechtsvakken

  Je komt een tweede keer met Selor in contact wanneer je op het einde van je opleiding getest wordt op de kennis van rechtsvakken. Via meerkeuzevragen wordt jouw kennis over bepaalde rechtsvakken getest. Per vraag kan je kiezen uit 4 antwoordmogelijkheden. Deze test duurt 1 uur en bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

  De inhoud van de testen wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in overleg met Selor vastgelegd. Afhankelijk van de functie waarvoor je wil solliciteren, verschilt de inhoud van de test:

  • uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst: regelgeving met betrekking tot bewaking en rechten en verplichtingen van de bewakingssector
  • uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen: verplichtingen en bevoegdheden van de veiligheidsagent en de door hem te volgen procedures
  • leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst: regelgeving met betrekking tot de bewaking
  • leidinggevend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen: grondrechten en veiligheid, regelgeving met betrekking tot de organisatie van een interne bewakingsdienst en een veiligheidsdienst, de bevoegdheden en de verplichtingen van het leidinggevend personeel en van de bewakings- en veiligheidsagenten
  • uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst: opleiding begeleiding van uitzonderlijke voertuigen, rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

   

  Geslaagd voor deze vakken  

  Voor de rechtsvakken werkt Selor wel met punten en percentages. Zo ben je geslaagd als bewakingsagent als je ten minste 50% behaalt op alle testen. Voor veiligheidsagent moet je op alle testen minstens 60% behalen. Je ontvangt je resultaten via het opleidingscentrum. Het heeft geen zin Selor te contacteren voor je resultaten. 

  Niet geslaagd, je hebt maximaal 4 keer de kans om deel te nemen

  Je mag maximaal vier keer deelnemen aan een test voor rechtsvakken. Het eerste herexamen kan je afleggen zonder de opleiding opnieuw te moeten volgen. Als je na het eerste herexamen niet geslaagd bent, moet je de vakken waarvoor je niet geslaagd bent opnieuw volgen vooraleer je weer kan inschrijven voor de testen.

 • Heb je je opleiding succesvol afgerond, dan kan je solliciteren

  De screening via Selor vormde slechts een onderdeel van je opleiding binnen het erkend opleidingscentrum. Binnen je opleiding had je nog andere vakken en vaardigheden en werd je daarop getest binnen het centrum. Heb je alles succesvol afgerond, dan kan je nu effectief aan de slag binnen de veiligheids-en bewakingssector. 

  Op de website van Selor worden geen jobs binnen deze sector gepubliceerd. Je kan je informeren bij je opleidingscentrum waar je de vacatures kan vinden en wat de deelnemingsvooorwaarden zijn.