Special federal forces

Via Selor en de special federal forces kunnen federale ambtenaren hun competenties of expertise tijdelijk inzetten voor projecten van andere overheidsdiensten.

Om de interne mobiliteit van federale ambtenaren te vergroten, zijn er de ‘special federal forces’. Het principe is simpel: het gebeurt dat een overheidsdienst op welbepaalde momenten of voor specifieke projecten extra competenties nodig heeft. Als het die niet zelf in huis heeft, kan het beroep doen op ‘special federal forces’: federale ambtenaren die tijdelijk overstappen en hun expertise en knowhow bijdragen aan zo’n project. Dat kan op grote schaal, bijvoorbeeld toen de FOD Economie op zoek ging naar informatie-ambtenaren voor een nationale campagne rond energie. Maar het kan net zo goed gaan om één ambtenaar die tijdelijk overstapt om een project in goede banen te leiden, zoals de implementatie van een softwareprogramma. Rode draad is steeds het optimaal inzetten van competenties binnen de totaliteit van de federale overheid.

  • Vraag en aanbod van competenties

    Federale overheidsdiensten die uitkijken naar special federal forces, kunnen Selor inschakelen. Selor zet dan al zijn communicatiekanalen in om het project in de kijker te zetten en om geschikte kandidaten te vinden.

  • Stel je kandidaat

    Als federaal ambtenaar kan je ingaan op een project binnen het kader van special federal forces. Stel dat je ervaring hebt in projectmanagement, dan kan je deze expertise ook gaan toepassen binnen een andere organisatie. En dit bijvoorbeeld voor een periode van 2 maanden, of tijdelijk 2 dagen per week.

    Omdat het om tijdelijke projecten gaat, vaak met een zeer gevarieerd karakter, bestaan er geen standaardprocedures. Wanneer Selor een aanvraag krijgt, maakt het die via al zijn kanalen bekend (website, mailings, sociale media). Tegelijkertijd wordt dan ook de procedure om je kandidaat te stellen uitgelegd. Vaak volstaat het om je via e-mail aan te melden.

Als je voldoet aan het gevraagde profiel en als je huidige werkgever akkoord gaat, kan je deelnemen aan een project van de special federal forces.

 

Special federal forces hebben altijd een tijdelijk karakter. De precieze duur en invulling hangen af van het project. Normaal gezien behoud je hetzelfde loon en dezelfde voorwaarden als bij je normale functie. Tussen de verschillende overheidsdiensten kunnen er afspraken worden gemaakt over kostenvergoedingen.