Penitentiair bewakingsassistent

Via Selor kan je online solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent (PBA) -cipier in de volksmond- in alle Belgische gevangenissen.

Als je slaagt voor deze procedure, moet je een medisch onderzoek ondergaan.

 • Bekijk de deelnemingsvoorwaarden

  Om cipier te kunnen worden, moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben. Als je dit diploma niet hebt, is er toch een manier om te solliciteren voor deze vacature. In dit geval moet je eerst slagen voor de instapkaartproef. Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs.

  Er is geen ervaring vereist om cipier te worden.

  Voor statutaire selecties mag je als statutair ambtenaar van een andere federale instelling via interne markt solliciteren.

  Wil je op de hoogte gehouden worden van het volgende instapkaartproef?

  Op dit ogenblik zijn er geen data vastgelegd voor de volgende instapkaartproef. Je kan je e-mailadres hieronder nalaten en dan sturen we je een e-mail wanneer een nieuwe instapkaartproef georganiseerd wordt.

 • Vervolledig je cv in je online dossier

  Om te solliciteren moet je je aanmelden in je online dossier. Heb je nog geen online dossier, dan kan je een account aanmaken. Vul je cv in voor deze sollicitatie. Als je een diploma hoger secundair onderwijs hebt, dan moet je een kopie van je diploma opladen.

  Meer vragen en antwoorden over diploma's vind je hier

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis. 

 • Klik op solliciteren

  Klik op de knop solliciteren. Als je beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden, krijg je een bevestiging van je sollicitatie.

  Als je niet aan het gevraagde profiel voldoet, krijg je een melding. Gaat het om een vergissing of vergetelheid, dan kan je de gegevens in je online dossier nog aanpassen.

 • 2 testmomenten

  De testen zijn samengesteld in functie van de job en bestaan uit 2 delen: pc-testen en een interview. Je moet voor de pc-testen geslaagd zijn om je te kunnen inschrijven voor het interview.

  Deel 1: computergestuurde screening - 2 pc-testen bij Selor

  • De eerste test meet de competentie ‘observeren’. Er wordt een video getoond. Nadat je de video geobserveerd hebt, beantwoord je meerkeuzevragen.
  • De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet de competenties problemen oplossen, respect tonen betrouwbaarheid tonen, informatie analyseren en objectieven behalen.

  De resultaten binnen de week in je online dossier 

  Binnen de week nadat je deze testen afgelegd hebt, zijn je resultaten beschikbaar in je online dossier.

  Een vrijstelling voor 3 jaar als je geslaagd bent

  Voor de pc-testen moet je 20 op 40 behalen om te slagen. Je krijgt ook een vrijstelling voor deze testen en die is 3 jaar geldig. Concreet betekent dit dat je je kan inschrijven voor Deel 2, het interview. Deze selecties worden per penitentiaire inrichting georganiseerd.

  6 maand uitgesloten als je niet geslaagd bent  

  Ben je niet geslaagd, kan je voor een periode van 6 maanden niet deelnemen aan deze testen. 

  Wil je feedback over je resultaten? Je hebt na ontvangst van je resultaten 2 maanden de tijd om feedback te vragen.

  Deel 2: een interview 

  Kijk de penitentiaire instelling van voorkeur goed na en klik op solliciteren

  Indien je geslaagd of vrijgesteld bent voor het eerste deel (pc-testen) voor Penitentiair bewakingsassistent Deel 1: computergestuurde screening, en je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, kan je je inschrijven het interview.

  We publiceren aparte vacatures voor de verschillende gevangenissen. Zo kunnen we gerichter en efficiënter voldoen aan de behoeftes van de instellingen.

  Als er meerdere gevangenissen zijn die je interesseren, dan kan je voor al deze gevangenissen solliciteren.  Je moet dan voor de verschillende gevangenissen apart solliciteren, maar hoeft uiteraard het interview maar één keer af te leggen.

  Het interview evalueert of je de nodige competenties hebt voor de job. We peilen ook naar je motivatie.

  Gewoonlijk vindt het Deel 1 (pc-testen) plaats bij Selor, het Deel 2 (interview met schriftelijke voorbereiding) gebeurt bij de FOD Justitie.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Zodra alle kandidaten voor een bepaalde gevangenis de interviews afgelegd hebben, stelt Selor de lijst met de geslaagden voor die gevangenis op. Dit gebeurt op basis van de punten behaald voor het interview. Deze lijst heet de laureatenlijst of wervingsreserve.

  De laureatenlijst heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, die verlengd kan worden. Per gevangenis waar er openstaande functies zijn, wordt er een laureatenlijst aangelegd. Als je voor meerdere gevangenissen gesolliciteerd hebt en geslaagd bent voor het interview, kan je je dus op meerdere laureatenlijsten bevinden.

  Selor maakt de laureatenlijst over aan de FOD Justitie. Hier stopt het werk van Selor. De FOD Justitie is verantwoordelijk voor de effectieve aanwervingen en zal je een functie aanbieden in een gevangenis die jij koos. 

 • Een medisch onderzoek

  Voordat je in dienst treedt, nodigt de FOD Justitie je uit voor een medisch onderzoek. Dat onderzoek is verplicht. Bij een positief advies, kan je starten in de functie.

 • Een vaste benoeming na stage (statutair) of een contract (contractueel)

  Voor een statutaire functie volg je een stage van 1 jaar. Tijdens deze stage volg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Na een positieve evaluatie word je vast benoemd. Je krijgt ondertussen al het loon dat verbonden is aan de job.

  Voor een contractuele functie krijg je een contract van onbepaalde duur.

  Meer informatie vind je op Fedweb.

  Als je niet onmiddellijk gecontacteerd wordt door de FOD Justitie,  betekent dit dat je later gecontacteerd zal worden. Je krijgt dan een job aangeboden wanneer er een plaats vrij is voor deze functie.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures