Penitentiair bewakingsassistent

Via Selor kan je online solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent (PBA) -cipier in de volksmond- in alle Belgische gevangenissen. Sinds februari 2017 is de selectieprocedure gewijzigd en verloopt ze volgens de standaardscreening van Selor. We publiceren een vacature voor elke regio waar er gerekruteerd wordt.

Als je slaagt voor deze procedure, moet je een medisch onderzoek ondergaan en een stage doorlopen.

 • Bekijk de deelnemingsvoorwaarden

  Om cipier te kunnen worden, moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben. Als je dit diploma niet hebt, is er toch een manier om te solliciteren voor deze vacature. In dit geval moet je eerst slagen voor de instapkaartproef. Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs.

  Er is geen ervaring vereist.

  Als statutair ambtenaar mag je via interne markt solliciteren.

 • Blijf op de hoogte

  Sinds februari 2017 staat de vacature voor bewakinsgassistent niet meer doorlopend open. Wanneer de penitentiaire instellingen nieuwe medewerkers zoeken, wordt de procedure opgestart.

  Laat hieronder je e-mailadres achter en we verwittigen je wanneer je opnieuw kan solliciteren

 • Vervolledig je cv in Mijn Selor

  Om te solliciteren moet je je aanmelden in Mijn Selor. Heb je nog geen Mijn Selor, dan kan je een account aanmaken. Vul je cv in voor deze sollicitatie. Als je een diploma hoger secundair onderwijs hebt, dan moet je een kopie van je diploma opladen.

  Meer vragen en antwoorden over diploma's vind je hier

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis. 

 • Kijk de regio goed na en klik op solliciteren

  We publiceren aparte vacatures voor de verschillende regio’s waar er penitentiaire instellingen zijn. Zo kunnen we gerichter en efficiënter voldoen aan de behoeftes van de FOD Justitie.

  Als er meerdere regio’s zijn die je interesseren, dan kan je voor al deze regio's solliciteren. Je hoeft uiteraard maar één keer de testen af te leggen.

 • 2 testmomenten

  De testen zijn samengesteld in functie van de job en bestaan uit 2 testmomenten: pc-testen en een interview. Je moet voor de pc-testen geslaagd zijn om verder te gaan naar het interview.

  Het eerste testmoment: 2 pc-testen bij Selor

  • De eerste test meet de competenties ‘observeren’. Er wordt een video getoond. Nadat je de video geobserveerd hebt, beantwoord je meerkeuzevragen.
  • Een situatiebeoordelingstest: deze test meet de competenties problemen oplossen, respect tonen betrouwbaarheid tonen, informatie analyseren en objectieven behalen.

  De resultaten vind je in Mijn Selor 

  Je krijgt je resultaat in je online dossier wanneer de alle deelnemers de test hebben afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren.

  Als je slaagt ga je verder, tenzij je je buiten quota valt

  Voor de functiespecifieke pc-testen moet je 20 op 40 behalen om te slagen. Per regio wordt vastgelegd hoeveel kandidaten er maximaal doorgaan naar het interview (quota). Dit aantal wordt samen met de FOD Justitie bepaald, afhankelijk van het aantal vacatures voor die regio. Het is mogelijk dat je slaagt, maar dat je resultaat niet goed genoeg is voor de volgende test (buiten quota). Dan stopt de screeningsprocedure voor jou.

  Als je niet slaagt, stopt de procedure voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt na ontvangst van je resultaten 2 maanden de tijd om feedback te vragen.

  Het tweede testmoment: een interview met schriftelijke opdracht

  Vóór het interview is er een schriftelijke opdracht. Je krijgt voldoende tijd om die uit te werken. Deze opdracht meet je schriftelijke communicatievaardigheden. Het interview evalueert of je de nodige competenties hebt voor de job. We peilen ook naar je motivatie.

  Gewoonlijk vinden de pc-testen plaats bij Selor, het interview gebeurt bij FOD Justitie.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Zodra alle kandidaten voor een bepaalde regio de interviews afgelegd hebben, stelt Selor de lijst met de geslaagden voor die regio op. Dit gebeurt op basis van de punten behaald voor het interview. Deze lijst heet de laureatenlijst of wervingsreserve.

  De laureatenlijst heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, die verlengd kan worden. Per regio waar er openstaande functies zijn, wordt er een laureatenlijst aangelegd. Als je voor meerdere regio’s gesolliciteerd hebt en geslaagd bent voor het interview, kan je je dus op meerdere laureatenlijsten bevinden.

  Selor maakt de laureatenlijst over aan de FOD Justitie. Hier stopt het werk van Selor. De FOD Justitie is verantwoordelijk voor de effectieve aanwervingen en zal je een functie aanbieden in een gevangenis in de regio(‘s) die jij koos. 

 • Een medisch onderzoek voor de stage

  Voordat je aan je stage begint, nodigt de FOD Justitie je uit voor een medisch onderzoek. Dat onderzoek is verplicht. Bij een positief advies, kan je beginnen aan je stage.

 • Een vaste benoeming na stage (statutair) of een contract (contractueel)

  Je volgt een stage van 1 jaar. Tijdens deze stage volg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Je krijgt ondertussen al het loon dat verbonden is aan de job. Na een positieve evaluatie word je vast benoemd. 

  Meer informatie vind je op Fedweb.

  Als je niet onmiddellijk gecontacteerd wordt door de FOD Justitie,  betekent dit dat je later gecontacteerd zal worden. Je krijgt dan een job aangeboden wanneer er een plaats vrij is voor deze functie. Het is ook mogelijk dat de FOD Justitie je contacteert voor een contractuele job.