Penitentiair bewakingsassistent

Via Selor kan je online solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent (PBA), cipier in de volksmond, in alle Belgische gevangenissen. Sinds februari 2017 is de selectieprocedure gewijzigd en verloopt volgens de standaardscreening van Selor. Voor elke regio waar er gerekruteerd wordt, wordt er een vacature gepubliceerd.

Als je slaagt voor deze procedure, moet je een medisch onderzoek ondergaan en een stage doorlopen.

 • Bekijk de deelnemingsvoorwaarden

  Om cipier te worden,  moet je beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs.

  Als je niet beschikt over het vereiste diploma mag je toch solliciteren voor deze vacature. In dit geval moet je echter eerst slagen voor de instapkaartproef. Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs.

  Er is geen ervaring vereist.

  Als statutair ambtenaar mag je via interne markt solliciteren.

 • Blijf op de hoogte

  Sinds februari 2017 is de vacature voor bewakinsgassistent niet meer continu open voor sollicitaties. De procedure wordt opgestart wanneer nieuwe medewerkers gezocht worden.

  Laat hieronder je e-mailadres achter en we verwittigen je wanneer de procedure terug openstaat

 • Vervolledig je cv in Mijn Selor

  Om te solliciteren, moet je je aanmelden in Mijn Selor. Heb je nog geen Mijn Selor, dan moet je een account aanmaken

  Vul je cv in voor deze sollicitatie. Als je een diploma hoger secundair onderwijs hebt, dan moet je een kopie van je diploma hier opladen.

  Meer vragen en antwoorden over diploma's vind je hier

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis. 

 • Kijk goed na of je solliciteert voor de regio die je interesseert en klik op solliciteren

  We publiceren aparte vacatures voor de verschillende regio’s waar er penitentiaire instellingen zijn. Op deze manier kunnen we gerichter en efficiënter voldoen aan de behoeften van de FOD Justitie.

  Indien er meerdere regio’s zijn die je interesseren, solliciteer je voor al deze regio’s. Met als voordeel dat je maar één keer de testen moet afleggen.

 • Je wordt uitgenodigd via e-mail om de testen af te leggen

  Als je op de klop ‘Solliciteren’ hebt geklikt, ontvang je in je Mijn Selor account een mail om in te schrijven voor de test. Klik op de link ‘Schrijf in voor de test’ bovenaan het bericht en kies de datum die voor jou past.

 • Module 0: de instapkaartproef: 2 pc-testen bij Selor

  Als je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs, moet je eerst de module 0 afleggen: de instapkaartproef. Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs. Als je slaagt, krijg je een certificaat: de instapkaart. Met deze instapkaart kan je verder deelnemen aan de selectieprocedure.

  Je legt 2 pc-testen af bij Selor en hebt hiervoor 2u10 de tijd. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de demotesten.

  De resultaten in Mijn Selor

  Je krijgt je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Er zijn veel deelnemers, dus dit zal enkele weken duren.

  Geslaagd, dan wordt de instapkaart opgeladen in Mijn Selor

  Het officiële certificaat van de instapkaart wordt automatisch opgeladen in Mijn Selor. Maximaal 2 weken nadat je het bericht kreeg dat je bent geslaagd, is dit certificaat beschikbaar.

  Niet geslaagd? De procedure stopt hier voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou.

 • Module 1: generieke screening : 3 pc-testen bij Selor

  Als je een diploma hoger secundair onderwijs hebt of een instapkaart behaald hebt, leg je de module 1 af: de generieke screening.

  Je legt 3 pc-testen af bij Selor en hebt hiervoor 3u30 de tijd. De pc-testen meten of jij de generieke competenties en cognitieve vaardigheden hebt om een job op een bepaald functieniveau uit te oefenen. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de  demotesten. De gemeten competenties verschillen naar gelang het niveau van de job.

  Indien je een geldige vrijstelling hebt of als statutair federaal ambtenaar bent, ben je vrijgesteld voor deze testen.

  De resultaten binnen de week in Mijn Selor, samen met het automatisch feedbackrapport 

  Binnen de week nadat je deze testen afgelegd hebt, zijn je resultaten beschikbaar in Mijn Selor. Samen met je resultaten krijg je een automatisch feedbackrapport.

  Een vrijstelling voor 3 jaar als je geslaagd bent

  Om te slagen moet je voor elk onderdeel minstens de helft behalen. Is dat zo, dan ga je verder in de procedure. Je krijgt ook een vrijstelling voor de testen van de generieke screening en die is 3 jaar geldig. Concreet betekent dit dat je deze 3 testen niet meer moet afleggen wanneer je solliciteert voor een andere job van hetzelfde of van een lager niveau via de standaard screening.

  6 maand uitgesloten als je niet geslaagd bent

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Daarnaast kan je voor een periode van 6 maanden niet deelnemen aan de testen van de generieke screening op eenzelfde of hoger niveau. 

 • Module 2: functiespecifieke screening

  In deze module wordt gemeten of je ook over de functiespecifieke competenties beschikt om de job van penitentiair bewakingsassistent uit te voeren. De testen zijn gekozen in functie van de job en bestaan uit 2 testmomenten: PC-testen en interview. Je moet voor de PC-testen geslaagd zijn om door te gaan naar het interview.

  Testmoment 1: 2 pc-testen bij Selor

  • De eerste test meet de competenties ‘observeren’. Er wordt een video getoond. Nadat je de video geobserveerd hebt, beantwoord je meerkeuzevragen.
  • Een situatiebeoordelingstest: deze test meet de competenties problemen oplossen, respect tonen en betrouwbaarheid tonen

  Per test krijg je je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren.

  De resultaten krijg je in Mijn Selor wanneer alle sollicitanten de testen afgelegd hebben

  Je krijg je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren.

  Als je slaagt, ga je verder, tenzij je je buiten quota valt

  Voor de functiespecifieke pc-testen moet je 15 punten op 30 behalen om te slagen. Per regio wordt er vastgelegd hoeveel kandidaten (quota) meegenomen worden naar het interview. Dit aantal wordt samen met de FOD Justitie vastgelegd in functie van het aantal vacatures voor die regio. Het is mogelijk dat je slaagt, maar dat je resultaat niet goed genoeg is voor de volgende test (buiten quota). Dan stopt de screeningsprocedure voor jou.

  Als je niet slaagt, stopt de procedure voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback op te vragen.

  Testmoment 2: Interview met schriftelijke opdracht

  Vóór het interview krijg je een schriftelijke opdracht en voldoende tijd om die uit te werken. De schriftelijke opdracht meet je schriftelijke communicatievaardigheden.
  Het interview evalueert of je over de nodige competenties beschikt voor de job van PBA. We peilen ook naar jouw motivatie voor de job.

  Gewoonlijk gaan de testen door bij Selor, het interview zal bij FOD Justitie  gebeuren.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Zodra alle kandidaten voor een regio de interviews afgelegd hebben, stelt Selor de lijst met de geslaagde kandidaten op voor die regio, op basis van de punten behaald op het interview. Deze lijst heet de laureatenlijst of wervingsreserve. De laureatenlijst heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, die verlengd kan worden. Per regio waar er functies vacant zijn, wordt een laureatenlijst aangelegd. Als je voor meerdere regio’s gesolliciteerd hebt en geslaagd bent voor het interview, kan je je dus op meerdere laureatenlijsten bevinden.

  Selor maakt de laureatenlijst over aan de FOD Justitie. Hier stopt het werk van Selor. De FOD Justitie is verantwoordelijk voor de effectieve aanwervingen en zal je een functie aanbieden in een gevangenis binnen jouw gekozen regio(‘s). 

 • Een medisch onderzoek voor de stage

  Voordat je aan je stage begint, nodigt de FOD Justitie je uit voor een medisch onderzoek. Dat onderzoek is verplicht. Bij positief advies, word je uitgenodigd voor de stage.

 • Een vaste benoeming na stage (statutair) of een contract (contractueel)

  Na het medisch onderzoek, doorloop je een stage van 1 jaar Tijdens deze stage krijg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Je ontvangt ondertussen het loon dat verbonden is aan de job. Na een positieve evaluatie word je vast benoemd. 

  Meer informatie vind je op Fedweb.

  Als je niet onmiddellijk gecontacteerd wordt door de FOD Justitie,  betekent dit dat je later gecontacteerd zal worden, om tewerkgesteld te worden als er een plaats vrij is voor deze functie. Het is ook mogelijk dat de FOD Justitie je contacteert voor een contractuele job.