Bevordering niveau A

Ben je benoemd op niveau B of C binnen de federale overheid en wil je doorgroeien? Dan kan je deelnemen aan de bevordering naar niveau A. De screening bestaat uit 3 reeksen testen: een generieke reeks testen die georganiseerd wordt door Selor, een reeks waarbij je opleidingen volgt en examens aflegt en als laatste, een functiespecifieke reeks.  

 • Je moet benoemd zijn in niveau B of C binnen de federale overheid

  De bevordering naar niveau A is voor federale statutaire ambtenaren die benoemd zijn in niveau B of C. Daarnaast moet je aan nog enkele andere deelnemingsvoorwaarden voldoen (positieve evaluatie, administratief in orde zijn, ...) .

 • Blijf op de hoogte

  Binnen de bevordering naar niveau A zijn er 3 reeksen testen. Selor is verantwoordelijk voor de organisatie van de eerste reeks testen. In 2017 organiseert Selor 2 keer de eerste reeks testen:  

  • inschrijven vanaf eind december 2016 tot begin januari 2017 (testen tot maart 2017)
  • inschrijven vanaf eind augustus tot eind september 2017 (testen tot eind oktober 2017)

  Je kan je e-mailadres hieronder nalaten en dan sturen we je een e-mail wanneer de eerste reeks testen georganiseerd wordt.

 • Vervolledig je cv in Mijn Selor

  Om je in te kunnen schrijven voor de eerste reeks testen, moet je je aanmelden in Mijn Selor. Heb je nog geen Mijn Selor, dan moet je een account aanmaken

  Vul je cv in voor deze procedure. Je kan je diploma's aanduiden en opladen. Duid je ervaring zo goed mogelijk aan in je cv. Deze informatie is vooral belangrijk als je verder gaat in de procedure. Gezien deze procedure voorbehouden is voor ambtenaren, moet je ook je benoemingsbesluit opladen

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis

 • Schrijf je in

  Klik op de knop solliciteren. Als je beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden, krijg je een bevestiging van je sollicitatie. Als je niet aan het gevraagde profiel voldoet, krijg je een melding. Gaat het om een vergissing of vergetelheid, dan kan je de gegevens in je cv nog aanpassen.

  Je hoeft je niet in te schrijven voor de eerste reeks testen via Selor als je ooit slaagde voor het brevet algemene vorming.

 • Reeks 1: generieke screening bij Selor

  3 pc-testen bij Selor 

  Deze eerste reeks testen is identiek aan de testen die voorkomen bij de generieke screening (module 1) in de standaard screening. Ze meten  of jij de generieke competenties en cognitieve vaardigheden hebt om een job op niveau A (master) uit te oefenen. Iedereen legt 3 pc-testen af bij Selor en heeft hiervoor 3u30 de tijd. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de  demotesten. Heb je deze testen al eens afgelegd? Dan kan je hier vrijgesteld of uitgesloten zijn.

   

  De resultaten binnen de week in Mijn Selor, samen met het automatisch feedbackrapport  

  Binnen de week nadat je deze testen afgelegd hebt, zijn je resultaten beschikbaar in Mijn Selor. Samen met je resultaten krijg je een automatisch feedbackrapport

  Als je slaagt, krijg je een vrijstelling (levenslang of voor 3 jaar)  

  Om te slagen moet je voor elk onderdeel minstens de helft behalen. Slaag je, dan krijg je een vrijstelling voor de generieke screening. Deze is levenslang geldig voor deze eerste reeks testen in het kader van een bevorderingsprocedure (A, B of C) en 3 jaar als je solliciteert voor een job op niveau A of lager via de standaard screening.  

  6 maand uitgesloten als je niet geslaagd bent  

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Daarnaast kan je voor een periode van 6 maanden niet deelnemen aan deze testen op eenzelfde of hoger niveau, zowel binnen een bevorderingsprocedure als binnen de standaard screening. 

 • Reeks 2: evaluatie kennisverwerving

  Geslaagd of vrijgesteld voor reeks 1, bezorg het certificaat aan je personeelsdienst

  Als je geslaagd bent voor de testen van reeks 1, of je was vrijgesteld omdat je er voorheen al voor slaagde, dan krijg je een digitaal certificaat in Mijn Selor. Dit certificaat bewijst je levenslange vrijstelling in het kader van bevordering. Je moet dit certificaat bezorgen aan je personeelsdienst. Heb je in een vroegere procedure je algemeen brevet behaald in het kader van de bevordering naar niveau A, dan leg je dit voor aan je personeelsdienst. 

  Je moet 4 vakken kiezen uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool 

  De tweede reeks bestaat uit 4 proeven die het verwerven van kennis evalueren. Voorafgaand aan deze proeven moet je 4 cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur. 

  Schrijf je in, het inschrijvingsgeld is op kosten van de werkgever  

  Informeer je via de website van elke universiteit over de stappen die je moet volgen en hoe je moet inschrijven. Je werkgever neemt de inschrijvingskosten ten laste. Meer informatie vind je op Fedweb

  Heb je een diploma niveau A, dan ben je vrijgesteld voor deze reeks. Vorige brevetten kunnen je vrijstellen van vakken.

  Als je geslaagd bent, ga je naar reeks 3: functiespecifieke testen 

  Als je geslaagd (of vrijgesteld) bent voor de tweede reeks, kan je je inschrijven voor de derde reeks. De derde reeks gaat om een fuctiespecifieke screening: een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A.

  Als je niet geslaagd bent, kan je je opnieuw inschrijven voor (één of meerdere) vakken

  Als je niet geslaagd bent voor één of meerdere vakken van de tweede reeks, kan je je opnieuw inschrijven voor (één van) deze vakken. Je moet voor alle vakken geslaagd zijn vooraleer je je kan inschrijven voor de testen van de derde reeks.  

 • Reeks 3: functiespecifieke testen

  Geslaagd of vrijgesteld voor de vorige reeksen, dan kan je deelnemen aan reeks 3

  Het is de organiserende overheidsdienst die deze derde reeks testen aanvraagt. De P&O-stafdienst controleert wie kan deelnemen en geeft de lijst van kandidaten door aan Selor. Je personeelsdienst kan je op de hoogte brengen van de vacature of je kan ze op de site van Selor zien. Ze zal zichtbaar zijn voor zij die hiervoor in aanmerking komen. Andere bezoekers krijgen deze jobs niet te zien. 

  Bekijk de jobomschrijving om te weten welke test(en) je moet afleggen

  De testen zijn gekozen in functie van de job. Hier wordt gemeten of je ook over de functiespecifieke competenties beschikt om de job uit te voeren. In de jobomschrijving staat om welke testen het gaat, welke competenties gemeten worden en wanneer de test(en) ongeveer plaatsvinden. Het is mogelijk dat er een pc-test afgenomen wordt en deze kan al dan niet uitsluitend zijn. Er vindt altijd een interview plaats. Meer informatie over de testen, linken naar demotesten of filmpjes, vind je op de pagina's van de testen. Gewoonlijk gaan de testen door bij Selor, het interview kan ook bij de rekruterende overheidsdienst gebeuren. 

  De resultaten in Mijn Selor wanneer alle sollicitanten de testen afgelegd hebben

  Per test krijg je je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren. 

  Als je slaagt, ga je verder in de procedure 

  Als je slaagt voor de derde reeks testen, ga je verder in de procedure. Je komt in de laureatenlijst. Daar word je gerangschikt volgens de punten die je voor de derde reeks hebt behaald, meer bepaald tijdens het interview.  

  Als je niet slaagt, stopt het voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback op te vragen.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Na afloop wordt een rangschikking opgemaakt van de geslaagde kandidaten, de laureatenlijst. Deze lijst is 2 jaar geldig en kan kan verlengd worden. Deze rangschikking wordt gerespecteerd. 

 • De toekomstige werkgever is verantwoordelijk voor de aanwerving

  Selor stelt de laureatenlijst ter beschikking van de rekruterende overheidsdienst. Hier stopt het werk van Selor. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve bevorderingen: 

  Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen je eigen organisatie

  Je kan een job op niveau A aangeboden krijgen binnen je eigen organisatie. Het kan om een job op niveau A, klasse A1 of A2 gaan. 

  Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen een andere organisatie

  De laureatenlijsten worden na 3 maand ook opengesteld voor andere overheidsdiensten. Je kan met andere woorden ook een job op niveau A aangeboden krijgen binnen een andere dienst. Het kan om een job op niveau A, klasse A1 of A2 gaan. Hiervoor wordt een bijkomende screening georganiseerd, meestal een interview.

  Je kan solliciteren voor een statutaire job op niveau A via interne mobiliteit

  Om je jobkansen te verhogen, kan je ook solliciteren voor statutaire jobs op niveau A binnen de federale overheid via de interne mobiliteit. Het gaat om jobs van niveau A waar de standaard screening toegepast wordt en voor jobs niveau A via interne markt

 • Je wordt bevorderd in niveau A

  De geslaagden worden in de openstaande betrekkingen van hun organisatie in dienst geroepen volgens de volgorde van hun rangschikking. Ze kunnen ook ingaan op een aanbod van een andere federale organisatie.