Research & Development

De business unit Research & Development groepeert alle activiteiten die te maken hebben met research, ontwikkeling en de implementatie van nieuwe mogelijkheden om de door Selor aangeboden producten te optimaliseren en te innoveren. De business unit bevat drie subunits:

 • de subunit Testing & Reporting groepeert alle testactiviteiten. Enerzijds gaat het om de ontwikkeling en/of aankoop van nieuwe testen. Anderzijds beheert deze unit de volledige reporting, dit is de verwerking van de resultaten aan de hand van de analyse en de interpretatie van de testresultaten, maar ook een kwalitatieve en gestructureerde aanpak om de resultaten over te brengen (feedback).
 • de subunit Innovatie omvat drie pijlers: Research, Screeningsmethodologie en Diversiteit.
  De pijler Research zorgt voor de uitwerking en opvolging van onderzoeksprojecten en enquêtes (methodologie en analyse van de resultaten).
  De pijler Screeningsmethodologie zorgt voor het beheer, de opvolging en de optimalisering van de methodologie die ontwikkeld of gebruikt wordt door Selor.
  De pijler Diversiteit beheert en ontwikkelt alle procedures voor redelijke aanpassingen, de diversiteitsopleidingen en de diversiteitskanalen.
 • de subunit Talentmanagement groepeert de activiteiten van certificeringstrajecten en loopbaanontwikkeling (Human development).

Heb jij het profiel dat de BU Research & Development zoekt?

  Stagiair Tests & ReportingStagiair DiversiteitStagiair
Research
Stagiair Screeningsmethodologie
Je volgt de studies:
 • Master arbeidspsychologie/industriële psychologie/organisatiepsychologie/statistieken/taalkunde (richting research)
 • Bachelor HRM/assistent psychologie
We bieden je een stage van minstens: 3 maanden
Je voert de volgende taken uit:
 • analyses & statistieken maken
 • tools/testen ontwikkelen
 • advies geven over testen
 • actief meewerken aan projecten
 • administratieve ondersteuning bieden
 • analyses & statistieken maken
 • verslagen opstellen
 • vakliteratuur opvolgen
 • actief meewerken aan projecten
 • administratieve ondersteuning bieden
 • analyses & statistieken maken
 • verslagen opstellen
 • vakliteratuur opvolgen
 • actief meewerken aan projecten
 • administratieve ondersteuning bieden
 • verslagen opstellen
 • vakliteratuur opvolgen
 • actief meewerken aan projecten