Werk mee aan een beter asiel- en migratiebeleid

Onze asiel- en migratiediensten schakelen een versnelling hoger. In de strijd voor een humaan én rechtvaardig beleid vormen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen één front. Om deze missie kracht bij te zetten, zijn ze op zoek naar versterking. Misschien ben jij wel de geschikte kandidaat voor één van de vele vacatures?

Op korte termijn werven de asiel- en migratiediensten meer dan 700 nieuwe collega’s aan. Hou de jobsite www.werkenbijasielenmigratie.be in de gaten voor aankomende vacatures. Bij ons ben je in elk geval zeker van een job met impact, engagement en ambitie

Je kan momenteel solliciteren voor: 

1. Terugkeerbegeleider (m/v/x) 

Je informeert en motiveert personen in onwettig verblijf om de nodige stappen te zetten in het terugkeertraject. Aan de hand van gesprekken verduidelijk jij wat hen te wachten staat en wat jij van hen verwacht. Jijversterkt de zelfredzaamheid, speelt in op de individuele noden en staat hen tot de laatste dag bij.  

2. Protection Officer (m/v/x)

Je analyseert deaanvragen tot internationale bescherming. Daarvoor neem je uitgebreide interviewsafmet de verzoekers, om zo de ware identiteit en reisroute te achterhalen en te peilen naar de vluchtmotieven. Jouw advies heeft een grote impact, dus kan je maar beter sterk in je schoenen staan. Via uitstekende opleidingen én een sterke research- en juridische dienst krijg je echter de nodige ondersteuning. 

3. Migration Officer (m/v/x)

Je neemt het migratiedossier grondig onder de loep. Je krijgt te maken met mensen die hun land ontvluchten en een procedure voor internationale bescherming opstarten, maar evengoed met vreemdelingen die hier (tijdelijk) willen werken, wonen of studeren. Met een kritische blik analyseer en oordeel jij over de echtheid en de geloofwaardigheid van de verkregen feiten en voorgelegde stukken. 

Je toekomstige werkgever

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven we naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

De Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (beide deel van de FOD Binnenlandse zaken) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (als onafhankelijke instantie) leiden de migratiestromen in goede banen en zijn nauw betrokken bij het vreemdelingenbeleid, elk met hun eigen specifieke bevoegdheden.

Wat kan je verwachten?

Een job met impact, ontwikkelingskansen, een positieve werksfeer, een goede balans tussen werk en privé: het zijn slechts enkele redenen waarom collega’s blijven plakken. Concreet bieden we jou ook dit aan: 

  • Glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 dagen recup
  • Minimaal 26 verlofdagen
  • Bijkomend verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • Uitgebreid opleidingsaanbod tijdens werkuren
  • Gratis openbaar vervoer naar het werk
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Betaalbare én lekkere maaltijden in bedrijfsrestaurant

Meer info

Surf naar www.werkenbijasielenmigratie.be.

Vragen of opmerkingen? Eén adres: jobs.nl@ibz.fgov.be

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures