Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt onze organisatie volgende nieuwe maatregelen met betrekking tot de organisatie van de mondelinge taaltesten.

Alle taaltesten (pc-proeven en mondelinge testen) worden geannuleerd en opgeschort tussen 4 november en 18 december 2020. 

We schrijven de kandidaten dan ook uit uit de testsessie die ze gekozen hebben. We stellen momenteel geen nieuwe testdata voor.

Wel blijven de kandidaten ingeschreven in de procedure (dit geldt voor alle taalcertificaten/artikels) en krijgen ze op een later moment terug de mogelijkheid om een nieuw testmoment te kiezen. De betrokken kandidaten worden hierover per mail verwittigd.

We blijven de situatie op de voet opvolgen en communiceren hierover verder op onze site.

Met concrete vragen kan je steeds terecht bij je contactpersoon van Selor: taal.nl@bosa.fgov.be.

Zie ook ons laatste nieuws over onze selectietesten.