m/v/x gezocht voor de strijd tegen het coronavirus

Verschillende federale organisaties hebben versterking nodig: de komende weken zullen er niet minder dan 200 vacatures worden ingevuld om de huidige crisis de baas te kunnen. Solliciteer en help mee in de strijd tegen het coronavirus!

Binnenkort worden er bij het Nationaal Crisiscentrum, de FOD Volksgezondheid, de FOD Buitenlandse Zaken, het RIZIV en het Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verschillende profielen aangeworven.

Jobs met een groot maatschappelijk belang

De nieuwe krachten dragen hun steentje bij in de strijd tegen het coronavirus, dat ons leven de voorbije maanden zwaar aan banden heeft gelegd. Deze jobs zijn dus van groot maatschappelijk belang. Solliciteer nu en maak het verschil!

Kom voor de FOD Volksgezondheid werken!

De medewerkers van de FOD Volksgezondheid waken mee over ieders gezondheid. Door voor deze werkgever te kiezen kan je echt een verschil maken, want je helpt mee het beleid te wijzigen op het vlak van gezondheid, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu.

Momenteel kan je solliciteren voor de functie van: